Процесів і обладнання

Область Курси відмічена як "Процесів і обладнання"

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3 (2-3). ECTS: 5,5 (11).
Автор: Сарана Віктор Володимирович - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курсом передбачено вивчення будови, принципу роботи та проектування технологічного обладнання для підвищення ефективності його використання на переробних підприємствах при досягненні високої якості продукції, скорочення витрат енергії, сировини і затрат ручної праці.

Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (6-7). ЄКТС: 2,5 (5).
Автор: Сарана Віктор Володимирович - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курсом передбачено отримання знань стосовно будови основного обладнання та його конструктивних елементів у технології переробки продукції АПК, опанування методів інженерних розрахунків машин, апаратів та пристроїв, необхідних під час роботи харчових виробництв.
Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (6-7). ЄКТС: 2,5 (5).
Автор: Сарана Віктор Володимирович - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курсом передбачено отримання знань стосовно будови основного обладнання та його конструктивних елементів у технології переробки продукції АПК, опанування методів інженерних розрахунків машин, апаратів та пристроїв, необхідних під час роботи харчових виробництв.
Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2022
Фізико-хімічні і технічні основи холодильних процесів у м'ясопереробній галузі.
Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автори: Паламарчук Ігор Павлович - лектор курсу, професор кафедри ПіОПП АПК; Бурова Зінаїда Андріївна - доцент кафедри ПіОПП АПК; Василів Володимир Павлович - доцент кафедри ПіОПП АПК; Гудзенко Максим Миколайович - доцент кафедри ПіОПП АПК.
Кафедра: Процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курсом передбачено вивчення теорії та практичного забезпечення процесів холодильної обробки та зберігання сировини та готової харчової продукції.
Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 229 Громадське здоров’я. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Гудзенко Максим Миколайович - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курсом передбачено навчання студентів основам положень про інформатику та її роль в інформаційних технологіях сучасного світу, процесів алгоритмізації і програмування задач, отримання навичок практичного використання комп'ютера як інструментарію у повсякденній роботі фахівця. Надати студентам знань щодо процесів приймання, передачі, збереження та оброблення інформації із застосуванням комп'ютерної техніки, навчити критичному підходу до вибору форми обробки інформації.
Категорія: ГЗ

Спеціальність: 229 Громадське здоров’я. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.

Автор: Гудзенко Максим Миколайович - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.

Анотація: Курсом передбачено вивчення сучасних інформаційних технологій для підготовки фахівців у сфері громадського здоров’я, які повинні вміти розв’язувати задачі медико-статистичного характеру, володіти методиками структурно-логічного аналізу, ознайомитися з основними математичними моделями різноманітних процесів, методами їх розрахунку та перевірки їх адекватності, принципами оптимізації, вміти застосовувати новітні інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності.

Категорія: ГЗ
Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м’яса). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Василів Володимир Павлович, доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курсом передбачено вивчення теоретичних і практичних відомостей в області монтажу, експлуатації, ремонту та обслуговування обладнання підприємств м’ясопереробної галузі.
Категорія: ТПМ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м'яса). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Жеплінська Марія Михайлівна - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курс призначений для викладення основних методів постановки задач оптимізації окремих технологічних процесів технології консервування та переробки м'яса на базі відомих математичних моделей процесів або структури виробництва, використання результатів розрахунків під час дослідження, проектування та керування об'єктами.

Категорія: ТПМ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м'яса). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Жеплінська Марія Михайлівна - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курс призначений для вільного володіння студентами основних технологічних процесів виробництва галузі, забезпечення опанування  можливостей раціонального використання сировинних, природних, фондо-, трудоресурсів з метою економії їх і зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

Категорія: ТПМ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Василів Володимир Павлович - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курсом передбачено вивчення теоретичних і практичних відомостей в області монтажу, експлуатації, ремонту та обслуговування обладнання підприємств рибопереробної галузі.

Категорія: ТПР
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Жеплінська Марія Михайлівна - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курс призначений для викладення основних методів постановки задач оптимізації окремих технологічних процесів технології консервування та переробки риби на базі відомих математичних моделей процесів, використання результатів розрахунків під час дослідження, проектування та керування об'єктами.

Категорія: ТПР
Рік останньої атестації: 2019

Інформаційні технології та математичне моделювання систем управління якістю.
Спеціальність: 152 Метрологія та інфор­ма­ційно-вимірювальна техніка (Якість, стан­дар­ти­за­ція та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Муштрук Михайло Михайлович - к.т.н, доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курс спрямований на формування сукупності знань, умінь та навичок, які забезпечують студентам можливість засто­су­вання комп'ютерної техніки в навчальній та професійній діяльності та забезпечує форму­вання у майбутніх фахівців теоретичних основ побудови методів попередньої обробки інформації, яка фіксується у тематичних базах даних, а також набуття навичок щодо використання згаданих методів для видобування корисних знань.

Категорія: ЯСС
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: PhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автори: Паламарчук Ігор Павлович - професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК; Жеплінська Марія Михайлівна - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК/
Анотація: Вивчення дисципліни «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» є завершення загальнонаукової підготовки здобувача, оволодіння сучасними теоретичними аспектами процесів харчових виробництв та формування у здобувачів системного підходу до вирішення важливих науково-практичних завдань, спрямованих на удосконалення та інтенсифікацію процесів та обладнання харчових виробництв.


Категорія: Аспіранти