Психології

Courses tagged with "Психології"

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Теслюк Валентина Михайлівна - доцент кафедри психології.
Анотація: Курс спрямований на озброєння майбутніх фахівців теоретичними знаннями із психології, ознайомлення з психічними процесами, механізмами; оволодіння методиками діагностики властивостей психічних процесів та якостей особистості.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: •241 Готельно-ресторанна справа; •242 Туризм. ОС:Бакалавр. Семестр: 5; 6. ЄКТС: 5.
Автор: Омельченко Людмила Миколаївна - доцент кафедри психології.

Риторика та психологія спілкування

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Яшник Світлана Валеріївна - доктор педагогічних наук, професор кафедри психології.
Анотація: Теоретичні підходи і результати практичних досліджень в галузі психології управління та конфліктології. Методи психодіагностики в роботі з окремими працівниками та їх групами в колективі. Психологічні особливості поведінки працівників в організації. Основні психологічні закономірності діяльності менеджера як лідера організації, основні інструменти його управлінського впливу. Технологія формування організаційної культури. Основні методи саморегуляції, боротьби зі стресами та управління конфліктами.

П21

Category: ПУА

Спеціальність: 015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології). ОС: Бакалавр (СТН). Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Теслюк Валентина Михайлівна - доцент кафедри психології.
Анотація: Курс спрямований на озброєння майбутніх фахівців теоретичними знаннями із психології, ознайомлення з психічними процесами, механізмами; оволодіння методиками діагностики властивостей психічних процесів та якостей особистості.

Category: ПО

Cпеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 1-3. ЄКТС: 12.
Автор: Афанасенко Лариса Анатоліївна - доцент кафедри психології.

Category: ПО

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 6.
Автор: Афанасенко Лариса Анатоліївна - доцент кафедри психології.

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автор: Мартинюк Ірина Анатоліївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Навчальна дисципліна «Вікова психологія» призначена для ознайомлення студентів з особливостями та закономірностями розвитку психіки людини у різні вікові періоди, а також для розвитку уміння майбутніх психологів ураховувати ці особливості  у практиці роботи з клієнтами.

Category: Пс
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Яшник Світлана Валеріївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Концепція курсу підпорядкована ідеям гендерного підходу, соціальної та конструктивістської парадигм. У центрі уваги даного навчального курсу є психологічні механізми «створення гендеру» та його вияву у суспільній та приватній сферах, у різних системах відносин; проблеми психологічного благополуччя чоловіків та жінок, а також їх самореалізація, породжена диференціацією та ієрархією гендерних ролей та статусів.

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Костюк Дмитро Андрійович - доцент кафедри психології, Олійник Оксана Олексіївна - доцент кафедри психології.

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Мартинюк Ірина Анатоліївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із психологічними явищами, пов'язаними з виробничими відносинами людей.
П20
Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Мартинюк Ірина Анатоліївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із системою принципів, методів та процедур планування, проведення й інтерпретації результатів психологічних експериментів, а також з методологією, методами, стратегією та видами наукових досліджень у психології.

nn20'7lek`bank

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTC: 5.
Автор: Афанасенко Лариса Анатоліївна - доцент кафедри психології.

Анотація: Курс призначений для формування сучасних уявлень і поглядів майбутніх психологів на шлюб, готовності до вступу в шлюб, вмінню правильно будувати внутрішньосімейні відносини і виховувати дітей, а також розуміння  специфіки діяльності психолога з сім’ями, що потребують допомоги.

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Мартинюк Ірина Анатоліївна - доцент кафедри психології.

Анотація: Дисципліна «Загальна психологія» базова серед обов’язкових навчальних дисциплін ОП «Психологія», важлива для вивчення інших галузей психології. Під час її вивчення студенти пізнають факти, закономірності, особливості психіки та її явищ, методи їх дослідження.

Category: Пс
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Мартинюк Ірина Анатоліївна - доцент кафедри психології, Афанасенко Лариса Анатоліївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Курс призначений для формування професійних знань майбутніх психологів щодо сутності та взаємозв’язку основних теоретичних напрямів, підходів, проблем у психології через розгляд їх еволюції.

Category: Пс
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Зелінська Ярослава Цезарівна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із психічними явищами з точки зору їх взаємозв'язку з різними захворюваннями, особливостями діагностики психічного здоров'я особистості.

П20

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Ржевський Геннадій Миколайович - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із методами математичної обробки результатів наукових досліджень у психології.

П20

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Мартинюк Ірина Анатоліївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів з основними методами, прийомами та формами передачі психологічних знань.
П20

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Андросович Ксенія Анатоліївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із особливостями проведення експертного дослідження, що потребує знання з різних галузей психологічної науки.

П20

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія (Психологія). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 2.
Викладач: Яшник Світлана Валеріївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Реабілітаційна робота практичного психолога в умовах клініки – це перш за все надання психологічної допомоги особам із різноманітними психологічними проблемами, що знаходяться в кризових станах, а також пацієнтам з соматичними і психічними захворюваннями, що мають невротичні, психосоматичні розлади, характерологічні девіації і особистісні аномалії.

blank20

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Мартинюк Ірина Анатоліївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів з основними комунікативними техніками та засобами впливу консультанта, методами психологічного консультування.

Category: Пс
Рік останньої атестації: 2020