Механізації тваринництва

Область Курси відмічена як "Механізації тваринництва"

Cпеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Ребенко Віктор Іванович - доцент кафедри механізації тваринництва та біотехнологічних систем.

NN17`1lek`1prak`3 prez

Категорія: ЕЕЕ

У курсі розглядаються питання призначення, загальної будови та принципу дії машин, обладнання, агрегатів та установок, які використовуються на тваринницьких підприємствах, розвитку та прогресивні напрямки комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, які забезпечують отримання якісної продукції, збереження здоров’я тварин та надійний захист навколишнього середовища.

Категорія: Бакалаври

Спеціальність: 051 Економіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2, 3. ECTS: 2,5.
Автор: Ачкевич Оксана Миколаївна - доцент кафедри механізації тваринництва.
Анотація: У курсі розглядаються питання призначення, загальної будови та принципу дії машин, обладнання, агрегатів та установок, які використовуються на тваринницьких підприємствах, розвитку та прогресивні напрямки комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, які забезпечують отримання якісної продукці, збереження здоров’я тварин та надійний захист навколишнього середовища.

Категорія: ЕП
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7; 2-3 (СТ). ЄКТС: 6.
Автор: Ребенко Віктор Іванович - доцент кафедри механізації тваринництва.


Категорія: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОПП «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.

Автор: Ребенко Віктор Іванович - доцент кафедри механізації тваринництва.Категорія: МОБ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Автор: Ачкевич Оксана Миколаївна, Хмельовський Василь Степанович - доценти кафедри механізації тваринництва.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є набуття знань про будову, принципи роботи, основи теорії і методи розрахунку машин та обладнання для тваринництва з урахуванням агрозоотехнічних, санітарно-ветеринарних, екологічних та техніко-економічних вимог і умов їх роботи.

Категорія: АІ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. EСТS: 6.
Автор: Заболотько Олег Олександрович - доцент кафедри механізації тваринництва.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів цілістного уявлення про основи вибору та високоефективного використання комплексних механізованих технологічних систем машин та обладнання в технологічних лініях з виробництва продукції тваринництва та птахівництва на промисловій основі, а також експлуатаційних характеристик машин та обладнання у тваринництві, монтажу, пусконалагодження та технічного обслуговування.

Категорія: АІ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 275 Транспортні технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори: Братішко Вячеслав Вячеславович - доцент кафедри механізації тваринництва; Ачкевич Оксана Миколаївна - асистент кафедри механізація тваринництва та біотехнологічних систем.

Категорія: ТТ

Спеціальність: 208 Агроінженерія (ОНП/освітньо-наукова програма)
ОС: Магістр
Семестр:3. ECTS: 4
Автори: Ребенко Віктор Іванович, доцент кафедри механізації тваринництва
Анотація: у курсі розглядаються питання аналізу, синтезу та оптимізації механізованих процесів у тваринництві, зокрема побудови високотехнологічних механізованих ліній та комплексів виробництва тваринницької продукції.


Категорія: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Братішко Вячеслав Вячеславович - доцент кафедри механізації тваринництва.
Анотація: Предметом курсу є техніко-технологічні, біотехнічні й організаційно-нормативні передумови та техніко-технологічне забезпечення ефективного переробляння органічної сировини та відходів методом компостування. Вивчення курсу спрямоване на набуття комплексних знань та навичок, які дозволять приймати обґрунтовані й доцільні управлінські та інженерно-технологічні рішення у сфері ефективного поводження з органічною сировиною та відходами, зокрема, щодо переробляння органічних відходів (сировини) тваринництва, рослинництва та інших галузей (харчової, комунальної тощо) на високоякісні органічні добрива.

Робоча програма Механізація процесів біокомпостування.pdfРобоча програма Механізація процесів біокомпостування.pdf
Категорія: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Заболотько Олег Олександрович - доцент кафедри механізації тваринництва.

Категорія: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автори: Хмельовський Василь Степанович - доцент кафедри механізація тваринництва та біотехнологічних систем; Ачкевич Оксана Миколаївна - асистент кафедри механізація тваринництва та біотехнологічних систем.

NN16~lek prez

Категорія: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2.
Автор: Потапова Світлана Євгеніївна - к.т.н., старший викладач кафедри механізації тваринництва.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни є надання студентам компетенцій та навичок з ефективного управління технологічними процесами у тваринництві.

Категорія: АІ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Братішко Вячеслав Вячеславович - доцент кафедри механізації тваринництва; Семененко Марина Василівна - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Курс спрямований на технологію вторинної переробки деталей та агрегатів автотранспортних засобів із метою енерго- та ресурсозбереження.

Категорія: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Братішко Вячеслав Вячеславович - доцент кафедри механізації тваринництва.

Категорія: ТТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автори: Потапова Світлана Євгеніївна - старший викладач кафедри механізації тваринництва; Лендєл Тарас Іванович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів цілісного уявлення про основи вибору та ефективного використання комплексних механізованих та автоматизованих систем машин та обладнання в технологічних лініях з виробництва продукції тваринництва та птахівництва на промисловій основі та методику розрахунку технологічних ліній з урахуванням зоотехнічних, санітарно-ветеринарних, екологічних та техніко-економічних вимог і умов їх роботи.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020