Сільськогосподарських машин

Courses tagged with "Сільськогосподарських машин"

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Смолінський Станіслав Вікторович - доцент кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.
Анотація: У курсі розглядаються основи моделювання при дослідженні робочих процесів і машин та застосування результатів моделювання при вирішенні інженерних задач.
Протокол №4 від 27.11.2020.

Category: АІ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Смолінський Станіслав Вікторович - доцент кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.

NN16~lek prak

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Аніскевич Леонід Володимирович - професор кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.

Category: АІ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Вечера Олег Миколайович - старший викладач кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.

Category: ТТ