Технології конструкційних матеріалів

Courses tagged with "Технології конструкційних матеріалів"

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Лектор: Зазимко Оксана Володимирівна – к.т.н., доцент кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.
Викладач: Похиленко Геннадій Миколайович - старший викладач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.
Анотація: Курс містить основні відомості про будову і властивості матеріалів та металевих сплавів, а також зв'язок між будовою та властивостями матеріалів; основи теорії термічної обробки вуглецевих і легованих сталей, технології їх термічної та хіміко-термічної обробки сплавів, а також конкретних деталей робочих органів теплотехнічного і енергетичного обладнання; вивчення будови, властивостей та призначення неметалевих матеріалів, які використовуються у галузі теплоенергетики, а також матеріалів із спеціальними властивостями.

Category: Теп

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Лектор: Зазимко Оксана Володимирівна – к.т.н., доцент кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.
Викладач: Похиленко Геннадій Миколайович – старший викладач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства
Анотація: Курс містить основні відомості про будову та властивості металів та металевих сплавів та зв'язок між будовою та властивостями матеріалів, основи теорії термічної обробки вуглецевих і легованих сталей, технології їх термічної та хіміко-термічної обробки сплавів, а також конкретних деталей, робочих органів машин та апаратів для деревообробної, меблевої галузі та інженерії; вивчення будови, властивостей та призначення неметалевих конструкційних матеріалів, які використовуються у галузі деревообробних та меблевих технологій.

Category: ДМТ

Спеціальність: 192 Будівництво і цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (2-3). ECTS: 2.5 (4).
Автори: Афтанділянц Євгеній Григорович - професор кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства; Похиленко Геннадій Миколайович - старший викладач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.
Анотація: В курсі розглянуті основні відомості про способи отримання будівельних матеріалів і методи їх фізико-хімічної та механічної обробки з метою надання їм відповідних властивостей та формоутворення, необхідних в будівництві.
Доступ: Закритий.

Category: БЦІ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 192 Будівництво і цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (2-3). ECTS: 3 (5).
Автори: Афтанділянц Євгеній Григорович - професор кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства; Похиленко Геннадій Миколайович - ст. викладач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.
Анотація: Курс є комплексною дисципліною, що містить основні відомості про способи зварювання в будівництві і методи обробки зварних з'єднань, надання їм відповідних фізико-хімічних та механічних властивостей та форми, необхідних в будівництві.
Доступ: Закритий.

Category: БЦІ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 192 Будівництво і цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 3.
Автори: Афтанділянц Євгеній Григорович - професор кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства; Похиленко Геннадій Миколайович - старший викладач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.
Анотація: курс містить основні відомості про сучасні будівельні матеріали, їх будову та властивості, зв'язок між будовою та властивостями матеріалів, інформацію про способи отримання матеріалів і методи їх обробки з метою надання їм відповідних властивостей та формоутворення необхідних в будівництві.

