Технології зберігання,переробки

Courses tagged with "Технології зберігання,переробки"

Викладач: Войцехівський Володимир Іванович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. Б.В. Лесика.

Насіковський Володимир Анатолійович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. Б.В. Лесика.
Анотація: Дана дисципліна покликана ознайомити студентів з загальними, теоретичними і практичними основами бродильних виробництв, основними технологічними процесами виробництва, основами застосування високоефективних винних дріжджів, навчити спеціалістів складати технологічні схеми перероблення, купажування виноматеріалів, ефективного зберігання вина, оцінювати якість сировини і готової продукції.

blank20

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 2 (4).
Автор: Ящук Надія Олександрівна - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика.
Анотація: Дисципліна „Технологія переробки і зберігання с.г. продукції” є складовою дисципліни „Системи технологій: Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва” і є завершальною в циклі цієї дисципліни. Дисципліна включає вивчення сучасних технологій післязбиральної доробки, режимів і способів зберігання та переробки продукції рослинництва.

Category: Марк

Specialty: 073 Management. QL: Bachelor. Semester: 1. ECTS: 2 (4).
Author: Gunko Sergey Nikolaevich, associate professor of depertment of technology of storage, processing and standardization of crop production after named of prof. B.V. Lesika.
Annotation: This course is intended for undergraduate students of the Bachelor of Economics faculty. It includes knowledge of existing technologies post-harvest handling, storage and processing of crop production. The discipline highlights ways and regimes of storage, types of storage facilities for raw materials and peculiarities of flour, cereals and oil production technologies. The laboratory course is designed to methods determination of quality of grain and grain products.

Category: Мен

Спеціальність:  201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр:  5. ECTS: 5.
Лектори:
Войцехівський Володимир Іванович, канд.с.-г.н., доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. Б.В. Лесика. – 0673971140
Викладач:
Анотація: вивчення наступних питань: цілі і завдання стандартизації, суть стандартизації як науки, методичні основи стандартизації, питання якості продукції, стандартизації показників якості продукції в національних та міжнародних стандартах.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автор: Ящук Надія Олександрівна - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика.
Анотація: Сучасні технології первинної післязбиральної доробки та переробки зернової, плодоовочевої та технічної сировини.

Category: Агро

Спеціальність: Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Войцехівський Володимир Іванович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В.Лесика.

Насіковський Володимир Анатолієвич - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В.Лесика.

Анотація: Вивчення дисципліни покликане упорядкувати знання студентів, щодо застосування чинних нормативних документів щодо використання, транспортування та зберігання сільськогосподарської продукції;питанням нормування якості продукції рослинництва, показникам якості продукції і методам їх контролю, системам управління якістю продукції, порядку проведення сертифікації, системі управління якістю сертифікації УкрСЕПРО, визначенню рівня якості продукції.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 6.
Автори: Ящук Надія Олександрівна, Завгородній Володимир Миколайович - доценти кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва.
Анотація: В курсі студенти вивчають питання якості та безпеки сировини і готової продукції рослинництва, характеристику елементів технологій вирощування, доробки, зберігання та переробки, використання яких забезпечує найвищу якість і безпеку харчової продукції. Також, дисципліна передбачає встановлення відповідності рослинницької сировини та готової продукції вимогам нормативної документації українських та міжнародних стандартів або виявлення помилок у технологічному процесі, що зумовлюють невідповідність продукції, виявлення відхилень параметрів технологічного процесу, що впливають на якість та безпеку продукції, розмір технологічних затрат і втрат, вихід кінцевого продукту тощо.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Бобер Анатолій Васильович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва.
Анотація: В курсі студенти вивчають технології післязбиральної обробки, короткочасного і тривалого зберігання, основ переробки зернових, зернобобових, круп'яних, олійних, цукрового буряку, лубоволокнистих, хмелю, тютюну, махорки, плодоовочевих культур.
Доступ: Закритий.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ECTS: 7.
Автор: Бобер Анатолій Васильович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва.
Анотація:  В курсі студенти вивчають технології післязбиральної обробки, короткочасного і тривалого зберігання, основ переробки зернових, зернобобових, круп'яних, олійних, цукрового буряку, лубоволокнистих, хмелю, тютюну, махорки, плодоовочевих культур.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ESTC: 7.
Автори: Гунько Сергій Миколайович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика;
Бобер Анатолій Васильович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика.

Technology of storage and processing of plant products

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5.
Автор: Завадська Оксана Володимирівна кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика.
Анотація: Дисципліна вивчає застосування сучасних технологій в галузі зберігання та переробки плодів, ягід, овочів та бульб картоплі.

Доступ: Закритий.

Category: СВ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія: Енергоощадні технології в рослинництві та кормовиробництві). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Завадська Оксана Володимирівна - кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика.
Анотація: Дисципліна вивчає застосування енергоощадних технологій в галузі зберігання та переробки продукції зернових, технічних культур, бульб картоплі, плодів та овочів.
Доступ: Закритий.

Енергоощадні технології у галузі зберігання та переробки

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Подпрятов Григорій Іванович - завідувач кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика, професор.
Гунько Сергій Миколайович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика, канд. техн. наук.
Анотація: Дисципліна вивчає основи систем  сучасних, інноваційних технологій, зберігання, доробки та переробки сільськогосподарської продукції та основи аграрного підприємництва, економіки виробництва і переробки продукції рослинництва.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Гунько Сергій Миколайович, доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика.
Анотація: Даний курс призначений для студентів OP магістр  Агробіологічного факультету. Курс включає знання про обладнання і будівлі, які використовуються для зберігання та переробки продукції рослинництва. Крім того, предмет  розкриває питання про обладнання для переробки продукції рослинництва (злакові, бобові, олійні, технічні) та плодоовочевої сировини.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автор: Ящук Надія Олександрівна - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва.
Анотація: В курсі студенти вивчають питання перевірки технологічного стану підприємств з доробки, зберігання та переробки продукції рослинництва, використовуваних технологій і виробничих потужностей за допомогою комплексу певних критеріїв та опановують методики розроблення й впровадження системи НАССР на цих підприємствах для їх ефективної та безпечної роботи.

нн20

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія: Сучасні системи землеробства). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Бобер Анатолій Васильович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва.
Анотація: Курс навчає методам контролю та оцінки якості продукції рослинництва, новітнім науково обґрунтованим логістичним схемам транспортування, доробки, зберігання та переробки, що забезпечують високу якість продукції рослинництва вирощеної за сучасних систем землеробства.
Доступ: Закритий.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Бобер Анатолій Васильович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва.
Анотація: В курсі вивчають завдання технохімічного контролю на етапах первинної обробки, промислової переробки та зберігання продукції рослинництва.

Category: Агро

Спеціальність: 203 Садівництво і виноградарство (Садівництво і виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Завадська Оксана Володимирівна - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика.
Анотація: Дисципліна вивчає вплив факторів вирощування на якість плодів та овочів, придатність їх до зберігання та різних способів переробки, системи управління якістю плодів та овочів під час логістики запасів та переробки.

Category: СВ

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автор: Завгородній Володимир Миколайович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва.