Овочівництва і закритого ґрунту

Courses tagged with "Овочівництва і закритого ґрунту"

Спеціальність: 201 Агрономія (ОП: Агрономія). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.

Автор: Цизь Олександр Михайлович – доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту.

Анотація: Вивчаються принципи тепличного овочівництва, грибівництва, квітникарства закритого ґрунту. Висвітлено біологічні особливості об’єктів вирощування стосовно умов закритого ґрунту. Описуються види та конструкції культиваційних споруд, оптимальний підбір систем створення мікрокліматичних параметрів для різних умов вирощування, особливості їх експлуатації. Наводяться загальні технологічні прийоми вирощування овочевих, квіткових рослин та культивованих грибів. Приділяється увага навикам контролю технологічних операцій для отримання безпечної за біохімічним складом продукції овочів і грибів у закритому ґрунті.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Автор: Кутовенко Віра Богданівна - доцент кафедри овочівництва.
Анотація: У курсі висвітлюються питання з біологічних основ овочевих культур, особливості підготовки та удобрення ґрунту, розмноження рослин, вирощування розсади для відкритого ґрунту, загальні заходи догляду за рослинами, збирання врожаю та принципи побудови овочевих сівозмін. При розгляді овочівництва відкритого ґрунту висвітлюється технологія вирощування таких культур: капуста, помідор, перець, баклажан, огірок, патисон, кабачок, гарбуз, кавун, диня, квасоля, кукурудза цукрова, морква, буряк столовий, петрушка, селера, пастернак, редиска, редька, цибуля ріпчаста, часник, салат, шпинат, кріп, ревінь, щавель, спаржа, хрін, катран.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестер: 8. ESTS: 4.

Автори: Бобось Ірина Макарівна - доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту; Комар Олександр Олександрович - старший викладач кафедри овочівництва і закритого ґрунту.

Анотація: Дисципліна вивчає питання організації і системи насінництва овочевих культур в Україні, теоретичних основ насінництва, сортового і насінного контролю, особливостей вирощування насіння основних овочевих культур.


Category: СВ

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автори:
Федосій Іван Олексійович доцент, завідувач кафедри овочівництва і закритого ґрунту;
Комар Олександр Олександровичстарший викладач кафедри овочівництва і закритого ґрунту.
Анотація: Програма дисципліни передбачає вивчення технології вирощування стабільних урожаїв картоплі у різних ґрунтово-кліматичних зонах з високою лежкоздатністю, товарною якістю,  технологічними і кулінарними властивостями. Висвітлюються питання формування та управління якістю картоплі на шляху від поля до споживача, вимоги нормативно-технічної документації до якості картоплі різного призначення, ресурсний сортимент картоплі.

Category: СВ

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестер: 5 (5-6). ESTS: 4,5 (11).
Автори: Бобось Ірина Макарівна - доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту; Комар Олександр Олександрович - старший викладач кафедри овочівництва і закритого ґрунту.
Анотація: Дисципліна знайомить студентів із станом і перспективами розвитку галузі на найближчі роки. Вивчає біологічні особливості овочевих культур, щоб вміти правильно і економічно вигідно оптимізовувати фактори зовнішнього середовища. Надає досконалу інформацію про інтенсивні та індустріальні технології виробництва овочів у відкритому грунті. Майбутні фахівці набувають навиків складання технологічних карт, керування формуванням урожаю, організовувати якісне і вчасне виконання робіт по догляду за овочевими культурами під час їх вегетації.
Доступ: Закритий.

Category: СВ
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (5-6). ESTS: 6,5 (11).
Автори:
 Бобось Ірина Макарівна - доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунтуКомар Олександр Олександрович - старший викладач кафедри овочівництва і закритого ґрунту.
Анотація: Дисципліна знайомить студентів із станом і перспективами розвитку галузі на найближчі роки. Вивчає біологічні особливості овочевих культур, щоб вміти правильно і економічно вигідно оптимізовувати фактори зовнішнього середовища. Надає досконалу інформацію про інтенсивні та індустріальні технології виробництва овочів у відкритому грунті. Майбутні фахівці набувають навиків складання технологічних карт, керування формуванням урожаю, організовувати якісне і вчасне виконання робіт по догляду за овочевими культурами під час їх вегетації.
Доступ: Закритий.
Category: СВ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ESTS: 4.
Автори: Бобось Ірина Макарівна - доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту; Комар Олександр Олександрович - старший викладач кафедри овочівництва і закритого ґрунту.
Анотація: Вивчаються внутрівидові класифікації (підвиди, різновидності, сортотипи, сорти) овочевих і баштанних культур за групами. Сорт є головним об’єктом на який направлені технології вирощування. Висвітлений аналіз стану сортових ресурсів в Україні та їх роль у виробництві с.-г. продукції. Глибоко обґрунтований підбір сортів і гібридів для певних технологій вирощування овочевих культур та різних напрямків овочівництва. Вивчаються конкретні сорти і гібриди овочевих і баштанних культур різних сортотипів; системи апробаційних та ідентифікаційних ознак, особливості експертизи сортів на ВОС – тест овочевих і баштанних культур.

Сортовивчення овочевих культур
Category: СВ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 203 Cадівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8; 4 (Ск). ECTS: 6; 8 (Ск).
Автор: Гаврись Іванна Любомирівна - старший викладач кафедри овочівництва і закритого ґрунту.