Category: БЦІ
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 133 Галузеве машино­бу­ду­вання. ОС: Бакалавр. Семестр: 3‑4. ЄКТС: 5.
Автори: Афтанділянц Євгеній Григорович - професор кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства; Похиленко Геннадій Миколайович - старший викладач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.
Анотація: Курс містить основні відомості про будову та властивості матеріалів і зв'язок між будовою та властивостями матеріалів, інформацію про способи отримання матеріалів і методи їх фізико-хімічної та механічної обробки з метою надання їм відповідних властивостей та формоутворення.
Протокол №3 від 23.11.2020.
Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2020
Навчальна практика з технології конструкційних матеріалів.
Спеціальність:
133 Галузеве машино­бу­ду­вання. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4. Кількість тижнів: 4.
Лектор: Афтанділянц Євгеній Григорович – доктор, професор кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.
Викладач: Похиленко Геннадій Миколайович – старший викладач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення з сучас­ною технологією та технологічним облад­нанням для обробки конструк­ційних матеріалів – слюсарним, ливарним, шліфу­ва­льним, верстатами для механічної обробки, зварю­ва­льним, коваль­ським. Для набуття практичних навичок при виконанні слюсарних, ливарних, шліфу­вальних, механічної обробки, зварю­ва­ль­них і ковальських робіт та підготовки студентів до вивчення спеціальних курсів згідно навчального плану.
Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 6.
Автори: Семеновський Олександр Євгенович - доцент кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства; Похиленко Геннадій Миколайович - старший викладач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.
Анотація: В курсі розглянуті питання основ теорії різання конструкційних матеріалів і деревини, види технологічних процесів, особливості та методи обробки деревини, типи верстатів і види ріжучого інструменту, які використовуються при деревообробці, процеси пиляння, розглянуті осбливості кінематичних схем деревообробного обладнання, розрахунки режимів і параметри процессу різання деревини.
Протокол №2 від 28.09.2020.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 133 Галузеве машино­бу­ду­ва­ння. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Автори: Семеновський Олександр Євгенович - доцент кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства; Похиленко Геннадій Миколайович - старший викладач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.
Анотація: В курсі розглянуті питання основ теорії різання конструкційних матеріалів, особливості та методи обробки конструкційних матеріалів, типи верстатів і види ріжучого інструменту, розглянуті особливості кіне­ма­тич­них схем обладнання, розрахунки режимів і параметри процесу різання.
Доступ: Закритий.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 133 Галузеве машино­бу­ду­вання. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 2-3. ECTS: 8.
Автори: Афтанділянц Євгеній Григорович - професор кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства; Похиленко Геннадій Миколайович - старший викладач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.
Анотація: В курсі розглянуті основні відомості про способи виробництва і обробки металів та сплавів:
• основи ливарного виробництва (вихідні матеріали та методи отримання металів із руд, виробництво чавуну, сталі, а також кольорових металів та їх сплавів);
• порошкова металургія, класифікація і технологічний процес отримання порошків та виробів з них;
• технологічні схеми виготовлення виливків, способи виготовлення виливків;
• фізико-технологічні основи і методи обробки металів тиском;
• способи зварювання металів і хіміко-металургійні та фізичні явища при зварюванні.
Category: ГМаш
Спеціальність: 133 Галузеве машино­бу­ду­вання. ОС: Бакалавр. Семестр: 2‑3. ECTS: 4.
Автори: Афтанділянц Євгеній Григорович - професор кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства; Похиленко Геннадій Миколайович - старший викладач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.
Анотація: В курсі розглянуті основні відомості про способи виробництва металів та сплавів: основи ливарного виробництва (вихідні матеріали та методи отримання металів із руд, виробництво чавуну, сталі, а також кольорових металів та їх сплавів). Розглянуті питання порошкової металургії: класифікація і технологічний процес отримання порошків та виробів зних. Розглянуті технологічні схеми виготовлення виливків, способи виготовлення виливків. Розглянуті фізико-технологічні основи деформації металів, методи обробки металів тиском, а також способи зварювання металів і хіміко-металургійні та фізичні явища, які протікають в зоні зварювання.
Доступ: Закритий.
Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 133 Галузеве машинобу­ду­ва­ння. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (4-6); 2 (2-4) (Ск). ECTS: 2 (6); 3 (9) (Ск).
Викладач: Похиленко Геннадій Миколайович - старший викладач кафедри технології конст­рук­цій­них матеріалів і матеріалознавства.
Анотація: В курсі розглянуті питання основ тех­но­ло­гії машинобудування, види техно­ло­гіч­них процесів, основи технологічності конструкції деталей, методи досягнення точності обробки і якості поверхонь, основ технічного нормування.
Доступ: Закритий.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6 (4-6); 3-4 (2-4) (Ск). ECTS: 5 (6); 6 (8) (Ск).
Автори: Семеновський Олександр Євгенович - доцент кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства; Похиленко Геннадій Миколайович - старший викладач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.
Анотація: В курсі розглянуті питання основ технології машинобудування, види технологічних процесів, основи технологічності конструкції деталей, методи досягнення точності обробки і якості поверхонь, основ технічного нормування.

Category: ГМаш
Спеціальність: 133 Галузеве машино­бу­ду­вання (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автори: Похиленко Геннадій Миколайович - старший викладач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства; Лопатько Константин Георгійович - доцент кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.

НП16'4res

Category: МОБ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Семеновський Олександр Євгенович - доцент кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства; Похиленко Геннадій Миколайович - старший викладач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.
Анотація: В курсі розглянуті основні відомості про способи отримання конструкційних матеріалів, питання порошкової металургії. Курс містить основні відомості про будову та властивості матеріалів, про зв'язок між будовою та властивостями матеріалів, інформацію про методи їх фізико-хімічної та механічної обробки матеріалів, з метою надання їм відповідних властивостей та формоутворення. Розглянуті технологічні схеми і способи виготовлення виливків, фізико-технологічні основи деформації металів, методи обробки металів тиском, способи зварювання металів і хіміко-металургійні та фізичні явища, які протікають в зоні зварювання, а також методи обробки металів різанням.
Доступ: Закритий.

Матеріалознавство і ТКМ

Category: АІ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 275 Транспортні технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Зазимко Оксана Володимирівна – доцент кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства; Похиленко Геннадій Миколайович - старший викладач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.
Анотація: Курс містить основні відомості про будову та властивості металів та металевих сплавів. Зв’язок між будовою та властивостями матеріалів, інформацію про будову, властивості та призначення металів та їх сплавів; основи теорії термічної обробки вуглецевих і легованих сталей, технології їх термічної та хіміко-термічної обробки, а також конкретних деталей та робочих органів машин та обладнання для транспортних технологій та інженерії; а також вивчення будови, властивостей та призначення неметалевих конструкційних матеріалів.
Доступ: Закритий.

Category: ТТ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Зазимко Оксана Володимирівна - доцент кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.

Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автори: Зазимко Оксана Володимирівна – доцент кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства; Похиленко Геннадій Миколайович - старший викладач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.
Анотація: Курс містить основні відомості про будову та властивості металів та металевих сплавів і зв'язок між будовою та властивостями матеріалів, інформацію про будову, властивості та призначення металів та їх сплавів; основи теорії термічної обробки вуглецевих і легованих сталей, технології їх термічної та хіміко-термічної обробки, а також конкретних деталей машин та апаратів для харчової промисловості та інженерії; вивчення будови, властивостей та призначення неметалевих конструкційних матеріалів.
Доступ: закритий.

Category: ХТ