Овочівництва і закритого ґрунту

Область Курси відмічена як "Овочівництва і закритого ґрунту"

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Викладачі: Бобось Ірина Макарівна - доцент, канд. с.-г. наук, доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту; Комар Олександр Олександрович - канд. с.-г. наук, старший викладач кафедри овочівництва і закритого ґрунту.
Анотація: Дисципліна присвячена комерційній діяльності та маркетинговій стратегії на плодоовочевому ринку і складається з двох модулів. У першому модулі розглядаються теоретичні та практичні аспекти комерційної діяльності на плодоовочевому ринку. У другому модулі розглядається комерційна стратегія для суб’єктів господарювання для підвищення рівня ефективності виробництва продукції та конкурентоспроможності підприємства на ринку.
Категорія: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5; 1 (навчальна практика).
Автор: Кутовенко Віра Богданівна - доцент кафедри овочівництва.
Анотація: У курсі висвітлюються питання з біологічних основ овочевих культур, особливості підготовки та удобрення ґрунту, розмноження рослин, вирощування розсади для відкритого ґрунту, загальні заходи догляду за рослинами, збирання врожаю та принципи побудови овочевих сівозмін. При розгляді овочівництва відкритого ґрунту висвітлюється технологія вирощування таких культур: капуста, помідор, перець, баклажан, огірок, патисон, кабачок, гарбуз, кавун, диня, квасоля, кукурудза цукрова, морква, буряк столовий, петрушка, селера, пастернак, редиска, редька, цибуля ріпчаста, часник, салат, шпинат, кріп, ревінь, щавель, спаржа, хрін, катран.

Категорія: Агро
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Автори: Цизь Олександр Михайлович – доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту; Кутовенко Віра Богданівна – доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту; Гаврись Іванна Любомирівна – старший викладач кафедри овочівництва і закритого ґрунту.
Анотація: Вивчаються принципи тепличного овочівництва, грибівництва, квітникарства закритого ґрунту. Висвітлено біологічні особливості об’єктів вирощування стосовно умов закритого ґрунту. Описуються види та конструкції культиваційних споруд, оптимальний підбір систем створення мікрокліматичних параметрів для різних умов вирощування, особливості їх експлуатації. Наводяться загальні технологічні прийоми вирощування овочевих, квіткових рослин та культивованих грибів. Приділяється увага навикам контролю технологічних операцій для отримання безпечної за біохімічним складом продукції овочів і грибів у закритому ґрунті.Категорія: Агро
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Бобось Ірина Макарівна - доцент, канд. с.-г. наук, доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту; Комар Олександр Олександрович - канд. с.-г. наук, старший викладач кафедри овочівництва і закритого ґрунту.
Анотація: Викладання дисципліни «Баштанництво» є надання студентам теоретичних знань і формування професійних умінь стосовно вирощування високого та якісного врожаю баштанних культур у відкритому і закритому ґрунті. При вивченні дисципліни у майбутнього фахівця формуються теоретичні знання з класифікації, походження та поширення, біології розвитку баштанних культур, їхнє відношення до умов навколишнього середовища, формування сортименту для різних напрямів споживання; практичних знань у технологіях вирощування баштанних культур в умовах відкритого і закритого ґрунту.
Категорія: СВ

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 3. 
Автор: Цизь Олександр Михайлович - доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту.
Анотація: Вивчаються біологічні особливості культивованих грибів, їх вимоги до умов вирощування. Акцентується увага на поживних та лікарських властивостях макроміцетів. Наводяться конструкційні характеристики грибниць та принципи їх оснащення обладнанням для підтримання оптимальних мікрокліматичних параметрів.

Категорія: СВ

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автори:
Федосій Іван Олексійович доцент, завідувач кафедри овочівництва і закритого ґрунту;
Комар Олександр Олександровичстарший викладач кафедри овочівництва і закритого ґрунту.
Анотація: Програма дисципліни передбачає вивчення технології вирощування стабільних урожаїв картоплі у різних ґрунтово-кліматичних зонах з високою лежкоздатністю, товарною якістю,  технологічними і кулінарними властивостями. Висвітлюються питання формування та управління якістю картоплі на шляху від поля до споживача, вимоги нормативно-технічної документації до якості картоплі різного призначення, ресурсний сортимент картоплі.

