Технології зберігання,переробки

Courses tagged with "Технології зберігання,переробки"

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Подпрятов Григорій Іванович - завідувач кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика, професор.
Анотація: Дисципліна вивчається на завершальному курсі підготовки фахівців спеціальності "Агрономія", коли вони вже вивчили агротехніку вирощування зернових, зернобобових, крупяних, олійних, технічних, овочевих і плодових рослин.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Завадська Оксана Володимирівна - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва.
Анотація: Дисципліна вивчає методики закладання та проведення досліджень зі зберігання та переробки продукції рослинництва.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 2 (4).
Автор: Завадська Оксана Володимирівна - кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика.
Анотація: Дисципліна вивчає застосування сучасних технологій в галузі зберігання та переробки зерна, насіння різних культур, плодів та овочів, технічних культур, можливість прогнозування придатності вирощеного врожаю до тривалого зберігання чи переробки.
Доступ: Закритий.

Технологія галузі І

Category: БД
Рік останньої атестації: 2016

Specialty: 076 Entrepreneurship, trade and stock-taking activities. QL: Bachelor. Semester: 1. ECTS: 2 (10).
Author: Gunko Sergey Nikolaevich, associate professor of depertment of technology of storage, processing and standardization of crop production after named of prof. B.V. Lesika.
Annotation: This course is intended for undergraduate students of the Bachelor of Economics faculty. It includes knowledge of existing technologies post-harvest handling, storage and processing of crop production. The discipline highlights ways and regimes of storage, types of storage facilities for raw materials and peculiarities of flour, cereals and oil production technologies. The laboratory course is designed to methods determination of quality of grain and grain products.

Category: БД
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 051 Економіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3 (5).
Автор: Завадська Оксана Володимирівна - кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика.
Анотація: дисципліна вивчає застосування сучасних технологій в галузі зберігання та переробки зерна, насіння різних культур, плодів та овочів, технічних культур.

Доступ: Закритий.

Category: ЕП
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 1 (5).
Автор: Гунько Сергій Миколайович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва.

Category: ЕП

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (5). ECTS: 3 (5).
Автор: Войцехівський Володимир Іванович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім Б.В.Лесика.
Анотація: Лекційний курс з дисципліни складає 15 годин, лабораторно-практичних занять 15 годин та становить 2 модулі.
В лекційному курсі 1 модуля висвітлюються питання становлення стандартизації продукції рослинництва, мета і завдання стандартизації, сутність стандартизації як науки, методичні основи стандартизації, питання якості продукції, стандартизація показників якості продукції і методів контролю, міждержавна система стандартизації, міжнародні стандарти ISO серії 9000. Загальні відомості про вітчизняний та зарубіжний  досвід управління якістю продукції, питання сертифікації продукції та метрологічного забезпечення якості продукції.
В лекційному курсі 2 модуля висвітлюються питання теоретичних основ зберігання с.-г. продукції, технології зберігання зерна, технічних, олійних і кормових культур, плодоовочевої продукції, їх переробки в умовах промислових підприємств, вивчаються показники якості, вимоги до вирощування високоякісної лежкоздатної продукції з високими хіміко-технологічними властивостями.
На лабораторно-практичних заняттях вивчаються методики оцінки якості на продукцію агропромислового комплексу, технологічні розрахунки по сушінню і активному вентилюванню зерна, способи зберігання плодоовочевої продукції та вимоги стандартів до якості с.-г. продукції.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3 (5).
Автор: Гунько Сергій Миколайович, доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика.
Анотація: Даний курс призначений для студентів OС Бакалавр Економічного факультету. Він включає знання про існуючі технології післязбиральної доробки, зберігання та переробки продукції рослинництва. Дисципліна висвітлює питання щодо способів, режимів зберігання, типів сховищ для сировини та особливостей технологій виробництва борошна, круп і олії. Лабораторний курс призначений для освоєння методик оцінки якості зерна та зернопродуктів.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2016к

Specialty: 072 Finance, Banking and Insurance. QL: Bachelor. Semester: 1. ECTS: 2 (4).
Author: Gunko Sergey Nikolaevich, associate professor of department of technology of storage, processing and standardization of crop production after named of prof. B.V. Lesika.
Annotation: This course is intended for undergraduate students of the Bachelor of Economics faculty. It includes knowledge of existing technologies post-harvest handling, storage and processing of crop production. The discipline highlights ways and regimes of storage, types of storage facilities for raw materials and peculiarities of flour, cereals and oil production technologies. The laboratory course is designed to methods determination of quality of grain and grain products.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2016к

Спеціальність: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування,  072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Антал Тетяна Володимирівна - канд. с.-г. наук, доцент кафедри рослинництва; 

Карпенко Олена  Юріївна - канд. с.-г. наук, доцент кафедри землеробства та гербіології;

Войцехівський Володимир Іванович - канд. с.-г. наук, доцент кафедри технлогії зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва .

Анотація: 

Спеціальність: 202 Захист рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автор: Подпрятов Григорій Іванович - завідувач кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика, професор.
Анотація: Курс вивчає  сучасні технології, зберігання та переробки продукції зерна різних культур, бульб картоплі, основних видів плодів і овочів, а також основи  економіки зберігання і переробки продукції рослинництва.

Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (Захист рослин). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автори: Піддубний Олексій Юрійович - завідувач кафедри адміністративного та фінансового права, доктор юридичний наук, професор; Войцехівський Володимир Іванович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В.Лесика.
Анотація: Вивчення дисципліни покликане упорядкувати знання студентів, щодо застосування чинних нормативних документів щодо використання, транспортування та зберігання пестицидів у сільському господарстві.

Category: ЗР
Рік останньої атестації: 2017

Викладач: Войцехівський Володимир Іванович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. Б.В. Лесика.

Насіковський Володимир Анатолійович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. Б.В. Лесика.
Анотація: Дана дисципліна покликана ознайомити студентів з загальними, теоретичними і практичними основами бродильних виробництв, основними технологічними процесами виробництва, основами застосування високоефективних винних дріжджів, навчити спеціалістів складати технологічні схеми перероблення, купажування виноматеріалів, ефективного зберігання вина, оцінювати якість сировини і готової продукції.

blank20