Організації підприємництва та біржової діяльності

Courses tagged with "Організації підприємництва та біржової діяльності"

Спеціальність: 071 Облік і аудит. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 6.
Автор: Любар Руслан Павлович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Category: ОіА

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автори: Кириченко Анастасія Володимирівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності; Дяченко Юлія Анатоліївна - асистент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

НМК ОБД ОіА.pdfНМК ОБД ОіА.pdf
Category: ОіА

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Лектор: Кириченко Анастасія Володимирівна - доцент кафедри організації підприємництва і біржової діяльності.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні та практичні аспекти функціонування біржового фондового ринку в Україні та в світі.

blank20

Category: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Нечипоренко Олександр Миколайович - професор кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

blank20

Копія Орг. і планув._2019_ФiК_Нечипоренко (копія).pdfКопія Орг. і планув._2019_ФiК_Нечипоренко (копія).pdf
Category: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Дяченко Юлія Анатоліївна - асистент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Програма курсу вивчає механізм організації і технології здійснення біржової діяльності товарних бірж в нашій країні та в країнах з ринковою економікою.


Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит); 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 1 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автор: Нікітченко Сергій Олександрович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Спеціальність: •076 "Підприємництво торгівля та біржова діяльність" ОС "Бакалавр", семестр 5, ЄКТС: 4

 051 Економіка; •071 Облік і оподаткування; •072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Ільчук Микола Максимович - завідувач кафедри організації підприємництва та біржової діяльності, професор; Збарська Анна Василівна - асистент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності, Томашевська Ольга Анатоліївна  - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Завданням дисципліни є вивчення основних організаційно-правових структур аграрного бізнесу, започаткування власної справи та ефективного планування; метою - формування у студентів знань та вмінь щодо організації агробізнесу.Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: ?. ОС:0. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Андросович Іван Іванович - доцент кафедри Організації підприємництва та біржової діяльності.

NN17`lek`prez

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства); 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 5 (Ск); 6. ЄКТС: 5; 6 (Ск); 4.
Автор: Коновал Іван Андрійович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Економіка і організація аграрного виробництва (БД)

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.  051 Економіка (Економіка підприємства);  ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 5.
Автор: Коновал Іван Андрійович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань з планування та набуття практичних навиків з розроблення перспективних і поточних планів діяльності суб’єктів господарювання. Завдання дисципліни: вивчення теоретичних засад з планування та набуття практичних навичок із розроблення перспективних, поточних та оперативних планів діяльності суб’єктів господарювання, обґрунтовування оптимальних варіантів розвитку суб’єктів господарювання.
Планування, стратегія та контроль на підприємстві

Спеціальність: •071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); •072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування). ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 4.
Автор: Радько Віталій Іванович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Яворська Валентина Олександрівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Category: БД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Панкратова Любов Леонтіївна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні і практичні засади розвитку електронної комерції в Україні і у світі; особливості бізнес-моделей електронної комерції; класифікацію типів електронних платежів та методів захисту комерційної інформації в Інтернет т. д.

Category: БД
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Кириченко Анастасія Володимирівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні питання клірингової та розрахункової діяльності та її практичні аспекти в Україні.
Category: БД
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Кириченко Анастасія Володимирівна - к.е.н., доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності

Category: БД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Кириченко Анастасія Володимирівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.


Category: БД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Кириченко Анастасія Володимирівна - доцент кафедри підприємництва та організації агробізнесу.

Category: БД
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Кириченко Анастасія Володимирівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні основи хеджування ф'ючерсами та опціонами та особливості організаційно-економічних засад хеджування на ринку аграрної продукції.
Category: БД
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальності: •051 Економіка (Економіка підприємства);  •072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Магістр. Семестр: 2ЄКТС: 5.
Автори: Кириченко А.В. - к.е.н., доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства); 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). 

ОС: Магістр. Семестр: 2; 1. ЄКТС: 5; 4.
Автор: Коновал Іван Андрійович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Рік останньої атестації: 2020