Технології конструкційних матеріалів

Courses tagged with "Технології конструкційних матеріалів"

Спеціальність: 192 Будівництво і цивільна інженерія. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 3
Автори:  Афтанділянц Євгеній Григорович - професор кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.

 Похиленко Геннадій Миколайович - старший викладач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.

Анотація: курс містить основні відомості про сучасні будівельні матеріали, їх будову та властивості, зв'язок між будовою та властивостями матеріалів, інформацію про способи отримання матеріалів і методи їх обробки з метою надання їм відповідних властивостей та  формоутворення необхідних в будівництві.


Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво і цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (2-3). ECTS: 3 (5).
Автори: Афтанділянц Євгеній Григорович - професор кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства; Похиленко Геннадій Миколайович - старший викладач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.
Анотація: В курсі розглянуті основні відомості про способи отримання будівельних матеріалів і методи їх фізико-хімічної та механічної обробки з метою надання їм відповідних властивостей та формоутворення, необхідних в будівництві.
Доступ: Закритий.

Category: БЦІ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 192 Будівництво і цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (2-3). ECTS: 3 (5).
Автори: Афтанділянц Євгеній Григорович - професор кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства; Похиленко Геннадій Миколайович - ст. викладач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.
Анотація: Курс є комплексною дисципліною, що містить основні відомості про способи зварювання в будівництві і методи обробки зварних з'єднань, надання їм відповідних фізико-хімічних та механічних властивостей та форми, необхідних в будівництві.
Доступ: Закритий.

Category: БЦІ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 5.

Автори: Афтанділянц Євгеній Григорович - професор кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства; Похиленко Геннадій Миколайович - старший викладач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.

Анотація: курс містить основні відомості про будову та властивості матеріалів і зв'язок між будовою та властивостями матеріалів, інформацію про способи отримання матеріалів і методи їх фізико-хімічної та механічної обробки з метою надання їм відповідних властивостей та  формоутворення.

Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 6.
Автори: Семеновський Олександр Євгенович - доцент кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства; Похиленко Геннадій Миколайович - старший викладач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.
Анотація: В курсі розглянуті питання основ теорії різання конструкційних матеріалів і деревини, види технологічних процесів, особливості та методи обробки деревини, типи верстатів і види ріжучого інструменту, які використовуються при деревообробці, процеси пиляння, розглянуті осбливості кінематичних схем деревообробного обладнання, розрахунки режимів і параметри процессу різання деревини.

Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Автори: Семеновський Олександр Євгенович - доцент кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства; Похиленко Геннадій Миколайович - асистент кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.

Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалар. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автор: Маценко Микола Іванович - доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса.

Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 2-3. ECTS: 8.
Автори: Афтанділянц Євгеній Григорович - професор кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства; Похиленко Геннадій Миколайович - старший викладач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.
Анотація: В курсі розглянуті основні відомості про способи виробництва і обробки металів та сплавів:

  • основи ливарного виробництва (вихідні матеріали та методи отримання металів із руд, виробництво чавуну, сталі, а також кольорових металів та їх сплавів).
  • порошкова металургія, класифікація і технологічний процес отримання порошків та виробів зних.
  • технологічні схеми виготовлення виливків, способи виготовлення виливків.
  • фізико-технологічні основи і методи обробки металів тиском.
  • способи зварювання металів і хіміко-металургійні та фізичні явища при зварюванні.
Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ECTS: 4.
Автори: Афтанділянц Євгеній Григорович - професор кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства; Похиленко Геннадій Миколайович - старший викладач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.
Анотація: В курсі розглянуті основні відомості про способи виробництва металів та сплавів: основи ливарного виробництва (вихідні матеріали та методи отримання металів із руд, виробництво чавуну, сталі, а також кольорових металів та їх сплавів). Розглянуті питання порошкової металургії: класифікація і технологічний процес отримання порошків та виробів зних. Розглянуті технологічні схеми виготовлення виливків, способи виготовлення виливків. Розглянуті фізико-технологічні основи деформації металів, методи обробки металів тиском, а також способи зварювання металів і хіміко-металургійні та фізичні явища, які протікають в зоні зварювання.
Доступ: Закритий.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (4-6); 2 (2-4) (Ск). ECTS: 2 (7); 3 (9) (Ск).
Автори: Семеновський Олександр Євгенович - доцент кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства; Похиленко Геннадій Миколайович - старший викладач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.
Анотація: В курсі розглянуті питання основ технології машинобудування, види технологічних процесів, основи технологічності конструкції деталей, методи досягнення точності обробки і якості поверхонь, основ технічного нормування.

Доступ: Закритий.

Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6 (4-6); 3-4 (2-4) (Ск). ECTS: 5 (7); 6 (9) (Ск).
Автори: Семеновський Олександр Євгенович - доцент кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства; Похиленко Геннадій Миколайович - старший викладач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.
Анотація: В курсі розглянуті питання основ технології машинобудування, види технологічних процесів, основи технологічності конструкції деталей, методи досягнення точності обробки і якості поверхонь, основ технічного нормування.

Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва). Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автори: Похиленко Геннадій Миколайович - асистент кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства; Лопатько Константин Георгійович - доцент кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.

Blank16

Category: МОБ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Похиленко Геннадій Миколайович - асистент кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства; Семеновський Олександр Євгенович - доцент кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.

Category: АІ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Зазимко Оксана Володимирівна - доцент кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.

Category: ТТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Зазимко Оксана Володимирівна - доцент кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.

Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. Кредитів ЄКТС: 3.

Автори: Зазимко Оксана Володимирівна – доцент кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства; Похиленко Геннадій Миколайович - старший викладач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства.

Анотація: курс містить основні відомості про будову та властивості металів та металевих сплавів і зв'язок між будовою та властивостями матеріалів, інформацію про  будову, властивості та призначення металів та їх сплавів; основи теорії термічної обробки вуглецевих і легованих сталей, технології їх термічної та хіміко-термічної обробки, а також конкретних деталей машин та апаратів для харчової промисловості та інженерії; вивчення будови, властивостей та призначення неметалевих конструкційних матеріалів.

Доступ: закритий

Category: ХТ