Терапії і клінічної діагностики

Courses tagged with "Терапії і клінічної діагностики"

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 5 (5-6). ЄКТС: 2,5 (5).
Автор: Бойко Наталія Іванівна - доцент кафедри терапії і клінічної діагностики.

викладачі: доцент кафедри терапії і клінічної діагностики Бойко Наталія Іванівна; доцент кафедри терапії і клінічної діагностики Голопура Сергій Іванович

NN10~lek

Category: ВМ 3

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 6 (5-6). ЄКТС: 2,5 (5).
Автори: Бойко Григорій Васильович - доцент кафедри фармакології і токсикології; Бойко Наталія Іванівна - доцент кафедри терапії і клінічної діагностики.

NN18~lek

Category: ВМ 3

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Маринюк Микола Олександрович - старший викладач кафедри терапії і клінічної діагностики.

NN16~mod1

Category: ВМ 3

Похожее изображениеСпеціальність: Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (6-8). ECТS: 4 (9).
Автор: Палюх Тетяна Анатоліївна - старший викладач кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: У курсі розглядаються  питання етіології патогенезу, патологоанатомічних змін, симптоматики, діагностики, перебігу, прогнозу, терапії та профілактики внутрішніх незаразних захворювань тварин.

Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8 (6-8). ЄКТС: 5 (9).
Автор: Палюх Тетяна Анатоліївна - старший викладач кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: У курсі розглядаються питання  внутрішніх хвороб тварин, їх етіологія, патогенез, симптоми, перебіг, діагностикя, лікування та профілактика. Курс складається з основних розділів та тем: Спеціальна патологія і терапія (Хвороби нервової, сечової систем та систем травлення. Хвороби печінки та очеревини. Хвороби системи крові. Алергічні хвороби. Хвороби обміну речовин та ендокринних органів). Хвороби молодняку. Хвороби птиці. Хвороби хутрових звірів, кролів і собак.

Похожее изображение

Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Викладачі: Бойко Наталія Іванівна, доцент кафедри терапії і клінічної діагностики; Поляковський Василь Михайлович, доцент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.

П20

Category: ВМ 5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3 (3-4). ECTS: 3 (6).
Автор: Немова Тетяна Володимирівна - доцент кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: У курсі розглядаються поняття загальної діагностики та дослідження  серцево-судинної системи організму тварин.

Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 5 (4-5). ECTS: 3 (6).
Автор: Немова Тетяна Володимирівна - доцент кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: У курсі розглядаються методи клінічного обстеження тварин, а також методика дослідження  дихальної, травної, сечовидільної та нервової систем організму тварин та системи крові.

Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 5 (15).
Автор: Немова Тетяна Володимирівна - доцент кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: Дисципліна розрахована на поглиблене вивчення лабораторних досліджень крові та сечі тварин за різних патологічних станів їх організму. Опрацювання курсу дозволить студентам диференціювати захворювання тварин на основі інтерпретації картини крові або сечі, а також закріпити практичні навики лабораторних досліджень. Комплексна дисципліна викладається кафедрами:

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2019

Спецільність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення скотарства, вівчарства та козівництва). ОС: Магістр. Семестр: 2-3. ЕСТS: 6 (18).
Автор: Костенко Віталій Михайлович - завідувач кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: Інтегрована дисципліна вивчає незаразну патологію великої рогатої худоби, овець і кіз, застосування сучасних методів діагностики, а також превентивні заходи за внутрішніх хвороб жуйних.
У кожному семестрі одночасно вивчаються три блоки/модулі («Внутрішні хвороби жуйних», «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення жуйних» і «Хірургічні хвороби жуйних»).
В ЕНК представлений блок з дисципліни «Внутрішні хвороби жуйних»:

  • ІІ семестр - модуль 1 (90 год.)
  • ІІІ семестр - модуль 2 (121 год.)
Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 2-3. ECТS: 7.
Автор: Грушанська Наталія Геннадіївна - професор кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: У курсі розглядаються  питання етіології патогенезу, патологоанатомічних змін, діагностики, перебігу, прогнозу, терапії та профілактики внутрішніх незаразних хвороб свиней.
Дисципліна викладається на кафедрах: акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин; терапії і клінічної діагностики,  хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка 

NN19`0lek

Category: ВМ 1,5
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарні превентивні технології забезпечення здоров'я тварин). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Викладач: Павелиця Олег Олександрович, к.вет.н., доцент кафедри терапії і клінічної діагностики.
Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарні превентивні технології забезпечення здоров'я тварин). ОС: Магістр. Семестр: 2-3. ЄКТС: 4 (20).
Автори: Голопура Сергій Іванович - доцент кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація:

blank19

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: "Магістр" на базі ОС "Бакалавр". Семестр: 1. ECТS: 5.
Автор: Костенко Віталій Михайлович - завідувач кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: Мета дисципліни – поглибити теоретичні знання і отримати практичні навики з обраного напрямку, а також підготувати магістранта до самостійної роботи за вибраною дисципліною.

blank20

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ECТS: 5.
Автор: Грушанська Наталія Геннадіївна - професор кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: У курсі розглядаються питання вивчення наукових основ  клінічних, лабораторних та інструментальних методів дослідження тварин, функціонального стану окремих органів і систем, механізмів та закономірностей розвитку і перебігу внутрішніх хвороб, хірургічних патологічних станів та порушень репродукції тварин з метою розроблення способів їхньої діагностики, лікування і профілактики.

blank19

Category: ВМ

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ECТS: 5.
Автор: Грушанська Наталія Геннадіївна - професор кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: У курсі розглядаються  питання наукового обгрунтування  клінічної діагностики незаразних хвороб тварин з  використанням неінвазивних методів.

blank19

Category: ВМ