Соціальної роботи та реабілітації

Courses tagged with "Соціальної роботи та реабілітації"

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладач: Білик Руслана Миколаївна - старший викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації

Тренінг групової згуртованості

blank18~7lek

Category: СР

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8. ECTS: 4.
Автор: Тарасенко Ростислав Олександрович - професор кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Даний курс спрямований на вивчення сучасних технологій реалізації перекладацьких проектів з урахуванням вимог міжнародних стандартів щодо такого виду робіт. Основна увага сконцентрована на засвоєнні знань та отриманні практичних навичок щодо основних інструментів реалізації перекладацьких проектів, зокрема систем автоматизованого перекладу та термінологічного менеджменту.

Category: Філ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Тарасенко Ростислав Олександрович - професор кафедри соціальної роботи та інформаційних технологій в освіті.
Анотація: В курсі розглядаються питання щодо використання технічних і програмних засобів для забезпечення основних видів діяльності з лінгвістичною інформацією: пошук, обробка, перетворення, збереження, передача, а також інформаційного забезпечення процесу перекладу з використанням систем машинного та автоматизованого перекладу.

Category: Філ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.

Викладач: Варава Олена Борисівна - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та реабілітаціїCategory: ФіС

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті); 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 7.
Викладач: Тверезовська Ніна Трохимівна - професор кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Інформаційні технології в управлінні освітнім процесом

Рік останньої атестації: 2011

Спеціальність011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи, Інформаційно-комунікаційні технології в освіті). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Гаріна С.М.
Викладач: Витриховська Оксана Петрівна - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Category: ПВШ
Рік останньої атестації: 2013

Спеціальність: 231 «Соціальна робота»

ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4

Викладач: Варава Олена Борисівна, к. пед. наук, ст. викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації

Анотація: Метою вивчення курсу є формування у здобувачів систематизованого та цілісного уявлення про основні засади діяльності реабілітаційних закладів; підготовка до роботи з людьми з обмеженими можливостями; набуття умінь та навичок виконання найпростіших медичних втручань з медичної та фізичної реабілітації клієнтів; ознайомлення з основними медичними реабілітаційними технологіями та специфікою роботи соціального працівника у складі мультидисциплінарної команди фахівців щодо реабілітації осіб з інвалідністю.Category: СПР

Спеціальність: 231 «Соціальна робота»

ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4

Викладач: Варава Олена Борисівна, к. пед. наук, ст. викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації

Анотація: Предметом вивчення Програми є невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я, що здійснюються на місці події особами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні володіти основними медичними знаннями та практичними навичками з рятування та збереження життя людини, яка перебуває у загрозливому стані – при гострих захворюваннях, при загостренні станів, пов’язаних з інвалідністю, при нещасних випадках, травмах, пораненнях та внаслідок впливу екзогенних чинників. Category: СПР

Спеціальність: 231 «Соціальна робота»

ОС: Магістр Семестр: 2ЄКТС: 4

Викладач: Варава Олена Борисівна, к. пед. наук, ст. викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації

Анотація: оволодіння здобувачами освітньо-професійної програми «Соціально-психологічна реабілітація» медичними знаннями і компетентностями, що дозволять кваліфіковано організовувати реабілітаційний процес; надавати на сучасному рівні послуги медичного та соціального супроводу осіб, що потребують їх в домашніх умовах; асистувати в якості члена медико-санітарної бригади під час лікувального процесу в умовах стаціонару; надавати екстрену домедичну допомогу при невідкладних станах, викликаних соматичними захворюваннями чи екзогенними чинниками.Category: СПР

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітаці). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Міхеєва Оксана Юріївна - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації, кандидат педагогічних наук.
Анотація: Ознайомлення студентів з основними характеристиками базових технологій соціальної роботи, визначення сутності та особливостей процесу технологізації реабілітації різних отримувачів послуг, розробка алгоритмів професійної діяльності суб’єктів соціальної роботи за напрямами соціально-педагогічної реабілітації; усвідомлення та прийняття стратегій та моделей реабілітації у соціальній роботі.

Соціальна реабілітація та «зелена соціальна робота»

blank20

Category: СПР

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітація; Соціальна робота). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Сопівник Ірина Віталіївна - завідувач кафедри соціальної роботи та реабілітації, професор.

Організація реабілітаційної роботи з різними соціальними групами

Category: СПР

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітація). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Викладач: Ржевський Геннадій Миколайович - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Category: СПР

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітація; Соціальна робота). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Витриховська Оксана Петрівна - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Курс передбачає вивчення особливостей створення і розміщення соціальної реклами з урахуванням позитивного вітчизняного та зарубіжного досвіду; ознайомлення зі структурою та функціями рекламних засобів с точки зору соціальної роботи, вивчення прикладного програмного забезпечення для створення та ефективного використання рекламних засобів у соціальній роботі.

Category: СПР
Рік останньої атестації: 2014

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітація). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 8.
Автор: Тверезовська Ніна Трохимівна - професор кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Управління реабілітаційними установами та закладами надання соціальних послуг

Category: СПР

Спеціальність 231 Соціальна робота

ОС Магістр. Семестр 2. ЕСТС 4

Викладач: Демченко Ірина Іванівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації

Category: СПР

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота; Соціально-психологічна реабілітація). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Сопівник Ірина Віталіївна - в.о. завідувача кафедри соціальної роботи та реабілітації, доцент

Category: СР
Рік останньої атестації: 2009

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Ржевський Геннадій Миколайович - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації; Фоменко Антон Валерійович - асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 8.
Викладач: Тверезовська Ніна Трохимівна - професор кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Category: СР

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Тарасенко Ростислав Олександрович - професор кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Викладач: Базелюк Василь Григорович, доцент кафедри управління та освітніх технологій (денна форма навчання); Витриховська Оксана Петрівна - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації (заочна форма навчання).
Анотація: Дисципліна передбачає вивчення особливостей апаратного та програмного забезпечення сучасних інформаційних систем для проведення наукових досліджень та вирішення задач в галузі управлінської діяльності структурними підрозділами навчальних закладів.

Category: УНЗ
Рік останньої атестації: 2011

Спеціальність: Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладачі: Тверезовська Ніна Трохимівна - професор кафедри соціальної роботи та реабілітації; Витриховська Оксана Петрівна - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Роганов Максим Максимович - асистент кафедри педагогіки

Інформаційні технології в освіті в управлінні навчальними закладами

Category: УНЗ