Охорони праці

Область Курси відмічена як "Охорони праці"

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 2.
Викладач: Єременко Олександр Іванович, кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Анотація: У курсі розглядаються питання організації охорони праці на виробництвах з виконанням технологій автоматизації та комп’ютеризації процесів; дотримання вимог безпеки та гігієни праці для недопускання професійної захворюваності, виробничого травматизму, виникнення умов техногенної та пожежної небезпеки. За закінченням навчального курсу студенти, як майбутні спеціалісти, мають усвідомлювати відповідальність за особисту та колективну безпеку на підприємстві.

Категорія: АКіТ

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Мотрич Михайло Миколайович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Безпека праці і життєдіяльності

Категорія: АКіТ

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Зубок Тетяна Олександрівна - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальності: •073 Менеджмент; •075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 1 (4).
Автор: Голопура Світлана Миколаївна - старший викладач кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Комплексна дисципліна: •Землеробство (30 год.), •Охорона праці (30 год.), •Рослинництво (30 год.), •Сільськогосподарські машини (30 год.).

Blank19

Категорія: Бакалаври

Спеціальності: •073 Менеджмент; •075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 1 (4).
Автор: Голопура Світлана Миколаївна - старший викладач кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Комплексна дисципліна: •Механізація в тваринництві (30 год.), •Охорона праці (30 год.), •Тваринництво (60 год.).

Blank19

Категорія: Бакалаври

Спеціальність: 201 Агрономія; ОС: Бакалавр; Семестр: 6; ECTS: 4

Лектор: Калівошко Микола Федотович,  к.с.г.н., доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища

Викладач: Скібчик Володимир Іванович, к.т.н., старший викладач кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Анотація. Метою курсу є теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців з опанування знань, умінь і навичок створювати безпечні умови життя і діяльності у середовищі перебування.


Категорія: Агро

Спеціальності: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Білько Тамара Олександрівна - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Анотація: Метою курсу є на основі отриманих знань та навичок створити безпечні умови праці для працівників.

NN16~bank0

Категорія: ВМ 1,5

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт.

ОС: Бакалавр. Семестр: 2, ECTS: 2

Лектор: Скібчик Володимир Іванович, к.т.н., старший викладач кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Викладач: Скібчик Володимир Іванович, старший викладач кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Анотація. Метою курсу є теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців з опанування знань, умінь і навичок створювати безпечні умови життя і діяльності у середовищі перебування.


Категорія: ФіС

Спеціальності: •051 Економіка; •051 Економіка; •072 Фінанси, банківська справа та страхування; •071 Облік і оподаткування; •076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Білько Тамара Олександрівна - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

NN16~bank0

Категорія: Спільні курси

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладачі: Калівошко Микола Федотович - канд. техн. наук, доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища; Скібчик Володимир Іванович - канд. техн. наук, старший викладач кафедри охорони праці та інженерії середовища.

П20

Категорія: ГіЗ

Спеціальності: 121 Інженерія програмного забезпечення. 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології. 123 Комп’ютерна інженерія. 211 Ветеринарна медицина. 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 3.
Автори: Білько Т.О.- доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Анотація: Метою курсу є теоретично-практична підготовка студентів, які б могли на основі отриманих знань та навичок створити безпечні умови праці для працівників.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво та цивільна інженерія). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Войналович О.В. - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища; Мотрич Михайло Миколайович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Категорія: БЦІ
Рік останньої атестації: 2017
Спеціальність: •208 Агроінженерія; •141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; •133 Галузеве машинобудування; •151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Мотрич Михайло Миколайович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Категорія: АІ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт). ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ЄКТС: 4.
Автор: Голопура Світлана Миколаївна - старший викладач кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Лектор: Єременко Олександр Іванович, доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Викладач: Скібчик Володимир Іванович, старший викладач кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Анотація: Основними завданнями безпеки праці є гуманізація праці, під якою розуміють профілактику перевтоми, професійних захворювань, запобігання виробничому травматизму, підвищення змістовності праці, створювання умов для всебічного розвитку особистості. Розв’язання зазначених завдань у системі підготовки майбутніх фахівців транспортної галузі спрямовано на формування активної позиції з питань забезпечення безпеки та відповідальності за особисту і колективну безпеку в швидкозмінних умовах сучасного виробництва.

Категорія: ТТ
Спеціальність: 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автори: Войналович О.В. - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища, Мотрич М.М. - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Категорія: ТТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 1 (Ск). ЄКТС: 3; 4 (Ск).
Автор: Поліщук Віктор Миколайович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища; Голопура Світлана Миколаївна - старший викладач кафедри охорони праці та інженерії середовища.

blank16`bank86`res?

Категорія: ТТ

Спеціальність: 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), скорочений термін навчання.

ОС: БакалаврСеместр: 4ECTS: 4 .

Викладач: Єременко Олександр Іванович,  доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Асистент: Скібчик Володимир Іванович, старший викладач кафедри охорони праці та інженерії середовища

Анотація: Метою курсу є набуття знань та умінь для здійснення ефективної професійної діяльності майбутніх фахівців з дотриманням вимог безпеки праці, забезпечення раціонального управління охороною праці на автотранспортних підприємствах, формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку на виробництві, усвідомлення необхідності виконання заходів з охорони праці на робочих місцях.


Категорія: ТТ

Спеціальність: 208 Агроінженерія (Агроінженерія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Мотрич Михайло Миколайович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Категорія: АІ
Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Войналович О.В. - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища, Мотрич Михайло Миколайович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.
Категорія: АІ
Рік останньої атестації: 2019