Охорони праці

Courses tagged with "Охорони праці"

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Калівошко Микола Федотович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Анотація: Метою курсу є теоретична і практична підготовка фахівців до опанування нового світогляду з питань екологічної безпеки, розробки і впровадження технологій ведення сільськогосподарського виробництва безпечних для природи тваринного і рослинного світу, якості сільськогосподарської продукції.

Category: АІ
Спеціальність: 208 Агроінженерія (Агроінженерія). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Мотрич Михайло Миколайович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Анотація: Концепція дисципліни формувалася як система поглядів, яка склалася на основоположні наукові і теоретичні положення, а також практичні підходи до ґрунтовної підготовки фахівців технічних спеціальностей у сфері професійної, цивільної та побутової безпеки. У відповідності з цією концепцією дисципліна  розглядається як міждисциплінарна синтетична сукупність додаткових знань і умінь, необхідність і потреба в яких диктується як загальними соціально значущими виховно-освітніми, так і суто професійними цілями.
Category: АІ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт (Автомобільний транспорт). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 2.
Автори: Войналович Олександр Володимирович, Калівошко Микола Федотович, Мотрич Михайло Миколайович - доценти кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві.

Category: АТ

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Калівошко Микола Федотович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

bank0

Category: АТ
Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автори: Войналович О.В., Мотрич М.М. - доценти кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Анотація: У курсі розглядаються питання організації охорони праці на автотранспорті, впровадження системи управління охороною праці, особливості забезпечення умов праці на автотранспорті АПК, проблеми безпеки, зниження професійної захворюваності, виробничого травматизму.
Category: ТТ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Поліщук Віктор Миколайович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища, Мотрич Михайло Миколайович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Category: ТТ

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Марчишина Євгенія Іванівна - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Category: ВБР

Спеціальність: 204 Технології виробництва та переробки продукції тваринництва. ОС: Магістр. Семестр: 1, 2. ECTS: 3.
Автор: Марчишина Євгенія Іванівна - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Анотація: У курсі розглядаються питання організації охорони праці на тваринницьких підприємствах; проблеми безпеки, зниження професійної захворюваності, виробничого травматизму та пожежна безпека на тваринницьких підприємствах.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 181 Харчові технології (•Технології зберігання, консервування та переробки м'яса; •Технології зберігання та переробки водних біоресурсів). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Марчишина Євгенія Іванівна - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.