Організації підприємництва та біржової діяльності

Область Курси відмічена як "Організації підприємництва та біржової діяльності"

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Стоянов Анатолій Федорович - асистент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Категорія: Марк

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Мельникова Ірина Володимирівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Категорія: Мен

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 6.
Автор: Любар Руслан Павлович - кафедра організації підприємництва та біржової діяльності.

blank20

Категорія: Агро

Спеціальність: 076 "Підприємництво, торгівля та біржова". ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Кириченко Анастасія Володимирівна - доцент кафедри організації підприємництва і біржової діяльності.
Анотація: Дисципліна "Електронна комерція" належить до................

Категорія: БД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS4.
Автор: Коновал Іван Андрійович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Категорія: БД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Панкратова Любов Леонтіївна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Теоретичні засади організації торгівлі; організаційні моделі в системі торгівлі; організаційно-економічні засади торгових операцій; організаційні умови здійснення оптової та роздрібної торгівлі.

Категорія: БД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Автор: Нікітченко Сергій Олександрович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Категорія: БД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Яворська Валентина Олександрівна - доцент кафедри біржової діяльності і торгівлі.
Анотація: Дисципліна "Сільськогосподарське хеджування" є вибірковою і розроблена для забезпечення підготоски фахівців ОС "Бакалавр" зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ОПП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Дисципліна розглядає теоретичні основи хеджування. Особливості управління ціновими ризиками на ринку сільськогосподарської продукції. Ведення історичного базису та види хеджування.

П20

Категорія: БД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Кириченко Анастасія Володимирівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: У курсі розглядаються ...

Категорія: БД

Спеціальність: 076 "Підприємництво, торгівля та біржова". ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Кириченко Анастасія Володимирівна - доцент кафедри організації підприємництва і біржової діяльності.
Анотація: ........

Категорія: БД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Яворська Валентина Олександрівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Категорія: БД

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 2.
Автор: Панкратова Любов Леонтіївна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: У курсі розглядаються основи функціонування біржового ринку, зокрема еволюція розвитку біржової діяльності, види біржових контрактів та сутність хеджування й спекулятивних операцій на біржах.

NP20`9lek`2zav

Категорія: ЕП

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 3(Ск). ЄКТС: 5; 6 (Ск).
Автор: Коновал Іван Андрійович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності; Нікітченко Сергій Олександрович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Завдання дисципліни: опанування форм, методів і процесу планування і контролю; вивчення структури і технології розроблення типових планів щодо економічного і соціального розвитку підприємства, складу показників і методики їх розрахунку, оптимізації виробничої програми.

Категорія: ЕП

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 4 (Ск). ЄКТС: 5; 6 (Ск).
Автор: Маршалок Михайло Станіславович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Викладач: Дяченко Юлія Анатоліївна - асистент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Мета дисципліни засвоєння понятійного апарату, методології і прикладного інструментарію оцінювання ринкової вартості потенціалу підприємства та його структурних елементів; набуття знань про закономірності, принципи та особливості формування, розвитку, конкурентоспроможності потенціалу потенціалу підприємства як збалансованого інтегрованого утворення

Категорія: ЕП

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 5; 6 (Ск).
Автор: Любар Руслан Павлович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Категорія: ЕП

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 5; 6 (Ск).
Автор: Фурса Анатолій Васильович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: У курсі розглядаються питання теоретичних основ стратегії підприємств та її складові.

Категорія: ЕП
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Кириченко Анастасія Володимирівна - доцент кафедри організації підприємництва і біржової діяльності.
Анотація: У курсі розглядаються..................................

Категорія: ЕП

Спеціальність: 071 Облік і аудит. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 6.
Автор: Любар Руслан Павлович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Категорія: ОіА

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автори: Кириченко Анастасія Володимирівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності; Дяченко Юлія Анатоліївна - асистент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

НМК ОБД ОіА.pdfНМК ОБД ОіА.pdf
Категорія: ОіА

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 1 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автор: Нікітченко Сергій Олександрович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Категорія: ОіА