Таксації лісу та лісового менеджменту

Courses tagged with "Таксації лісу та лісового менеджменту"

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Терентьєв Андрій Юрійович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Анотація: Курс призначений для ознайомлення з сучасними інформаційними системами, в першу чергу системами підтримки прийняття рішень в лісовому господарстві, а також розглядаються питання використання бази даних "Повидільно-таксаційна характеристика лісу".

Category: ЛГ

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Викладач: Терентьєв Андрій Юрійович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.

Category: ЛГ

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ECTS: 7.
Автори: Миронюк Віктор Валентинович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту; Блищик Володимир Іванович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту; Морозюк Ольга Валеріївна - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Анотація: Дисципліна передбачає вивчення теоретичних основ та методів обліку лісових ресурсів, особливостей їхнього застосування на практиці по відношенню до різних об’єктів.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ECTS: 7.
Автори: Миронюк Віктор Валентинович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту; Блищик Володимир Іванович - старший викладач кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Анотація: Дисципліна передбачає вивчення теоретичних основ та методів обліку лісових ресурсів, особливостей їхнього застосування на практиці по відношенню до різних об’єктів.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автор: Домашовець Галина Степанівна - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Бізнес - це вміння приймати правильні рішення в умовах невизначеності (Аксіома Гарвардської школи бізнесу)

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ECTS: 7.
Викладач: Блищик Володимир Іванович.
Анотація: Мета дисципліни – забезпечити студентів знаннями, умінням та навиками в галузі впорядкування лісів та складання проекту організації та розвитку лісового господарства ЛГ-підпиємства чи іншого об'єкту лісовпорядних робіт.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8. ЄКТС: 6.
Автор: Гірс Олександр Анатолійович - професор кафедри таксації лісу та лісового менеджменту
Викладач: Блищик Володимир Іванович - старший викладач кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 6.
Автори: Оборська Алла Едуардівна - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту; Лащенко Андрій Григорович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Анотація: У курсі розглядаються питання організації виробництва підприємств лісового господарства: праці і заробітної плати, засобів виробництва, використання лісових ресурсів, охорони і захисту лісу, лісовідновлення, лісозаготівель, промислової діяльності, постачання матеріальних ресурсів і збуту продукції, допоміжного і обслуговуючого виробництв.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС:  Бакалавр (Ск). Семестр: 4. ЄКТС: 6.
Автор: Лащенко Андрій Григорович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.

Category: ЛГ

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 5.
Автори: Кравець Павло Васильович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту; Домашовець Галина Степанівна - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту; Лакида Іван Петрович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2016
Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр (ЗФН). Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори: Василишин Роман Дмитрович - професор кафедри таксації лісу та лісового менеджменту; Домашовець Галина Степанівна - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.


Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2020

Спецільність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автори: Бала Олександр Петрович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту; Блищик Володимир Іванович - старший викладач кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.

Основи обліку в СПГ

Category: СПГ

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 5.
Автори: Василишин Роман Дмитрович - професор кафедри таксації лісу та лісового менеджменту; Домашовець Галина Степанівна - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ЕСТS: 7.
Автор: Матушевич Любов Миколаївна - доцент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування.

Інвентаризація СПО

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (6-7). ECTS: 3 (6).
Автор: Матушевич Любов Миколаївна - доцент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (6-7). ECTS: 3 (6).
Автор: Матушевич Любов Миколаївна - доцент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС:  4.
Автор: Володимиренко Валантина Миколаївна.
Викладач: Терентьєв Андрій Юрійович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Анотація: Управління садово-парковим комплексом країни в сучасних умовах можливе тільки за наявності розвинутої мережі інформаційного забезпечення, що базується на використанні технічних засобів, методів та програмних продуктів, і крім того, ефективного використання інформаційних ресурсів.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2017к

Спецільність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Блищик Володимир Іванович - старший викладач кафедри лісового менеджменту.
Анотація: Дисципліна передбачає вивчення основ теорії організації, системного підходу до керування, прийняття організаційних рішень відносно підвищення ефективності функціонування підприємств СПГ, основ планування й інноваційної діяльності, проектування структури, організації праці, основного й обслуговуючого виробництва у СПГ тощо.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автор: Лащенко Андрій Григорович - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
Автор: Завдання вивчення дисципліни полягають у підготовці спеціалістів середньої ланки управління, здатних ефективно вирішувати організаційні питання виробництва, виявляти його резерви і приймати управлінські рішення, які будуть сприяти поліпшенню роботи підприємств зеленого будівництва.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 4.
Автор: Домашовець Галина Степанівна - доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2020