Технології зберігання,переробки

Courses tagged with "Технології зберігання,переробки"

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 2 (4).
Автор: Ящук Надія Олександрівна - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика.
Анотація: Дисципліна „Технологія переробки і зберігання с.г. продукції” є складовою дисципліни „Системи технологій: Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва” і є завершальною в циклі цієї дисципліни. Дисципліна включає вивчення сучасних технологій післязбиральної доробки, режимів і способів зберігання та переробки продукції рослинництва.

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2017
Крафтове виробництво продуктів з рослинної сировини.
Спеціальність:
201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5.
Лектор: Завадська Оксана Володимирівна - канд. с.-г. наук, доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика.
Анотація: Метою курсу є формування знань про особливості технологій виробництва крафтових харчових продуктів рослинного походження в умовах невеликих підприємств різної форми власності та господарювання, а також ефективне використання їх у професійній діяльності.
Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автор: Ящук Надія Олександрівна - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика.
Анотація: Сучасні технології первинної післязбиральної доробки та переробки зернової, плодоовочевої та технічної сировини.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2017

Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва.
Спеціальність:
201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Войцехівський Володимир Іванович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В.Лесика.
Викладач: Насіковський Володимир Анатолійович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В.Лесика.
Анотація: Вивчення дисципліни покликане упорядкувати знання студентів, щодо засто­сування чинних нормативних документів щодо використання, транспортування та зберігання сільськогосподарської продукції; питанням нормування якості продукції рослинництва, показникам якості продукції і методам їх контролю, системам управління якістю продукції, порядку проведення сертифікації, системі управління якістю сертифікації УкрСЕПРО, визначенню рівня якості продукції.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 6.
Автори: Ящук Надія Олександрівна, Завгородній Володимир Миколайович - доценти кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва.
Анотація: В курсі студенти вивчають питання якості та безпеки сировини і готової продукції рослинництва, характеристику елементів технологій вирощування, доробки, зберігання та переробки, використання яких забезпечує найвищу якість і безпеку харчової продукції. Також, дисципліна передбачає встановлення відповідності рослинницької сировини та готової продукції вимогам нормативної документації українських та міжнародних стандартів або виявлення помилок у технологічному процесі, що зумовлюють невідповідність продукції, виявлення відхилень параметрів технологічного процесу, що впливають на якість та безпеку продукції, розмір технологічних затрат і втрат, вихід кінцевого продукту тощо.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2019

Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва.
Спеціальність:
201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ECTS: 7.
Автор: Бобер Анатолій Васильович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва.
Анотація: В курсі студенти вивчають технології післязбиральної обробки, короткочасного і тривалого зберігання, основ переробки зернових, зернобобових, круп'яних, олійних, цукрового буряку, лубоволокнистих, хмелю, тютюну, махорки, плодоовочевих культур.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2021

Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва.
Спеціальність:
201 Агрономія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 5. ECTS: 6.
Автор: Бобер Анатолій Васильович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва.
Анотація: В курсі студенти вивчають технології післязбиральної доробки, зберігання та переробки продукції рослинництва.
Доступ: Закритий.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність:  201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр:  5. ECTS: 5.
Лектор: Войцехівський Володимир Іванович, канд.с.-г.н., доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. Б.В. Лесика. – 0673971140
Викладач: Насіковський Володимир Анатолійович
Анотація: освоєння дисципліни включає вивчення наступних питань: цілі і завдання стандартизації, суть стандартизації як науки, методичні основи стандартизації, питання якості продукції, стандартизації показників якості продукції в національних та міжнародних стандартах, аспекти управління якості, основи метрології.

Category: Агро

Specialty: 201 Agronomy. QL: Bachelor. 

Semesters: 6-7. ECTS: 7.

Author: Gunko Sergey Nikolaevich, associate professor of depertment of technology of storage, processing and standardization of crop production after named of prof. B.V. Lesika.
Annotation: This course is intended for undergraduate students of the Bachelor of Agobiological 

faculty. It includes knowledge of existing technologies post-harvest handling, storage and processing of crop production. The discipline highlights ways and regimes of storage, types of storage facilities for raw materials and peculiarities of flour, cereals, oil production technologies and processing of fruits and vegetables. The laboratory course is designed to methods determination of quality of grain,  grain products, fruits, vegetables and raw materials of the technical crops. 

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5.
Автор: Завадська Оксана Володимирівна кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика.
Анотація: Дисципліна вивчає застосування сучасних технологій в галузі зберігання та переробки плодів, ягід, овочів та бульб картоплі.

Доступ: Закритий.

Category: СВ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 201 Агрономія (Енергоощадні технології в рослинництві та кормовиробництві). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Завадська Оксана Володимирівна - кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика.
Анотація: Дисципліна вивчає застосування енергоощадних технологій в галузі зберігання та переробки продукції зернових, технічних культур, бульб картоплі, плодів та овочів.
Доступ: Закритий.

Енергоощадні технології у галузі зберігання та переробки

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Подпрятов Григорій Іванович - завідувач кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика, професор.
Гунько Сергій Миколайович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика, канд. техн. наук.
Анотація: Дисципліна вивчає основи систем  сучасних, інноваційних технологій, зберігання, доробки та переробки сільськогосподарської продукції та основи аграрного підприємництва, економіки виробництва і переробки продукції рослинництва.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Гунько Сергій Миколайович, доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика.
Анотація: Курс включає знання про облад­нання і будівлі, які використовуються для зберігання та переробки продукції рос­лин­ниц­тва. Крім того, предмет розкриває питання про обладнання для переробки продукції рос­лин­ниц­тва (злакові, бобові, олійні, технічні) та плодоовочевої сировини.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Завгородній Володимир Миколайович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2009

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автор: Ящук Надія Олександрівна - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва.
Анотація: В курсі студенти вивчають питання перевірки технологічного стану підприємств з доробки, зберігання та переробки продукції рослинництва, використовуваних технологій і виробничих потужностей за допомогою комплексу певних критеріїв та опановують методики розроблення й впровадження системи НАССР на цих підприємствах для їх ефективної та безпечної роботи.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Бобер Анатолій Васильович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва.
Анотація: В курсі вивчають завдання технохімічного контролю на етапах первинної обробки, промислової переробки та зберігання продукції рослинництва.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія: Сучасні системи землеробства). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Бобер Анатолій Васильович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва.
Анотація: Курс навчає методам контролю та оцінки якості продукції рослинництва, новітнім науково обґрунтованим логістичним схемам транспортування, доробки, зберігання та переробки, що забезпечують високу якість продукції рослинництва вирощеної за сучасних систем землеробства.
Доступ: Закритий.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 203 Садівництво і виноградарство (Садівництво і виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Завадська Оксана Володимирівна - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика.
Анотація: Дисципліна вивчає вплив факторів вирощування на якість плодів та овочів, придатність їх до зберігання та різних способів переробки, системи управління якістю плодів та овочів під час логістики запасів та переробки.

Category: СВ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр (виробниче спрямування). Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Гунько Сергій Миколайович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва.

Рік останньої атестації: 2018