Організації підприємництва та біржової діяльності

Courses tagged with "Організації підприємництва та біржової діяльності"

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Стоянов Анатолій Федорович - асистент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Category: Марк

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Мельникова Ірина Володимирівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Category: Мен

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 6.
Автор: Любар Руслан Павлович - кафедра організації підприємництва та біржової діяльності.

blank20

Category: Агро

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр:5. ЄКТС:4. 
Автор: Березовська Людмила Олексіївна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності
Анотація

Мета вивчення курсу – формування у майбутнього фахівця теоретичних основ побудови торгових стратегій та практичних навиків ефективного їх використання в своїй майбутній діяльності.


Category: ПТБД

Спеціальність: 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". ОС: Бакалавр. Семестр: __. ЄКТС: __.
Автор: Маршалок М.С- доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: 

Category: ПТБД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 6.
Автор: Фурса Анатолій Васильович - доцент кафедри біржової діяльності і торгівлі.
Анотація: У курсі розглядаються питання теоретичних основ стратегії розвитку бізнесу та її складові.

Category: ПТБД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Яворська Валентина Олександрівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Category: ПТБД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Кириченко Анастасія Володимирівна - доцент кафедри організації підприємництва і біржової діяльності.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні та практичні основи та методичний інструментарій електронної комерції.

Category: ПТБД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS4.
Автор: Коновал Іван Андрійович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Category: ПТБД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Березовська Людмила Олексіївна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Інноваційне підприємництво» є формування у студентів системи спеціальних знань з економіки і організації інноваційного підприємництва та його управління, формування практичних навичок раціональної організації та економічного обґрунтування напрямків інноваційної діяльності підприємства з урахуванням сучасних тенденцій інноваційного розвитку економіки.

Category: ПТБД
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Березовська Л.О. - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Кооперація у підприємництві» є формування у студентів знань про види та особливості створення та функціонування кооперативів, а також їх розвиток в Україні та світі.

Category: ПТБД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Березовська Л.О. - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Міжнародна комерція» є формування у студентів розуміння закономірностей, логіки та механізмів міжнародної комерції, об’єктивних законів і принципів її розвитку; забезпечення отримання знань і практичних навичок про умови, форми, методи, основний інструментарій міжнародної економічної взаємодії та про сучасні форми організації та методи міжнародного обміну товарами й послугами, а також укладання міжнародних комерційних контрактів.

Category: ПТБД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 6.
Автор: Березовська Людмила Олексіївна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: дисципліна "Міжнародні біржові технології" є важливою складовою частиною вибіркових дисциплін за фахом у системі підготовки фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Category: ПТБД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Автор: Панкратова Любов Леонтіївна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Теоретичні засади організації торгівлі; організаційні моделі в системі торгівлі; організаційно-економічні засади торгових операцій; організаційні умови здійснення оптової та роздрібної торгівлі.

Category: ПТБД
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". ОС: Бакалавр. Семестр: __. ЄКТС: __.
Автор: Маршалок М.С- доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: 


Category: ПТБД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Автор: Нікітченко Сергій Олександрович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Category: ПТБД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 6.
Автор: Яворська Валентина Олександрівна - доцент кафедри біржової діяльності і торгівлі.
Анотація: Дисципліна "Сільськогосподарське хеджування" є вибірковою і розроблена для забезпечення підготоски фахівців ОС "Бакалавр" зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ОПП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Дисципліна розглядає теоретичні основи хеджування. Особливості управління ціновими ризиками на ринку сільськогосподарської продукції. Ведення історичного базису та види хеджування.

П20

Category: ПТБД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Кириченко Анастасія Володимирівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні та практичні основи та методичний інструментарій товарознавства.

Category: ПТБД
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 076 "Підприємництво, торгівля та біржова". ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Кириченко Анастасія Володимирівна - доцент кафедри організації підприємництва і біржової діяльності.
Анотація: ........

Category: ПТБД

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 2.
Автор: Панкратова Любов Леонтіївна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: У курсі розглядаються основи функціонування біржового ринку, зокрема еволюція розвитку біржової діяльності, види біржових контрактів та сутність хеджування й спекулятивних операцій на біржах.

NP20`9lek`2zav

Category: ЕП