Blank17`12prez`3bank

Category: СВ

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (ОП: Садівництво та виноградарство). ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (СК 1)ECTS5.
Автор: Цизь Олександр Михайлович - доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту.

Category: СВ

Спеціальність: 201 Агрономія; 203 Садівництво і виноградарство, а також студенти заочного відділення і 2 вищої освіти. ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 7-8. ECTS: 2,5 (5); 3 (6).
Автор: Слєпцов Юрій Віталійович - доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту.
Анотація: Вивчаються різні види споруд закритого ґрунту, елементи конструкцій теплиць і технології вирощування овочевих культур в них.

NN16`9hrez`2zav`11bank

Category: СВ

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 2

Викладач: Слєпцов Юрій Віталійович - доцент кафедри овочівництва відкритого і закритого ґрунту.

Анотація: Вивчається вирощування культур без ґрунту.

Category: СВ
Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Викладач: Хареба Володимир Васильович - професор кафедри овочівництва відкритого і закритого ґрунту.
Анотація:
П20
Category: СВ

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 1. ESTS: 5.
Автори: Бобось Ірина Макарівна - доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту; Комар Олександр Олександрович - старший викладач кафедри овочівництва і закритого ґрунту.
Анотація: Дисципліна присвячена комерційній діяльності та маркетинговій стратегії на плодоовочевому ринку. Розглядаються теоретичні та практичні аспекти комерційної діяльності на плодоовочевому ринку. Вивчаються методичні та практичні питання маркетингового забезпечення комерційної діяльності суб’єктів ринку плодоовочевої продукції; особливості споживання овочевої продукції в Україні та в світі, перспективи та тенденції на споживчому ринку; комерційна стратегія для суб’єктів господарювання для підвищення рівня ефективності виробництва продукції та конкурентоспроможності підприємства на ринку.

Category: СВ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Гаврись Іванна Любомирівна - старший викладач кафедри овочівництва і закритого ґрунту.

Квітникарство відкритого і закритого ґрунту

NN20`

Category: СВ

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 10.
Викладачі: Кутовенко Віра Богданівна, Гаврись Іванна Любомирівна - доценти кафедри овочівництва відкритого і закритого ґрунту.
Анотація: У курсі студенти знайомляться із рідкісною для України плодоовочевою продукцією та методами її отримання. Вивчаються сучасні тенденції вирощування малопоширених овочевих та екзотичних рослин в умовах відкритого і закритого грунту. Розкривається видовий та сортовий склад, особливості вирощування та догляду за ними, способи розмноження, агротехнічні заходи і використання продукції.

Category: СВ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Слєпцов Юрій Віталійович - доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту.

Коротка анотація. Сутність дисципліни полягає у засвоєнні студентами знань  з галузі вирощування овочевої продукції за правилами Міжнародної федерації Органічного руху – IFOAM, які мають свою специфіку. Як результат вивчення навчальної дисципліни магістр повинен знати сутність, особливості сертифікації, технології вирощування органічної продукції.

Category: СВ

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Магістр. Семестр: 2. ESTS: 5.
Автор: Федосій Іван Олексійович - доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту; Комар Олександр Олександрович – асистент кафедри овочівництва і закритого ґрунту.
Анотація: Українські системи маркетингу свіжої плодоовочевої продукції в сучасних умовах досягнули світового рівня і стали комплексними, структурованими і динамічними. Вимоги до її якості продовжують зростати. У схемах постачання плодоовочевої продукції від «поля до столу» велике значення займає післязбиральна доробка. У дисципліні висвітлюються питання з біологічних основ плодових та овочевих культур, які впливають на показники якості, її критерії та компоненти. 
Доступ: Закритий.

Category: СВ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Гаврись Іванна Любомирівна - старший викладач кафедри овочівництва і закритого ґрунту.

Квітникарство відкритого і закритого ґрунту

NN17`8 lek`10prez

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5 (10).
Автор: Слєпцов Юрій Віталійович - доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту.
Анотація: Розглядаються інноваційні агротехнічні, інженерні, енергоощадні, технологічні заходи в галузі закритого ґрунту.

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 6 (10).
Автор: Кутовенко Віра Богданівна - доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту.
Анотація: Світові наукові та виробничі досягнення у галузі овочівництва зумовлені удосконаленням конкретних елементів агротехнологій. «Прогресивні технології овочівництва відкритого  ґрунту» як наукова та навчальна дисципліна має важливе наукове і виробниче значення, тому що є розробником комплексного, системного підходу у вирощуванні овочевих культур. Підготовка магістрів з дисципліни орієнтована на сучасні і перспективні напрями розвитку в овочівництві. Магістри на заняттях набувають спеціальних умінь та знань інноваційного характеру з даної галузі та здатні забезпечити сучасні вимоги суспільства щодо розширення асортименту та виробництва необхідної кількості високоякісної овочевої продукції для внутрішнього споживання і експорту, організовувати і забезпечувати застосування найпрогресивніших сучасних технологій, як в наукових дослідженнях, так і на виробництві.
Дисципліна ведеться викладачами кафедри овочівництва і закритого ґрунту:
Овочівництво відкитого ґрунту - Кутовенко Ю.Б.
• Овочівництво закритого ґрунту - Слєпцов Ю.В.

Рік останньої атестації: 2020