Психології

Courses tagged with "Психології"

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTC: 5.
Автор: Афанасенко Лариса Анатоліївна - доцент кафедри психології.

Анотація: Курс призначений для формування сучасних уявлень і поглядів майбутніх психологів на шлюб, готовності до вступу в шлюб, вмінню правильно будувати внутрішньосімейні відносини і виховувати дітей, а також розуміння  специфіки діяльності психолога з сім’ями, що потребують допомоги.

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Мартинюк Ірина Анатоліївна - доцент кафедри психології.

Анотація: Дисципліна «Загальна психологія» базова серед обов’язкових навчальних дисциплін ОП «Психологія», важлива для вивчення інших галузей психології. Під час її вивчення студенти пізнають факти, закономірності, особливості психіки та її явищ, методи їх дослідження.

Category: Пс
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Мартинюк Ірина Анатоліївна - доцент кафедри психології, Афанасенко Лариса Анатоліївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Курс призначений для формування професійних знань майбутніх психологів щодо сутності та взаємозв’язку основних теоретичних напрямів, підходів, проблем у психології через розгляд їх еволюції.

Category: Пс
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Зелінська Ярослава Цезарівна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення  студентів з особливостями функціонування основних психічних функцій і фізіологічних систем людини у нормі та патології і  враховування їх у практиці роботи з пацієнтами.

П20

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Ржевський Геннадій Миколайович - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із методами математичної обробки результатів наукових досліджень у психології.

П20

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Мартинюк Ірина Анатоліївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів з основними методами, прийомами та формами передачі психологічних знань.
П20

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Андросович Ксенія Анатоліївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із особливостями проведення експертного дослідження, що потребує знання з різних галузей психологічної науки.

П20

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія (Психологія). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 2.
Викладач: Яшник Світлана Валеріївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Реабілітаційна робота практичного психолога в умовах клініки – це перш за все надання психологічної допомоги особам із різноманітними психологічними проблемами, що знаходяться в кризових станах, а також пацієнтам з соматичними і психічними захворюваннями, що мають невротичні, психосоматичні розлади, характерологічні девіації і особистісні аномалії.

blank20

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Мартинюк Ірина Анатоліївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів з основними комунікативними техніками та засобами впливу консультанта, методами психологічного консультування.

Category: Пс
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Олійник Оксана Олексіївна - доцент кафедри психології.

Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із сутністю та особливостями психотерапії як форми психологічної допомоги, її напрямами, моделями, видами, методами і техніками; розуміння принципів та закономірностей організації психотерапевтичної інтервенції.

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Мартинюк Ірина Анатоліївна – доцент кафедри психології.
Анотація: Курс призначений для ознайомлення студентів із основними відхиленнями у психічній діяльності людини, розвитку вміння робити психологічний аналіз складних ситуацій взаємодії з особами, які мають відхилення у психічному розвитку.

Category: Пс
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автори: Шмаргун Віталій Миколайович - професор, завідувач кафедри психології, Хижняк Анна Анатоліївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із механізмами розвитку особистості під дією цілеспрямованих пелагогічних впливів.

П20

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 7.
Автор: Мартинюк Ірина Анатоліївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із психічними феноменами, що формуються у людей в результатів соціально-політичних відносин і реалізуються в політичних діях.

П20

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ECTS: 6.
Автор: Мартинюк Ірина Анатоліївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Курс призначений для ознайомлення слухачів з основними методами дослідження психічних явищ.

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3‑4. ЄКТС: 6.
Автор: Андросович Ксенія Анатоліївна- доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із психодіагностичним інструментарієм, що застосовується у сучасній практиці надання психологічної допомоги чи наукових досліджень, особливостями його розробки та впровадження.

П20

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 5.
Автор: Мартинюк Ірина Анатоліївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів з основними методами психологічної допомоги у кризових та екстремальних ситуаціях на підґрунті забезпечення розуміння особливостей переживань і поведінки людини у ситуаціях різного ступеня складності.

П20

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Олійник Оксана Олексіївна - доцент кафедри психології.

Метою вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення та засвоєння здобувачами вищої освіти основних сучасних теоретичних засад та практичних напрацювань в галузі психологічної корекції; набуття професійної компетентності у сфері психокорекційної роботи.


Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 7.
Автор: Андросович Ксенія Анатоліївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із завданнями та особливостями функціонування психологічних служб у закладах освіти різних рівнів.
П20


Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Мартинюк Ірина Анатоліївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із особливостями виникнення, перебігу, профілактики та корекції девіантної поведінки особистості.

П20

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Мартинюк Ірина Анатоліївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із особливостями психологічного супроводу дітей з особливими потребами у закладах освіти.
П20


Category: Пс