Радіобіології та радіоекології

Courses tagged with "Радіобіології та радіоекології"

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автор: Грисюк Сергій Миколайович - доцент кафедри радіобіології та радіоекології.

blank`7lek

Category: ЛГ

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 2 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автори: Грисюк Сергій Миколайович - доцент кафедри радіобіології та радіоекології; Міняйло Анатолій Анатолійович - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 2 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автор: Гудков Ігор Миколайович - професор кафедри радіобіології та радіоекології, доктор біологічних наук, професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України.

Category: Агро

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Лазарєв Микола Михайлович - доцент кафедри радіобіології та радіоекології.

NN19`lek

Category: ВМ 6
Спеціальність: 211 Ветеринарна радіобіологія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3. ЄКТС: 2.
Викладачі: Лазарєв Микола Михайлович, доцент кафедри радіобіології та радіоекології; Клепко Алла Володимирівна, завідувач кафедри радіобіології та радіоекології.
Анотація: У курсі даються основні поняття щодо видів, джерел та властивостей іонізуючих випромінювань (ІВ); розглядаються особливості біологічної дії ІВ на організм сільськогосподарських тварин, чутливість та захист тварин від радіаційного ураження; досліджується поведінка радіонуклідів в організмі продуктивних тварин та перехід їх у продукцію тваринництва; надаються рекомендації щодо розроблення та поліпшення правила і методів радіаційної експертизи об’єктів ветеринарного контролю.
П20
Category: ВМ 5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарна медицина). ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 4 курс. ЄКТС: 3.
Автор: Іллєнко Володимир Віталійович - старший викладач кафедри загальної екології, радіобіології і безпеки життєдіяльності.

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ECTS: 3.
Автор: Бондар Юлія Олегівна - доцент кафедри радіобіології та радіоекології.
Анотація: У курсі розглядаються загальні питання радіаційної біології – фізичні основи іонізуючого випромінення, основні теорії взаємодії іонізуючого випромінення з речовиною, у тому числі із біологічними структурами; основи ведення окремих галузей сільськогосподарського виробництва на забруднених радіонуклідами територіях, технологічні прийоми очищення продукції рослинництва і тваринництва від радіонуклідів; методологія проведення радіаційного моніторингу сфери сільськогосподарського виробництва; радіаційно-гігієнічні аспекти використання в сільському господарстві забруднених радіонуклідами територій та можливості їх реабілітації.

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2019

Specialty: 162 Biotechnology and Bioengineering. ED: Bachelor. Semester: 4. ECTS: 4.
Автор: Білєра Наталія Миколаївна - доцент кафедри радіобіології та радіоекології.
Викладач: Іллєнко Володимир Віталійович - асистент кафедри радіобіології та радіоекології.

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: •101 Екологія; •162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автор: Іллєнко Володимир Віталійович - асистент кафедри радіобіології та радіоекології.

Category: БтБ

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.

Автор: Грисюк Сергій Миколайович, канд. с.-г. наук, доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності. 

Анотація. Дисципліна «Дозиметрія і радіаційний контроль» є вибірковим компонентом за спеціальністю «Екологія». Метою курсу є формування у студентів знань щодо висококваліфікованої оцінки впливу різних видів іонізуючого випромінення людину та проведення радіаційного контролю продукції сільського господарства на забруднених радіонуклідами територіях.


Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 3.
Автор: Бондар Юлія Олегівна - доцент кафедри радіобіології та радіоекології.

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 3.
Автори: Гудков Ігор Миколайович – професор кафедри загальної екології, радіобіології і безпеки життєдіяльності, Іллєнко Володимир Віталійович – старший викладач кафедри загальної екології, радіобіології і безпеки життєдіяльності.
Анотація: Вивчає концепції та міграцію радіоактивних речовин в об’єктах сільськогосподарського виробництва і вплив їх іонізуючого випромінювання на фітоценоз та зооценоз в рамках агроценозів. Формує уміння і навички з розробки шляхів радіоактивного забруднення довкілля, способів і засобів дезактивації продовольчої сировини, вивчення біологічної дії іонізуючих випромінювань на рослинний і тваринний світ.
Доступ: закритий.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2018
Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автор: Грисюк Сергій Миколайович, канд. с.-г. наук, доцент кафедри радіобіології та радіоекології.
Викладач: Клепко Алла Володимирівна, канд. біол. наук, завідувач кафедрою радіобіології та радіоекології.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність:101 Екологія; ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автор: Іллєнко Володимир Віталійович - старший викладач кафедри радіобіології та радіоекології.

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Магістр. ОП «Екологія та охорона навколишнього середовища» Семестр: 1. ECTS: 4.

Автор: Паренюк Олена, кафедра радіобіології

Category: БтБ

Спеціальність: 101 Екологія (Екологічний контроль та  аудит). ОС: Магістр. ECTS: 4.

Автор:  Клепко Алла Володимирівна

Category: ЕКА

Спеціальність: 101 Екологія (Екологічний контроль та аудит). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Бондар Юлія Олегівна - доцент кафедри радіобіології та радіоекології.
Анотація: У курсі розглядаються питання теорії систем, системного підходу та системного аналізу складних систем навколишнього середовища.

Category: ЕКА
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: 

Гудков Ігор Миколайович - професор кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності, доктор біологічних наук, професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України; 

Іллєнко Володимир Віталійович - старший викладач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.

Category: ЕКО
Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Клепко Алла Володимирівна - завідувач кафедри радіобіології та радіоекології.
Біологічні методи в радіаційних дослідженнях.

П20

Category: ЕКО

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Іллєнко Володимир Віталійович - асистент кафедри радіобіології та радіоекології.
Анотація:
The discipline learns concentration and migration of radionuclides in environmental objects, agricultural products and their effects on plants, animals and agro-ecosystems as a whole. The aim of the course is to give students an introduction to the methods of radioactivity measurements in different samples, dose assessment, evaluation of radionuclides migration in the environment, risk assessments and the use of effective countermeasures on the territories contaminated by radionuclides.

Category: ЕКО