Терапії і клінічної діагностики

Courses tagged with "Терапії і клінічної діагностики"

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Лектор: Голопура Сергій Іванович, д-р вет. наук, доцент кафед терапії і клінічної діагностики.
Викладачі: Грушанська Н.Г., д-р вет. наук, доцент кафедри терапії і клінічної діагностики; Павелиця О.О. канд. вет. наук, доцент кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: Метою курсу є формування знань щодо найбільш розповсюджених захворювань шкіри та ендокринних органів дрібних домашніх та сільськогосподарських тварин, їхні клінічні прояви, видові особливості, методи діагностики, підходи та сучасні протоколи лікування, заходи направлені на недопущення розвитку цих патологій, а також ефективне використання практичних навиків у професійній діяльності.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (5 р.). ОС: Магістр. Семестр: 10. ЄКТС: 4.
Автор: Грушанська Наталія Геннадіївна - д-р вет. наук, доцент кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: Метою курсу є надання магістрантам теоретичних знань та практичних навичок із методології аналізу даних, отриманих за результатами візуальної діагностики хвороб тварин.

П21Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Маринюк Микола Олександрович - старший викладач кафедри терапії і клінічної діагностики.
П21

Category: ВМ 6

Спеціальності: 211 Ветеринарна медицина (5 р.). ОС: Магістр. Семестр: 10. ЄКТС: 4.
Викладачі: Голопура Сергій Іванович - д-р вет. наук, доцент кафедри терапії і клінічної діагностики; Грушанська Наталія Геннадіївна - д-р вет. наук, доцент, професор кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: Метою навчальної дисципліни є надання магістрантам теоретичних знань та практичних навичок із методології аналізу даних клініко-лабораторних досліджень діагностування, лікування найбільш часто виникаючих критичних станів тварин. «Інтенсивна терапія та реанімація тварин» – одна з спеціальних клінічних дисциплін, які формують магістра ветеринарної медицини виробничого спрямування. Для ефективної роботи майбутнього магістра лікаря-терапевта необхідні знання основних принципів початкової стабілізації і підтримання життєво важливих функцій всього організму тварини та системний підхід до найбільш часто виникаючих критичних станів. Значення дисципліни для формування магістра ветеринарної медицини зростає з уведенням спеціалізації у практику лікарів ветеринарної медицини та постійним зростанням кількості свійських тварин.

П21

Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (Ск). Семестр: 4-5. ЄКТС: 6.
Автор: Немова Тетяна Володимирівна - доцент кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: У курсі розглядаються клінічні, інструментальні та лабораторні методи дослідження тварин з метою розпізнання внутрішніх хвороб, переважно незаразної етіології; симптоми і синдроми хвороб і їх діагностичне значення; методологічні основи лікарського мислення.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2021

Похожее изображениеСпеціальність: Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 8. ECТS: 2,2.
Автор: Палюх Тетяна Анатоліївна - старший викладач кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: У курсі розглядаються питання етіології патогенезу, патологоанатомічних змін, симптоматики, діагностики, перебігу, прогнозу, терапії та профілактики внутрішніх незаразних захворювань тварин.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 7-8 (6-8). ЄКТС: 5 (9).
Автор: Палюх Тетяна Анатоліївна - старший викладач кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: У курсі розглядаються питання внутрішніх хвороб тварин, їх етіологія, патогенез, симптоми, перебіг, діагностика, лікування та профілактика. Курс складається з основних розділів та тем: Спеціальна патологія і терапія (Хвороби нервової, сечової систем та систем травлення. Хвороби печінки та очеревини. Хвороби системи крові. Алергічні хвороби. Хвороби обміну речовин та ендокринних органів). Хвороби молодняку. Хвороби птиці. Хвороби хутрових звірів, кролів і собак.
Протокол №1 від 02.07.2020

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2020

Дисципліна загальноуніверситетського рівня.
Вибіркова дисципліна для здобувачів вищої освіти у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Викладачі: Бойко Наталія Іванівна, доцент кафедри терапії і клінічної діагностики (Модуль 1)
Поляковський Василь Михайлович, доцент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька (Модуль 2)
Анотація. Вивчення цієї дисципліни передбачає опанування основ раціонального харчування тварин в залежності від їх фізіологічних особливостей, віку, фізіологічного стану.

Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3 (3-4). ECTS: 3,5 (7).
Автор: Немова Тетяна Володимирівна - доцент кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: У курсі розглядаються поняття загальної діагностики та дослідження  серцево-судинної системи організму тварин.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 5 (4-5). ECTS: 3,5 (7).
Автор: Немова Тетяна Володимирівна - доцент кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: У курсі розглядаються методи клінічного обстеження тварин, а також методика дослідження  дихальної, травної, сечовидільної та нервової систем організму тварин та системи крові.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 5 (5-6). ЄКТС: 2 (5).
Автор: Бойко Наталія Іванівна - доцент кафедри терапії і клінічної діагностики.
Викладачі: доценти кафедри терапії і клінічної діагностики - Бойко Наталія Іванівна; Голопура Сергій Іванович.

