Терапії і клінічної діагностики

Courses tagged with "Терапії і клінічної діагностики"

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Грушанська Наталія Геннадіївна - д-р вет. наук, професор, завідувач кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: Метою курсу є опанування клінічних методів досліджень у ветеринарній медицині, які передбачають їх інструментальну та апаратну реалізацію.

П22

Category: БМІ
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Лектор, викладач: Бойко Наталія Іванівна, доцент кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: Основною метою вибіркової дисципліни «Ветеринарна гематологія» є формування у студентів навичок лабораторного дослідження крові; вивчення морфологічних, фізичних та біохімічних показників крові; інтерпретація їх змін за патологічних станів в організмі тварин. Дисципліна тісно пов’язана з клінічною практикою, оскільки для вивчення відбираються проби від пацієнтів, які звертаються до ветеринарної клініки. Це дозволяє здобувачам вищої освіти набувати практичних знань поєднання семіотики та даних лабораторних досліджень, розмірковувати та аргументувати щодо встановленого діагнозу.
Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Маринюк Микола Олександрович - старший викладач кафедри терапії і клінічної діагностики.
П21

Category: ВМ 6

Ветеринарні превентивні технології незаразних хвороб ВРХ: Внутрішні хвороби.
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 12. ECTS: 4 (12).
Автор: Костенко Віталій Михайлович, канд. вет. наук, доцент кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: Метою курсу є формування знань з незаразної патології великої рогатої худоби, застосування сучасних методів діагностики, а також превентивних заходів за внутрішніх хвороб ВРХ. Курс (дисципліна) складається з трьох блоків: «Внутрішні хвороби ВРХ», «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення ВРХ» і «Хірургічні хвороби ВРХ», викладання яких забезпечують різні кафедри.
В ЕНК представлений блок з дисципліни «Внутрішні хвороби ВРХ».

Category: ВМ 6

Ветеринарні превентивні технології незаразних хвороб екзотичних тварин і хутрових звірів: Внутрішні хвороби.
Спеціальність:
211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 12. ЄКТС: 3,5.
Автор: Палюх Тетяна Анатоліївна, канд. вет. наук, доцент кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: Дисципліна вивчає патологію екзотичних і хутрових звірів. Етіологію, патогенез, симптоми, перебіг, прогноз, застосування сучасних методів діагностики, організацію лікувальних заходів, а також превентивні заходи залежно від конкретних умов утримання та годівлі екзотичних і хутрових звірів.
Унікальність дисципліни полягає у формуванні в здобувачів вищої освіти навиків клінічного дослідження екзотичних і хутрових звірів з використанням загальноклінічних та сучасних  інструментальних методів дослідження, удосконалення розпізнавання хвороб незаразної етіології, розробка превентивних заходів щодо недопущення їх виникнення.

 

Category: ВМ 6
Ветеринарні превентивні технології незаразних хвороб овець і кіз: Внутрішні хвороби.
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 12. ECTS: 3,5 (9).
Викладач: Немова Тетяна Володимирівна, доцент кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: Основною метою вибіркової дисципліни «Ветеринарні превентивні технології незаразних хвороб овець і кіз: Внутрішні хвороби» є удосконалення та поглиблення теоретичних знань і практичних навичок із розпізнавання внутрішніх хвороб овець і кіз, вивчення етіології, патогенезу, симптомів, перебігу, прогнозу, організації профілактичних і лікувальних заходів залежно від умов утримання, годівлі та продуктивності цих тварин.
Category: ВМ 6

Ветеринарні превентивні технології незаразних хвороб свиней: Внутрішні хвороби
Спеціальність:
211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 12. ECТS: 3,5 (10).
Автор: Грушанська Наталія Геннадіївна - д-р вет. наук, професор, завідувач кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: У курсі розглядаються питання етіології, патогенезу, патологоанатомічних змін, діагностики, перебігу, прогнозу, терапії та профілактики внутрішніх незаразних хвороб свиней.
Дисципліна викладається на кафедрах: •акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин; •терапії і клінічної діагностики; •хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.

Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (5 р.). ОС: Магістр. Семестр: 10. ЄКТС: 4.
Автор: Грушанська Наталія Геннадіївна - д-р вет. наук, доцент кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: Метою курсу є надання магістрантам теоретичних знань та практичних навичок із методології аналізу даних, отриманих за результатами візуальної діагностики хвороб тварин.