Категорія: СВ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестер: 8. ESTS: 4.

Автори: Бобось Ірина Макарівна - доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту; Комар Олександр Олександрович - старший викладач кафедри овочівництва і закритого ґрунту.

Анотація: Дисципліна вивчає питання організації і системи насінництва овочевих культур в Україні, теоретичних основ насінництва, сортового і насінного контролю, особливостей вирощування насіння основних овочевих культур.


Категорія: СВ

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (5-6). ESTS: 4,5 (11).
Автори: Бобось Ірина Макарівна - доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту; Комар Олександр Олександрович - старший викладач кафедри овочівництва і закритого ґрунту.
Анотація: Дисципліна знайомить студентів із станом і перспективами розвитку галузі на найближчі роки. Вивчає біологічні особливості овочевих культур, щоб вміти правильно і економічно вигідно оптимізовувати фактори зовнішнього середовища. Надає досконалу інформацію про інтенсивні та індустріальні технології виробництва овочів у відкритому грунті. Майбутні фахівці набувають навиків складання технологічних карт, керування формуванням урожаю, організовувати якісне і вчасне виконання робіт по догляду за овочевими культурами під час їх вегетації.
Доступ: Закритий.

Категорія: СВ
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (5-6). ESTS: 6,5 (11).
Автори:
 Бобось Ірина Макарівна - доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунтуКомар Олександр Олександрович - старший викладач кафедри овочівництва і закритого ґрунту.
Анотація: Дисципліна знайомить студентів із станом і перспективами розвитку галузі на найближчі роки. Вивчає біологічні особливості овочевих культур, щоб вміти правильно і економічно вигідно оптимізовувати фактори зовнішнього середовища. Надає досконалу інформацію про інтенсивні та індустріальні технології виробництва овочів у відкритому грунті. Майбутні фахівці набувають навиків складання технологічних карт, керування формуванням урожаю, організовувати якісне і вчасне виконання робіт по догляду за овочевими культурами під час їх вегетації.
Доступ: Закритий.
Категорія: СВ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ESTS: 4.
Автори: Бобось Ірина Макарівна - доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту; Комар Олександр Олександрович - старший викладач кафедри овочівництва і закритого ґрунту.
Анотація: Вивчаються внутрівидові класифікації (підвиди, різновидності, сортотипи, сорти) овочевих і баштанних культур за групами. Сорт є головним об’єктом на який направлені технології вирощування. Висвітлений аналіз стану сортових ресурсів в Україні та їх роль у виробництві с.-г. продукції. Глибоко обґрунтований підбір сортів і гібридів для певних технологій вирощування овочевих культур та різних напрямків овочівництва. Вивчаються конкретні сорти і гібриди овочевих і баштанних культур різних сортотипів; системи апробаційних та ідентифікаційних ознак, особливості експертизи сортів на ВОС – тест овочевих і баштанних культур.

Сортовивчення овочевих культур
Категорія: СВ
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. EСТS: 3 (5).
Автори: Слєпцов Юрій Віталійович - доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту.
Дисципліна вивчає теоретичні і методичні питання створення сортів, методи селекції і доборів, типи схрещувань, методи отримання вихідного матеріалу, напрямки селекції основних овочевих культур з врахуванням будови квітки та особливостей цвітіння і запилення. 

Селекція овочевих, плодових і ягідних культур
Категорія: СВ
Спеціальність: 201 Агрономія; 203 Садівництво і виноградарство, а також студенти заочного відділення і 2 вищої освіти. ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 7-8. ECTS: 2,5 (5); 3 (6).

Автор: Слєпцов Юрій Віталійович - доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту.

Анотація: Вивчаються різні види споруд закритого ґрунту, елементи конструкцій теплиць і технології вирощування овочевих культур в них.
Категорія: СВ

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство; 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 2 (Ск). ECTS: 4.
Автор: Гаврись Іванна Любомирівна – доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту.
Анотація: Вивчаються принципи тепличного овочівництва закритого ґрунту. Висвітлено біологічні особливості об’єктів вирощування стосовно умов закритого ґрунту. Описуються види та конструкції культиваційних споруд, оптимальний підбір систем створення мікрокліматичних параметрів для різних умов вирощування, особливості їх експлуатації. Наводяться загальні технологічні прийоми вирощування овочевих, квіткових рослин та культивованих грибів. Приділяється увага навикам контролю технологічних операцій для отримання безпечної за біохімічним складом продукції овочів і грибів у закритому ґрунті.

