Охорони праці

Courses tagged with "Охорони праці"

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Мотрич Михайло Миколайович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Безпека праці і життєдіяльності

Category: АКіТ

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Зубок Тетяна Олександрівна - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальності: •073 Менеджмент; •075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 1 (4).
Автор: Голопура Світлана Миколаївна - старший викладач кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Комплексна дисципліна: •Землеробство (30 год.), •Охорона праці (30 год.), •Рослинництво (30 год.), •Сільськогосподарські машини (30 год.).

Blank19

Спеціальності: •073 Менеджмент; •075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 1 (4).
Автор: Голопура Світлана Миколаївна - старший викладач кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Комплексна дисципліна: •Механізація в тваринництві (30 год.), •Охорона праці (30 год.), •Тваринництво (60 год.).

Blank19

Спеціальності: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Білько Тамара Олександрівна - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Анотація: Метою курсу є на основі отриманих знань та навичок створити безпечні умови праці для працівників.

NN16~bank0

Category: ВМ 1,5

Спеціальності: •051 Економіка; •051 Економіка; •072 Фінанси, банківська справа та страхування; •071 Облік і оподаткування; •076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Білько Тамара Олександрівна - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

NN16~bank0

Спеціальності: 121 Інженерія програмного забезпечення. 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології. 123 Комп’ютерна інженерія. 211 Ветеринарна медицина. 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 3.
Автори: Білько Т.О.- доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Анотація: Метою курсу є теоретично-практична підготовка студентів, які б могли на основі отриманих знань та навичок створити безпечні умови праці для працівників.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво та цивільна інженерія). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Войналович О.В. - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища; Мотрич Михайло Миколайович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Category: БЦІ
Рік останньої атестації: 2017
Спеціальність: •208 Агроінженерія; •141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; •133 Галузеве машинобудування; •151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Мотрич Михайло Миколайович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Category: АІ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), скорочений термін навчання.

ОС: БакалаврСеместр: 4ECTS: 3 .

Викладач: Єременко Олександр Іванович, канд. техн. наук, доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Асистент: Виговський Сергій Михайлович, старший викладач кафедри охорони праці та інженерії середовища

Анотація: Метою курсу є набуття знань та умінь для здійснення ефективної професійної діяльності майбутніх фахівців з дотриманням вимог безпеки праці, забезпечення раціонального управління охороною праці на автотранспортних підприємствах, формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку на виробництві, усвідомлення необхідності виконання заходів з охорони праці на робочих місцях.


Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт). ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ЄКТС: 4.
Автор: Голопура Світлана Миколаївна - старший викладач кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Анотація:   Основними завданнями безпеки праці є гуманізація праці, під якою розуміють профілактику перевтоми, професійних захворювань, запобігання виробничому травматизму, підвищення змістовності праці, створювання умов для всебічного розвитку особистості. Розв’язання зазначених завдань у системі підготовки майбутніх фахівців транспортної галузі спрямовано на формування активної позиції з питань забезпечення безпеки та відповідальності за особисту і колективну безпеку в швидкозмінних умовах сучасного виробництва.

Category: ТТ
Спеціальність: 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автори: Войналович О.В. - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища, Мотрич М.М. - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Category: ТТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 1 (Ск). ЄКТС: 3; 4 (Ск).
Автор: Поліщук Віктор Миколайович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища; Голопура Світлана Миколаївна - старший викладач кафедри охорони праці та інженерії середовища.

blank16`bank86`res?

Category: ТТ

Спеціальність: 208 Агроінженерія (Агроінженерія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Мотрич Михайло Миколайович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Category: АІ
Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Войналович О.В. - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища, Мотрич Михайло Миколайович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Category: АІ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Калівошко Микола Федотович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Анотація: Метою курсу є теоретична і практична підготовка фахівців до опанування нового світогляду з питань екологічної безпеки, розробки і впровадження технологій ведення сільськогосподарського виробництва безпечних для природи тваринного і рослинного світу, якості сільськогосподарської продукції.

N16~bank0

Category: АІ
Спеціальність: 208 Агроінженерія (Агроінженерія). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Мотрич Михайло Миколайович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Анотація: Концепція дисципліни формувалася як система поглядів, яка склалася на основоположні наукові і теоретичні положення, а також практичні підходи до ґрунтовної підготовки фахівців технічних спеціальностей у сфері професійної, цивільної та побутової безпеки. У відповідності з цією концепцією дисципліна  розглядається як міждисциплінарна синтетична сукупність додаткових знань і умінь, необхідність і потреба в яких диктується як загальними соціально значущими виховно-освітніми, так і суто професійними цілями.
Category: АІ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт (Автомобільний транспорт). ОС: Магістр (Зао). Семестр: 1. ЄКТС: 1.
Автор: Мотрич Михайло Миколайович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Category: АТ

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт (Автомобільний транспорт). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 2.
Автори: Войналович Олександр Володимирович, Мотрич Михайло Миколайович - доценти кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Category: АТ