Романо-германських мов

Courses tagged with "Романо-германських мов"

Спеціальність: 35.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Сніцар Валентина Павлівна - доцент кафедри романо-германських мов та перекладу.

NN'mod1

Category: ФілА

Спеціальність: 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Рубінська Броніслава Іллівна - доцент кафедри романо-германських мов та перекладу.

NN17`10res

Category: ФілА

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-4 (1-8). ЄКТС: 5 (11).
Автор: Поліщук Олександр Сергійович - доцент кафедри романо-германських мов та перекладу.
Автор: Завдання навчальної дисципліни - розвиток навичок та вмінь перекладу з англійської мови на українську та з української на англійську текстів різної тематики в усній та письмовій формі. Кваліфікований перекладач-бакалавр, окрім професійних навичок та вмінь та високого рівня практичної мовної компетенції, повинен мати поглиблені знання стосовно системної організації мови та добре організовані фонові знання, що мають відношення до країн мови, що вивчається.

Category: ФілА

Спеціальність: 035.043 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська). ОС: Бакалавр. Семестр:1-2,3-4. 2 (1-5). ЄКТС: 2,5 (11).
Автор: Рубінська Броніслава Іллівна - доцент кафедри романо-германських мов та перекладу.

NN16

Category: ФілА

Спеціальність: 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійськаОС: Бакалавр. Семестр: 5 (1-5). ЄКТС: 2 (11).
Автор: Сніцар Валентина Павлівна - доцент кафедри романо-германських мов та перекладу.

Викладач: Гольцова Маріанна Геннадіївна -  доцент кафедри романо-германських мов і перекладу

Анотація. Курс практичної граматики основної іноземної мови (англійська мова) є однією з основних дисциплін, що зумовлено професійною значущістю знань, вмінь та навичок з практичної граматики як фахового предмету. Навчання практичної граматики іноземної мови носить професійно орієнтований характер, тому мета його і зміст визначаються в першу чергу комунікативними, пізнавальними та професійними потребами майбутнього філолога та перекладача іноземної мови. Оволодіння граматичною компетенцією здійснюється у відповідності до основних положень теорії мовленнєвої діяльності та комунікації. 
Category: ФілА

Спеціальність: Філологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1, .
Автор: Рубінська Броніслава Іллівна - доцент кафедри романо-германських мов та перекладу.
Анотація: Курс "Практична фонетика основної іноземної мови"  тісно пов'язаний з курсом "Практичний курс основної іноземної мови(англ.). Мета курсу-сформувати та вдосконалити навички правильної вимови голосних та приголосних звуків,наголосу,темпу та ритму,навички інтонування , розподілу потоку мовлення на паузи в типових ситуаціях мовлення, розрізняти фоностилі мовлення та вживати їх  при читанні текстів різних стилів і говорінні. 

Сurriculum in Phpnetics программа  по фонетике1 курс — копия.pdfСurriculum in Phpnetics программа по фонетике1 курс — копия.pdf
Category: ФілА

Спеціальність: 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) (перша - англійська). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 1.
Викладач: Рубінська Броніслава Іллівна - доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.
Anotation: To teach students the translation of business communication on the international level. To teach students different types of letters.

NP20'7res

Category: ФілА

Спеціальність: 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (перша – англійська)

ОС: Магістр. Семестр:  1-2. ECTS: 7.

Викладач: Чайка Оксана Ігорівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни “Комунікативні стратегії першої іноземної мови (англійська)” є формування іншомовних мовленнєвих компетенцій, що ґрунтуються на розумінні та усвідомленні потреб і ситуацій щодо використання комунікативних стратегій для здійснення на належному рівні комунікації у мовній парі – англійська / українська, українська / англійська мови. Окремими фокусами є формування комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів шляхом їх залучення до виконання професійно-орієнтованих завдань, формування інтерактивних навичок і вмінь усного та писемного мовлення з послідовним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності у процесі перекладу. 

blank16~8res

Category: ФілА

Спеціальність: 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) (перша - англійська). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 8.
Викладач: Сидорук Галина Іванівна - доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.

Blank16

Category: ФілА

Спеціальність: 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) (перша - англійська). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 8.
Викладач: Чайка Оксана Ігорівна - доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.

Blank16

пособие сидорук.pdfпособие сидорук.pdf
Category: ФілА

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2 (1-4). ECTS: 7 (12).
Автор: Сиротіна Олена Олексіївна - кандидат педагогічних наук, асистент кафедри романо-германських мов і перекладу.

NN19`mod1

Category: ВБР

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-4. ЄКТС: 12.
Викладач: Тепла Оксана Миколаївна - доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що зумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.

Category: ТВППТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ECTS: 5.
Автор: Ариніч Марія Олегівна - асистент кафедри романо-германських мов і перекладу.

П20

Category: ХТ

Спеціальність: 229 Громадське здоров’я (Нутриціологія здорового харчування). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Рожков Юрій Григорович - асистент кафедри романо-германських мов і перекладу; Туріцина Олена Миколаївна – асистент кафедри романо-германських мов і перекладу.
Анотація: Курс призначений для вивчення дисципліни «Англійська мова». Метою навчальної дисципліни є розвиток комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.

Category: ГЗ

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 2.
Автори: Рожков Юрій Григорович - асистент кафедри романо-германських мов і перекладу.
Анотація: Курс призначений для вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова». Метою навчальної дисципліни є розвиток комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.


Category: ТПМ

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Сиротіна Олена Олексіївна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри романо-германських мов і перекладу.
Анотація Головна мета навчання дисципліни «Ділова англійська мова» полягає у формуванні у студентів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві. Практична мета навчального процесу в межах магістерського курсу полягає у формуванні професійно-комунікативної компетенції у студентів. Студенти мають оволодіти мовленням на рівні програмних вимог (на рівні професійної комунікативної достатності), тобто бути здатними і готовими реалізувати одержану підготовку в своїй майбутній практичній діяльності.


Category: ЯСС