Категорія: СВ

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 1. ESTS: 5.
Автори: Бобось Ірина Макарівна - доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту; Комар Олександр Олександрович - старший викладач кафедри овочівництва і закритого ґрунту.
Анотація: Дисципліна присвячена комерційній діяльності та маркетинговій стратегії на плодоовочевому ринку. Розглядаються теоретичні та практичні аспекти комерційної діяльності на плодоовочевому ринку. Вивчаються методичні та практичні питання маркетингового забезпечення комерційної діяльності суб’єктів ринку плодоовочевої продукції; особливості споживання овочевої продукції в Україні та в світі, перспективи та тенденції на споживчому ринку; комерційна стратегія для суб’єктів господарювання для підвищення рівня ефективності виробництва продукції та конкурентоспроможності підприємства на ринку.

Категорія: СВ
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Магістр. Семестр: 3.
Кількість годин - 90 (ECTS: 3). 
Викладач: Слєпцов Юрій Віталійович - доцент кафедри овочівництва відкритого і закритого ґрунту.
Анотація: Вивчається вирощування культур без ґрунту, види, субстрати, живильні розчини.
Категорія: СВ

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3 (6).
Автор: Гаврись Іванна Любомирівна - доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту.
Анотація: Навчальний курс Квітникарство закритого ґрунту є частиною (0,5) дисципліни "Квітникарство відкритого і закритого ґрунту". Вивчаються історія та сучасні тенденції квітникарства закритого ґрунту в Україні і у світі. Види квіткових рослин, придатні для вирощування у закритому ґрунті, їхня господарсько-біологічна характеристика. Вимоги квіткових рослин до мікрокліматичних умов у оранжереях. Технології вирощування основних промислових та перспективних квіткових культур на ґрунтових та гідропонних субстратах. Способи розмноження, вигонка і горщечкова культура квіткових рослин. Розглядаються способи застосування регуляторів росту для поліпшення декоративності, методи продовження життя зрізаних квітів.
Комплексна дисципліна викладається на кафедрах: •
садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка; •овочівництва і закритого ґрунту.
Квітникарство відкритого і закритого ґрунту.

Категорія: СВ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 10.
Викладачі: Кутовенко Віра Богданівна, Гаврись Іванна Любомирівна - доценти кафедри овочівництва відкритого і закритого ґрунту.
Анотація: У курсі студенти знайомляться із рідкісною для України плодоовочевою продукцією та методами її отримання. Вивчаються сучасні тенденції вирощування малопоширених овочевих та екзотичних рослин в умовах відкритого і закритого грунту. Розкривається видовий та сортовий склад, особливості вирощування та догляду за ними, способи розмноження, агротехнічні заходи і використання продукції.

Категорія: СВ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Слєпцов Юрій Віталійович - доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту.
Анотація: Сутність дисципліни полягає у засвоєнні студентами знань з галузі вирощування овочевої продукції за правилами Міжнародної федерації Органічного руху – IFOAM, які мають свою специфіку. Як результат вивчення навчальної дисципліни магістр повинен знати сутність, особливості сертифікації, технології вирощування органічної продукції.

Категорія: СВ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Магістр. Семестр: 2. ESTS: 5.
Автор: Федосій Іван Олексійович - доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту; Комар Олександр Олександрович – старший викладач кафедри овочівництва і закритого ґрунту.
Анотація: Українські системи маркетингу свіжої плодоовочевої продукції в сучасних умовах досягнули світового рівня і стали комплексними, структурованими і динамічними. Вимоги до її якості продовжують зростати. У схемах постачання плодоовочевої продукції від «поля до столу» велике значення займає післязбиральна доробка. У дисципліні висвітлюються питання з біологічних основ плодових та овочевих культур, які впливають на показники якості, її критерії та компоненти. 
Доступ: Закритий.

Категорія: СВ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5 (10).
Автор: Слєпцов Юрій Віталійович - доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту.
Анотація: Розглядаються інноваційні агротехнічні, інженерні, енергоощадні, технологічні заходи в галузі закритого ґрунту.

Категорія: СВ