Процесів і обладнання

Courses tagged with "Процесів і обладнання"

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м'яса). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 10.
Автор: Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна - професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.

Category: ТПМ
Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м’яса). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автори: Паламарчук Ігор Павлович, професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК; Василів Володимир Павлович, доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.

Category: ТПМ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м'яса). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Жеплінська Марія Михайлівна - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курс призначений для викладення основних методів постановки задач оптимізації окремих технологічних процесів технології консервування та переробки м'яса на базі відомих математичних моделей процесів або структури виробництва, використання результатів розрахунків під час дослідження, проектування та керування об'єктами.

Category: ТПМ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м'яса). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Жеплінська Марія Михайлівна - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курс призначений для вільного володіння студентами основних технологічних процесів виробництва галузі, забезпечення опанування  можливостей раціонального використання сировинних, природних, фондо-, трудоресурсів з метою економії їх і зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

Category: ТПМ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м'яса). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 10.
Автор: Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна - професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: У даному курсі висвітлені питання забезпечення якості м'яса та м’ясних продуктів при зберіганні. Наведено основні показники якості м'яса, та фактори, які впливають на її погіршення, причини псування м'яса та м’ясних продуктів.

Category: ТПМ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автори: Паламарчук Ігор Павлович - професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК; Василів Володимир Павлович - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.

Category: ТПР
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Жеплінська Марія Михайлівна - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курс призначений для викладення основних методів постановки задач оптимізації окремих технологічних процесів технології консервування та переробки риби на базі відомих математичних моделей процесів, використання результатів розрахунків під час дослідження, проектування та керування об'єктами.

Category: ТПР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Муштрук Михайло Михайлович - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК; Паламарчук Ігор Павлович - професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.

2020:Інформаційні технології та математичне моделювання систем управління якістю

Category: ЯСС
Рік останньої атестації: 2018