Організації підприємництва та біржової діяльності

Область Курси відмічена як "Організації підприємництва та біржової діяльності"

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Стоянов Анатолій Федорович - асистент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Категорія: Марк

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 6.
Автор: Любар Руслан Павлович - кафедра організації підприємництва та біржової діяльності.

Категорія: Агро
Започаткування власної справи на основі бізнес проектування.
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Любар Руслан Павлович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Започаткування власної справи на основі бізнес проектування.
Категорія: ФКС

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ESTC: 4.
Автор: Панкратова Любов Леонтіївна - доцент кафедри біржової діяльності і торгівлі.

Категорія: ЕП&МЕ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 2.
Автор: Панкратова Любов Леонтіївна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: У курсі розглядаються основи функціонування біржового ринку, зокрема еволюція розвитку біржової діяльності, види біржових контрактів та сутність хеджування й спекулятивних операцій на біржах.

NN20mod1`

Категорія: ЕП&МЕ

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 4 (Ск). ЄКТС: 5; 6 (Ск).
Автор: Маршалок Михайло Станіславович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Викладач: Дяченко Юлія Анатоліївна - асистент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Мета дисципліни засвоєння понятійного апарату, методології і прикладного інструментарію оцінювання ринкової вартості потенціалу підприємства та його структурних елементів; набуття знань про закономірності, принципи та особливості формування, розвитку, конкурентоспроможності потенціалу потенціалу підприємства як збалансованого інтегрованого утворення

Категорія: ЕП&МЕ

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 5; 6 (Ск).
Автор: Фурса Анатолій Васильович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: У курсі розглядаються питання теоретичних основ стратегії підприємств та її складові.

Категорія: ЕП&МЕ
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Викладач: Томашевська Ольга Анатоліївна – канд. екон. наук, доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Вивчення дисципліни направлене на формування теоретичних знань та практичних навичок щодо закономірностей формування витрат за видами, центрами відповідальності та носіями з метою оптимізації їх рівня та обґрунтування оптимальних господарських рішень.
П23
Категорія: ЕП&МЕ
Specialization: 051 Economics (International Economics ). ED: Bachelor. Semester: 5. ECTS: 5.
Developer: Valentyna YAVORSKA - Ph.D., associate professor organisation of entrepreneurship and exchange activities.
Abstract: The course "International Exchange Technologies" was developed for applicants of the Educational Program “International Economy" in order to study the theoretical and practical aspects of derivatives exchange trading on the main international stock exchanges. Students have the opportunity to practice strategies of hedging and speculation in various exchange instruments online.
Міжнародні біржові технології.
П23
Категорія: ЕП&МЕ

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Корпоративні фінанси). ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 7. ЄКТС: 4; 6.
Автор: Любар Руслан Павлович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Категорія: ОіА

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ЄКТС: 7.

Вибіркова дисципліна для ОС "Магістр"  загально-університетського рівня  

   
Автори: Солодкий Микола Олександрович - професор кафедри організації підприємництва та біржової діяльності; Яворська Валентина Олександрівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Категорія: ПТБД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Яворська Валентина Олександрівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Дисципліна "Вступ до фаху та соціальні комунікації" є обов'язковою і розроблена для забезпечення підготовки фахівців ОС "Бакалавр" зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ОПП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Дисципліна розглядає особливості підготовки фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, організацію освітнього процесу, види комунікацій.

Категорія: ПТБД
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Томашевська Ольга Анатоліївна - канд. екон. наук, доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні та практичні засади економіки підприємств аграрного сектору та організації виробництва в них.
П23
Категорія: ПТБД
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: __. ЄКТС: __.
Автор: Маршалок М.С. - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація:...
Категорія: ПТБД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Викладач: Радько Віталій Іванович, д-р екон. наук, професор, професор кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: ... 

Категорія: ПТБД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Кириченко Анастасія Володимирівна - доцент кафедри організації підприємництва і біржової діяльності.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні та практичні основи та методичний інструментарій електронної комерції.

Категорія: ПТБД
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS4.
Автор: Коновал Іван Андрійович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Категорія: ПТБД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Березовська Людмила Олексіївна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Інноваційне підприємництво» є формування у студентів системи спеціальних знань з економіки і організації інноваційного підприємництва та його управління, формування практичних навичок раціональної організації та економічного обґрунтування напрямків інноваційної діяльності підприємства з урахуванням сучасних тенденцій інноваційного розвитку економіки.

Категорія: ПТБД
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 5.
Автори: Кириченко Анастасія Володимирівна - канд. екон. наук, доцент кафедри організації підприємництва і біржової діяльності.
Анотація:

Категорія: ПТБД
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Березовська Людмила Олексіївна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Кооперація в підприємництві» є формування у студентів знань про види та особливості створення та функціонування кооперативів, а також їх розвиток в Україні та світі.
Категорія: ПТБД
Рік останньої атестації: 2023