Психології

Courses tagged with "Психології"

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Теслюк Валентина Михайлівна - доцент кафедри психології.
Анотація: Курс спрямований на озброєння майбутніх фахівців теоретичними знаннями із психології, ознайомлення з психічними процесами, механізмами; оволодіння методиками діагностики властивостей психічних процесів та якостей особистості.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: •241 Готельно-ресторанна справа; •242 Туризм. ОС:Бакалавр. Семестр: 5; 6. ЄКТС: 5.
Автор: Омельченко Людмила Миколаївна - доцент кафедри психології.

Риторика та психологія спілкування

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування.
 ОС: Бакалавр. 
Семестр: 4
ЄКТС: 4.
Автор: Мартинюк Ірина Анатоліївна - в.о. завідувача кафедри психології.

Анотація: Дисципліна знайомить із психологічними закономірностями управлінської діяльності, методами вирішення конфліктних ситуацій. Приділяється увага проблемі прийняття управлінських рішень, взаємин керівника з персоналом, групової динаміки, переговорних процесів. 


Category: ПУА
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Яшник Світлана Валеріївна - доктор педагогічних наук, професор кафедри психології.
Анотація: Теоретичні підходи і результати практичних досліджень в галузі психології управління та конфліктології. Методи психодіагностики в роботі з окремими працівниками та їх групами в колективі. Психологічні особливості поведінки працівників в організації. Основні психологічні закономірності діяльності менеджера як лідера організації, основні інструменти його управлінського впливу. Технологія формування організаційної культури. Основні методи саморегуляції, боротьби зі стресами та управління конфліктами.
П21
Category: ПУА

Спеціальність: 015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології). ОС: Бакалавр (СТН). Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Теслюк Валентина Михайлівна - доцент кафедри психології.
Анотація: Курс спрямований на озброєння майбутніх фахівців теоретичними знаннями із психології, ознайомлення з психічними процесами, механізмами; оволодіння методиками діагностики властивостей психічних процесів та якостей особистості.

Category: ПО
Рік останньої атестації: 2021

Cпеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 1-3. ЄКТС: 12.
Автор: Афанасенко Лариса Анатоліївна - доцент кафедри психології.

Category: ПО

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8ЄКТС: 4.
Автор: Олійник Оксана Олексіївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із теоретичним підґрунтям, можливостями застосування та техніками системної сімейної психотерапії

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8ЄКТС: 4.
Автор: Олійник Оксана Олексіївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із теоретичним підґрунтям, можливостями застосування та техніками казкотерапії

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8ЄКТС: 4.
Автор: Мартинюк Ірина Анатоліївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із теоретичним підґрунтям, можливостями застосування та техніками позитивної психотерапії

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8ЄКТС: 4.
Автор: Олійник Оксана Олексіївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із теоретичним підґрунтям, можливостями застосування та техніками когнітивно-поведінкової терапії

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8ЄКТС: 4.
Автор: Олійник Оксана Олексіївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із теоретичним підґрунтям, можливостями застосування та техніками гештальттерапії

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8ЄКТС: 4.
Автор: Хижняк Анна Анатоліївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із теоретичним підґрунтям, можливостями застосування та техніками арт-терапії.


Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6ЄКТС: 4.
Автор: Шмаргун Віталій Миколайович - завідувач кафедри психології, професор.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із закономірностями прояву та формування природніх психічних процесів та психологічних феноменів у спортивній діяльності.


Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6ЄКТС: 4.
Автор: Костюк Дмитро Андрійович - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із психологічними особливостями взаємодії людини і технічних пристроїв.


Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1ЄКТС: 4.
Автор: Шмаргун Віталій Миколайович - завідувач кафедри психології, професор.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів з основними функціями практичного психолога, вимог до його особистості, організації трудової діяльності.


Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 6.
Автор: Афанасенко Лариса Анатоліївна - доцент кафедри психології.

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автор: Мартинюк Ірина Анатоліївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Навчальна дисципліна «Вікова психологія» призначена для ознайомлення студентів з особливостями та закономірностями розвитку психіки людини у різні вікові періоди, а також для розвитку уміння майбутніх психологів ураховувати ці особливості  у практиці роботи з клієнтами.

Category: Пс
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Яшник Світлана Валеріївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Концепція курсу підпорядкована ідеям гендерного підходу, соціальної та конструктивістської парадигм. У центрі уваги даного навчального курсу є психологічні механізми «створення гендеру» та його вияву у суспільній та приватній сферах, у різних системах відносин; проблеми психологічного благополуччя чоловіків та жінок, а також їх самореалізація, породжена диференціацією та ієрархією гендерних ролей та статусів.

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Костюк Дмитро Андрійович - доцент кафедри психології, Олійник Оксана Олексіївна - доцент кафедри психології.

Category: Пс

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Мартинюк Ірина Анатоліївна - доцент кафедри психології.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із психологічними явищами, пов'язаними з виробничими відносинами людей.
П20
Category: Пс