Механізації тваринництва

Courses tagged with "Механізації тваринництва"

Cпеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Ребенко Віктор Іванович - доцент кафедри механізації тваринництва та біотехнологічних систем.

NN17`1lek`1prak`3 prez

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 1.
Автор: Ачкевич Оксана Миколаївна - доцент кафедри механізації тваринництва.
Анотація: У курсі розглядаються питання призначення, загальної будови та принципу дії машин, обладнання, агрегатів та установок, які використовуються на тваринницьких підприємствах, розвитку та прогресивні напрямки комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, які забезпечують отримання якісної продукції, збереження здоров’я тварин та надійний захист навколишнього середовища.

Спеціальність: 051 Економіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2, 3. ECTS: 2,5.
Автор: Ачкевич Оксана Миколаївна - доцент кафедри механізації тваринництва.
Анотація: У курсі розглядаються питання призначення, загальної будови та принципу дії машин, обладнання, агрегатів та установок, які використовуються на тваринницьких підприємствах, розвитку та прогресивні напрямки комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, які забезпечують отримання якісної продукці, збереження здоров’я тварин та надійний захист навколишнього середовища.

Category: ЕП
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7; 2-3 (СТ). ЄКТС: 6.
Автор: Ребенко Віктор Іванович - доцент кафедри механізації тваринництва.


Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОПП «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.

Автор: Ребенко Віктор Іванович - доцент кафедри механізації тваринництва.Category: МОБ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Автор: Ачкевич Оксана Миколаївна, Хмельовський Василь Степанович - доценти кафедри механізації тваринництва.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є набуття знань про будову, принципи роботи, основи теорії і методи розрахунку машин та обладнання для тваринництва з урахуванням агрозоотехнічних, санітарно-ветеринарних, екологічних та техніко-економічних вимог і умов їх роботи.

Category: АІ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5/7. EСТS: 6.

Спеціальність: 015 «Професійна освіта» Спеціалізація: 015.37 «Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології»  

Освітньо-професійна програма: «Професійна освіта. (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології» ОС: Бакалавр. Семестр: 4. EСТS: 4.

Автор: Заболотько Олег Олександрович - доцент кафедри механізації тваринництва.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів цілістного уявлення про основи вибору та високоефективного використання  комплектів машин та обладнання в технологічних лініях з виробництва продукції тваринництва та птахівництва на промисловій основі, а також основи з експлуатаційних характеристик машин та обладнання у тваринництві, монтажу, пусконалагодження та технічного обслуговування машин та обладнання у тваринництві.

Category: АІ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 275 Транспортні технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори: Братішко Вячеслав Вячеславович - доцент кафедри механізації тваринництва; Ачкевич Оксана Миколаївна - асистент кафедри механізація тваринництва та біотехнологічних систем.

Category: ТТ

Спеціальність: 208 Агроінженерія (ОНП/освітньо-наукова програма)
ОС: Магістр
Семестр:3. ECTS: 4
Автори: Ребенко Віктор Іванович, доцент кафедри механізації тваринництва
Анотація: у курсі розглядаються питання аналізу, синтезу та оптимізації механізованих процесів у тваринництві, зокрема побудови високотехнологічних механізованих ліній та комплексів виробництва тваринницької продукції.


Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Братішко Вячеслав Вячеславович - доцент кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві.
Анотація: Предметом курсу є техніко-технологічні, біотехнічні й організаційно-нормативні передумови та техніко-технологічне забезпечення ефективного переробляння органічної сировини та відходів методом компостування. Вивчення курсу спрямоване на набуття комплексних знань та навичок, які дозволять приймати обґрунтовані й доцільні управлінські та інженерно-технологічні рішення у сфері ефективного поводження з органічною сировиною та відходами, зокрема, щодо переробляння органічних відходів (сировини) тваринництва, рослинництва та інших галузей (харчової, комунальної тощо) на високоякісні органічні добрива.

Робоча програма Механізація процесів біокомпостування.pdfРобоча програма Механізація процесів біокомпостування.pdf
Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Заболотько Олег Олександрович - доцент кафедри механізації тваринництва.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів цілісного уявлення про основи вибору та високоефективного використання системи машин та обладнання у комплексній механізації з виробництва продукції тваринництва та птахівництва на сучасній промисловій основі, а також дослідження експлуатаційних характеристик машин та обладнання у тваринництві та птахівництві, монтажу, пусконалагодження та технічного обслуговування машин та обладнання для тваринництва та птахівництві.

Category: АІ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Хмельовський Василь Степанович - доцент кафедри механізації тваринництва.
Анотація: Викладання студентам основних положень у с-г проектуванні, включаючи реконструкцію тваринницьких підприємств та проектування процесів сучасних технічних систем в тваринництві. Забезпечення обґрунтування розрахунку і проектування технологічних вимог до місцевості, машин та обладнання.

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Потапова Світлана Євгеніївна - канд. тех. наук, старший викладач кафедри механізації тваринництва.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни є надання студентам компетенцій та навичок з ефективного управління технологічними процесами у тваринництві.

Category: АІ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Братішко Вячеслав Вячеславович - доцент кафедри механізації тваринництва
Анотація: Курс спрямований на вивчення організаційно-технологічних  аспектів рециклінгу та утилізації деталей та агрегатів автотранспортних засобів із метою енерго- та ресурсозбереження

Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Савченко Лілія Анатоліївна - доцент кафедри транспортних технологій та засобів АПК.

Category: ТТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 2ст/6. ЄКТС: 4.
Автори: Потапова Світлана Євгеніївна - старший викладач кафедри механізації тваринництва; Лендєл Тарас Іванович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів цілісного уявлення про основи вибору та ефективного використання комплексних механізованих та автоматизованих систем машин та обладнання в технологічних лініях з виробництва продукції тваринництва та птахівництва на промисловій основі та методику розрахунку технологічних ліній з урахуванням зоотехнічних, санітарно-ветеринарних, екологічних та техніко-економічних вимог і умов їх роботи.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020