Надійності техніки

Область Курси відмічена як "Надійності техніки"

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: Бакалавр. Семестр: 1; . ЄКТС: 4.
Автор: Ружило Зіновій Володимирович - доцент кафедри надійності техніки.
Анотація: 

Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Мельник Валентина Іванівна - доцент кафедри надійності техніки.

Blank16`4lek

Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 1 (Ск). ЄКТС: 3.
Автор: Банний Олександр Олександрович - старший викладач кафедри надійності техніки.
Анотація: Курс відіграє важливу роль у формуванні культури інженерного мислення з метою розвитку можливостей забезпечення довговічності, працездатності, ремонтопридатності та збережуваності будівельних машин в процесі розробки, створення та експлуатації будівельної техніки.

Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Банний Олександр Олександрович - старший викладач кафедри надійності техніки.

Категорія: БЦІ

пеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8; . ЄКТС: 6.
Автор: Банний Олександр Олександрович - старший викладач кафедри надійності техніки.
Анотація: Курс відіграє важливу роль у формуванні культури інженерного мислення з метою розвитку можливостей забезпечення довговічності, працездатності, ремонтопридатності та збережуваності сільськогосподарських машин в процесі розробки, створення та експлуатації с.-г. техніки.

Категорія: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5; 2-3 (Ск). ЄКТС: 5; 7 (Ск).
Автор: Бистрий Олександр Миколайович – старший викладач кафедри надійності техніки.

NN16`16lek`zag`2zav

Категорія: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 8.
Автор: Мельник Валентина Іванівна - доцент кафедри надійності техніки.

NN20`2lek`2prez`3zav`1test

Категорія: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (7-8). ЄКТС: 2,5 (5).
Автор: Новицький Андрій Валентинович - завідувач кафедри надійності техніки.

Категорія: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8 (7-8). ЄКТС: 2,5 (5).
Автори: Новицький Андрій Валентинович - завідувач кафедри надійності техніки; Банний Олександр Олександрович - старший викладач кафедри надійності техніки.

Категорія: ГМаш
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8; 3-4; 5-6 (Ск). ЄКТС: 6.
Автор: Банний Олександр Олександрович - старший викладач кафедри надійності техніки.
Анотація: Курс відіграє важливу роль у формуванні культури інженерного мислення з метою розвитку можливостей забезпечення довговічності, працездатності, ремонтопридатності та збережуваності сільськогосподарських машин в процесі розробки, створення та експлуатації с.-г. техніки.

Категорія: ГМаш

Cпеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Попик Павло Сергійович - старший викладач кафедри надійності техніки.

NN13~8 lek. lab. zag

Категорія: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 4 (Ск). ЄКТС: 4.
Автор: Банний Олександр Олександрович - старший викладач кафедри надійності техніки.

Категорія: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автор: Ревенко Юлій Іванович - доцент кафедри надійності техніки.
Анотація: Вивчення дисципліни дозволить майбутнім спеціалістам оволодіти необхідним рівнем проектування технологічних процесів, складальних одиниць, оснащення шляхом використання принципів стандартизації і забезпечення засобами вимірювання і контролю основних параметрів для забезпечення якості виробів обладнання лісового комплексу та сільськогосподарської техніки.

Категорія: ГМаш

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Мельник Валентина Іванівна - доцент кафедри надійності техніки.

Blank16

Категорія: Магістри

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Хмельовська Світлана Зиновіївна - асистент кафедри надійності техніки.

nn16`mod1

Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво та цивільна інженерія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Освітня програма: Освітньо-професійна, Освітньо-наукова.
Автор: Троханяк Олександра Миколаївна - доцент кафедри надійності техніки.

Категорія: БЦІ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: МагістрСеместр: 1. ЄКТС: 5.
Викладач: Банний Олександр Олександрович - старший викладач кафедри надійності техніки.
Анотоція: Надійність сільськогосподарської техніки вивчає закономірності втрати роботоздатності сільськогосподарської техніки, можливі причини виникнення відмов та аварійних ситуацій і створення технологічного забезпечення відновлення роботоздатності деталей цих машин при їх експлуатації.

Категорія: МОБ
Рік останньої атестації: 2008

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. (Машини та обладнання с.-г. виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Освітня програма: Освітньо-професійна, Освітньо-наукова.
Автор: Троханяк Олександра Миколаївна - доцент кафедри надійності техніки.

Категорія: МОБ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автор: Троханяк Олександра Миколаївна - доцент кафедри надійності техніки.

Blank19

Категорія: МОБ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (ОНП: Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Троханяк Олександра Миколаївна - доцент кафедри надійності техніки.

Категорія: МОБ
Рік останньої атестації: 2020