П21Category: ВМ 6

Похожее изображениеСпеціальність: Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 8. ECТS: 2,2.
Автор: Палюх Тетяна Анатоліївна - старший викладач кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: У курсі розглядаються питання етіології патогенезу, патологоанатомічних змін, симптоматики, діагностики, перебігу, прогнозу, терапії та профілактики внутрішніх незаразних захворювань тварин.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 7-8 (6-8). ЄКТС: 5 (9).
Автор: Палюх Тетяна Анатоліївна - старший викладач кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: У курсі розглядаються питання внутрішніх хвороб тварин, їх етіологія, патогенез, симптоми, перебіг, діагностика, лікування та профілактика. Курс складається з основних розділів та тем: Спеціальна патологія і терапія (Хвороби нервової, сечової систем та систем травлення. Хвороби печінки та очеревини. Хвороби системи крові. Алергічні хвороби. Хвороби обміну речовин та ендокринних органів). Хвороби молодняку. Хвороби птиці. Хвороби хутрових звірів, кролів і собак.
Протокол №1 від 02.07.2020

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Лектор: Голопура Сергій Іванович, д-р вет. наук, доцент кафед терапії і клінічної діагностики.
Викладачі: Грушанська Н.Г., д-р вет. наук, професор  кафедри терапії і клінічної діагностики; 
Анотація: Метою курсу є формування знань щодо найбільш розповсюджених захворювань шкіри та ендокринних органів дрібних домашніх та сільськогосподарських тварин, їхні клінічні прояви, видові особливості, методи діагностики, підходи та сучасні протоколи лікування, заходи направлені на недопущення розвитку цих патологій, а також ефективне використання практичних навиків у професійній діяльності.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 6. ЕСТS: 4.
Автори: Палюх Тетяна Анатоліївна, канд. вет. наук, доцент кафедри терапії і клінічної діагностики; Дробот Марина Вікторівна, канд. вет. наук, асистент кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: Унікальність дисципліни полягає у формуванні в здобувачів вищої освіти навиків підбору ефективної, збалансованої дієтотерапії, яка дозволить покращити загальний стан тварини в період інтенсивних навантажень, сприятиме попередженню та лікуванню захворювань травної, сечової, ендокринної та інших систем організму.

П22

Category: ВМ 6

Спеціальності: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 10. ЄКТС: 4.
Викладачі: Голопура Сергій Іванович - д-р вет. наук, доцент кафедри терапії і клінічної діагностики; Грушанська Наталія Геннадіївна - д-р вет. наук, доцент, професор кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: Метою навчальної дисципліни є надання магістрантам теоретичних знань та практичних навичок із методології аналізу даних клініко-лабораторних досліджень діагностування, лікування найбільш часто виникаючих критичних станів тварин. «Інтенсивна терапія та реанімація тварин» – одна з спеціальних клінічних дисциплін, які формують магістра ветеринарної медицини виробничого спрямування. Для ефективної роботи майбутнього магістра лікаря-терапевта необхідні знання основних принципів початкової стабілізації і підтримання життєво важливих функцій всього організму тварини та системний підхід до найбільш часто виникаючих критичних станів. Значення дисципліни для формування магістра ветеринарної медицини зростає з уведенням спеціалізації у практику лікарів ветеринарної медицини та постійним зростанням кількості свійських тварин.


Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (Ск). Семестр: 4-5. ЄКТС: 6.
Автор: Немова Тетяна Володимирівна - доцент кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: У курсі розглядаються клінічні, інструментальні та лабораторні методи дослідження тварин з метою розпізнання внутрішніх хвороб, переважно незаразної етіології; симптоми і синдроми хвороб і їх діагностичне значення; методологічні основи лікарського мислення.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3 (3-4). ECTS: 3,5 (7).
Автор: Немова Тетяна Володимирівна - доцент кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: У курсі розглядаються поняття загальної діагностики та дослідження серцево-судинної системи організму тварин.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3 (3-4). ECTS: 3,5 (7).
Автор: Немова Тетяна Володимирівна - доцент кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: У курсі розглядаються поняття загальної діагностики та дослідження серцево-судинної системи організму тварин.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 5 (4-5). ECTS: 3,5 (7).
Автор: Немова Тетяна Володимирівна - доцент кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: У курсі розглядаються методи клінічного обстеження тварин, а також методика дослідження дихальної, травної, сечовидільної та нервової систем організму тварин та системи крові.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2018

Specialty: 211 Veterinary medicine. Educational program: Master (6 years). Semester: 5 (5-6). ECTS: 3 (6).
Author: Zemlianskyi Andrii - associate professor of the department of therapy and clinical diagnostics.
Abstract: Clinical examination is a fundamental part of the process of veterinary diagnosis. The purpose of this course is to assist clinicians in performing a detailed clinical examination of the individual animal and to increase the awareness of more advanced techniques used in further investigations. The structure and content of the course should assist veterinary students in their understanding of animal clinical examination and circulatory system investigation.

П22


Category: ВМ 6

Specialty: 211 Veterinary medicine. Educational program: Master (6 years). Semester: 6 (5-6). ECTS: 3 (6).
Author: Zemlianskyi Andrii - associate professor of the department of therapy and clinical diagnostics.
Abstract: This course focuses on preparing students for education as research methods of the respiratory, digestive, urinary and nervous systems of the animal body and the blood system.

П22


Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (5 р.). Семестр: 6 (6-8). ЄКТС: 2 (5).
Автор: Бойко Наталія Іванівна - доцент кафедри терапії і клінічної діагностики.
Викладачі: доценти кафедри терапії і клінічної діагностики - Бойко Наталія Іванівна; Голопура Сергій Іванович.

Category: ВМ 5