Молекулярної біології

Courses tagged with "Молекулярної біології"

Спеціальність 162 "Біотехнології та біоінженерія" (ОС "Бакалавр")
Освітня програма "Біотехнології та біоінженерія"  ECTS: 4
Викладач - д.с.-г.н., професор Лісовий Микола Михайлович
кафедра молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки
Анотація: В ЕНК розглядаються питання використання технологій біовиробництва сільськогосподарськоі та промислової продукції , з урахуванням нагальних потреб агровиробництва та новітніх перспективних розробок агробіотехнології

Category: БтБ

Спеціальність:  162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр:  3. ECTS: 4(8)
Лектор:  Савчук Марина Вікторівна, канд. с.-г. наук, старший викладач кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки.
Викладачі: . Савчук Марина Вікторівна, канд. с.-г. наук, старший викладач кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки., Таран Оксана Петрівна, к.б.н., старший викладач кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки.
Анотація: Метою курсу є формування базових знань про мікробіологію, її роль і місце у загальній системі знань про природу,   а також фундаментальних знань про систематику та морфологію мікроорганізмів, їх життєдіяльність, ріст, розвиток і способи розмноження та роль в навколишньому середовищі і життєдіяльності людини. Курс дає основи роботи з біологічними агентами, які  використовуються  у біотехнологічних процесах (мікроорганізми, гриби), а також ознайомлення  з науково-дослідними методами вивчення мікроорганізмів.  

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Біотехнології та біоінженерія). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Викладач: Лісовий Микола Михайлович,  д-р с.-г. наук , професор кафедри
Анотація: Метою вивчення дисципліни є теоретична і практична підготовка студентів по створенню  безпечних умов при роботі з біотехнологічним матеріалом.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 2.
Автор: Стародуб Микола Федорович - професор кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки.
NN16`lek`prez`31bank

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ECTS: 8.
Автор: Стародуб Микола Федорович - професор кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 3.
Автор: Гринчук Катерина Валеріївна - старший викладач кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Лобова Оксана Володимирівна - доцент кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки.

NN16`6lek`6prez`161bank

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 3.
Автор: Феделеш-Гладинець Марія Іванівна - доцент кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки.

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність 101 Екологія (ОС "Бакалавр")
Освітня програма "Екологія"  ECTS: 1(3)
Викладач - д.с.-г.н., професор Лісовий Микола Михайлович
кафедра молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки
Анотація: Викладені методики, що необхідні при роботі з вірусами рослин, а особливо з методами діагностики та ідентифікації вірусів за допомогою біологічного тестування, електронної мікроскопії, методами імуноаналізу, а також отримуванню безвірусного посадкового матеріалу методом мікроклонального розмноження, що необхідно для формування висококваліфікованих фахівців сільського господарства.

Category: Еко

Спеціальність: 162 Біотехнологія та біоінженерія ОП «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» ОС: Магістр. ECTS: 3
Автори: Стародуб М.Ф. доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри  молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки

Анотація: В курсі розглядаються позитивні та негативні наслідки маніпулювання з генами. Особлива увага приділена узагальненому розгляду базових методичних підходів для здійснення цього процесу.

Category: БтБ

Спеціальність:  162 «Біотехнології та біоінженерія». ОС: Магістр. Семестр:  3. ECTS: 3.
Лектор:  Таран Оксана Петрівна, к.б.н., старший викладач кафедри молекулярної біології мікробіології та біобезпеки,.

Анотація: Мета дисципліни - формування у студентів чіткого уявлення про роль генетичних досліджень в розробці теорії селекції, пізнанні механізмів і закономірностей еволюції, створені і збереженні унікального генофонду живих організмів і вдосконаленні біотехнологічних процесів.


Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Лісовий Микола Михайлович,   д-р с.-г. наук, професор кафедри
Анотація: Метою курсу є  ознайомлення студентів із досягненнями в галузі імунної біотехнології, розуміння основ імунології та використання біотехнологічних підходів створення імунопрепаратів для профілактики, діагностики та лікування як інфекційних, так і неінфекційних захворювань. Завдання курсу: формування у студентів комплексного розуміння підходів для створення біотехнологічних продуктів в галузі імунології, знань і навичок дослідження імунних молекулярних взаємодій, принципів імунних методів діагностики, сформувати знання про імунологічні методи, що використовуються в діагностичних лабораторіях

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Викладач: Лісовий Микола Михайлович,  д-р с.-г. наук, професор 
Анотація: Вивчення даної дисципліни дозволяє розглядати питання використання прикладних біотехнологій комплексно, з урахуванням нагальних потреб агровиробництва та новітніх перспективних розробок прикладних біотехнологій в АПК. Практична частина заключається у формуванні у студентів системи теоретичних і практичних знань щодо забезпечення впровадження, організації виробництва та експлуатації прикладних біотехнологій в АПК у реальних виробничих умовах сільськогосподарських підприємств та регіональних біолабораторій, а також обізнаності сучасних методологічних підходів до розроблення та вдосконалення відповідних біотехнологічних рішень.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика: ДНК-паспортизація і картування геному). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Лісовий Микола Михайлович - професор кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки.

Blank14'5lek

Category: БтБ