N'bank0

Category: ВМ 5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 6 (5-6). ЄКТС: 3 (5).
Автор: Бойко Наталія Іванівна - доцент кафедри терапії і клінічної діагностики.
Викладачі: Доценти кафедри терапії і клінічної діагностики - Бойко Наталія Іванівна; Голопура Сергій Іванович.

NN18~lek

Category: ВМ 5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарні превентивні технології забезпечення здоров’я тварин). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 2 (4).
Автори: Костенко Віталій Михайлович, канд. вет. н аук, доцент кафедри терапії і клінічної діагностикиПалюх Тетяна Анатоліївна , канд. вет. наук, старший викладач кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: Інтегрована дисципліна вивчає патологію дрібних домашніх і екзотичних тварин, застосування сучасних методів діагностики, а також превентивні заходи за хвороб цих тварин. У курсі інтегрованої дисципліни одночасно вивчаються п’ять блоків/модулів («Внутрішні хвороби», «Репродукція дрібних домашніх і екзотичних тварин» і «Хірургічні хвороби», «Інфекційні хвороби» і «Паразитарні хвороби»). В ЕНК представлений блок з дисципліни Внутрішні хвороби дрібних домашніх і екзотичних тварин.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 5 (15).
Автори: Немова Тетяна Володимирівна - доцент кафедри терапії і клінічної діагностики; Бойко Наталія Іванівна - доцент кафедри терапії і клінічної діагностики

Анотація: Дисципліна розрахована на поглиблене вивчення лабораторних досліджень крові та сечі тварин за різних патологічних станів їх організму. Опрацювання курсу дозволить студентам диференціювати захворювання тварин на основі інтерпретації картини крові або сечі, а також закріпити практичні навики лабораторних досліджень. Комплексна дисципліна викладається кафедрами:

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2019

Спецільність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення скотарства, вівчарства та козівництва). ОС: Магістр. Семестр: 2-3. ЕСТS: 6 (18).
Автор: Костенко Віталій Михайлович - завідувач кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: Інтегрована дисципліна вивчає незаразну патологію великої рогатої худоби, овець і кіз, застосування сучасних методів діагностики, а також превентивні заходи за внутрішніх хвороб жуйних.
У кожному семестрі одночасно вивчаються три блоки/модулі («Внутрішні хвороби жуйних», «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення жуйних» і «Хірургічні хвороби жуйних»).
В ЕНК представлений блок з дисципліни «Внутрішні хвороби жуйних»:

  • ІІ семестр - модуль 1 (90 год.)
  • ІІІ семестр - модуль 2 (121 год.)
Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 2-3. ECТS: 7.
Автор: Грушанська Наталія Геннадіївна - професор кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: У курсі розглядаються  питання етіології патогенезу, патологоанатомічних змін, діагностики, перебігу, прогнозу, терапії та профілактики внутрішніх незаразних хвороб свиней.
Дисципліна викладається на кафедрах: акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин; терапії і клінічної діагностики,  хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка 

NN19`0lek

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (1,5 р.). Семестр: 2-3. ЄКТС: 3,5 (10).
Викладачі: Костенко Віталій Михайлович - доцент кафедри терапії і клінічної діагностики; Немова Тетяна Володимирівна - доцент кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: У курсі розглядається незаразна патологія собак і котів, її діагностика та профілактика.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарні превентивні технології забезпечення здоров'я тварин). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 1 (4).
Викладач: Павелиця Олег Олександрович, к.вет.н., доцент кафедри терапії і клінічної діагностики.
Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарні превентивні технології забезпечення здоров'я тварин). ОС: Магістр. Семестр: 2-3. ЄКТС: 3,5 (13).
Автори: Голопура Сергій Іванович - доцент кафедри терапії і клінічної діагностики;
Грушанська Наталія Генадіївна - доцент кафедри терапії і клінічної діагностики; Бойко Наталія Іванівна - доцент кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: В курсі розглядаються теоретичні та практичні основи планування профілактичних заходів з метою попередження хвороб жуйних тварин, птиці та свиней.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECТS: 6.
Автор: Костенко Віталій Михайлович - завідувач кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: Мета дисципліни – поглибити теоретичні знання і отримати практичні навики з обраного напрямку, а також підготувати магістранта до самостійної роботи за вибраною дисципліною.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2020