Технології м'ясних,рибних та морепродуктів

Область Курси відмічена як "Технології м'ясних,рибних та морепродуктів"

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Автор: Очколяс Олена Миколаївна - доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Курс призначено для формування професійних компетенцій щодо вирішення конкретних виробничих завдань корегування структури харчування населення шляхом створення і впровадження інноваційних технологій безпечних харчових продуктів функціонального призначення з використанням натуральної сировини підвищеної поживної цінності, дієтичних добавок та спеціальних ресурсозберігаючих методів обробки сировини - кріогенних, екструзійних, молекулярних, креативних і ф'южн-технологій.

Категорія: Нутр
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: Магістр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Лектор: Хомічак Любомир Михайлович, д-р техн. наук, професор кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою дисципліни є формування у студентів системи знань щодо грамотного написання магістерської роботи, ознайомлення з етапами науково-пошукової роботи, написання наукових статей до фахових журналів, правилами оформлення теми, розділів роботи, посилання на літературні джерела, графічного матеріалу, постерних доповідей, презентацій, авторефератів.

НН21'zav8


Категорія: Нутр

Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладач: Ємцев Віктор Івановичд-р екон. наук, професор кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.

bank0


Категорія: Нутр

Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: Магістр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Лектор: Науменко Оксана Василівна, д.т.н., професор кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Викладач: Штонда Оксана Анатоліївна, к.т.н., доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування необхідних теоретичних знань про харчові та дієтичні добавки, їх класифікацію, склад, роль у харчових технологіях та харчуванні. Головне завдання вивчення дисципліни полягає в отриманні знань і вмінь раціонального використання добавок у технологіях харчових продуктів, методів управління якістю готової продукції.

НП21'5prez

 

Категорія: Нутр

Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Устименко Ігор Миколайович - доцент кафедри технології м'ясних, рибиних та морепродуктів.
Анотація: Курс призначений для отримання знань про склад, природу, будову та перетворення неорганічних і органічних сполук, склад харчової сировини, продуктів її переробки та хімічних перетворень, які протікають при виробництві, зберіганні та в процесі харчування людини, та ознайомлення із сучасними методами досліджень.

Категорія: Нутр
Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Лектор: Очколяс Олена Миколаївна, к.т.н., старший викладач кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.

НН20'1lek'14prez'7zav

Категорія: Нутр
Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Лектор: Боднарчук Оксана Василівна, д.т.н., доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Викладач: Менчинська Аліна Анатоліївна, к.т.н., старший викладач кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою курсу є формування знань щодо основних складових харчових продуктів, їх значенням для здоров’я людини; основ раціонального харчування, особливостей лікувально-дієтичного харчування, нетрадиційних методів харчування та специфіки харчування спортсменів.
НП20'5tem`5prez
Категорія: Нутр

Спеціальність:181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Крижова Юлія Петрівна, к.т.н., доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: У курсі розглядаються питання про екологічні проблеми, споживання їжі, засвоєння, метаболізм, утилізування, виведення, процеси обміну та засвоєння енергії їжі, а також фактори, які впливають на вживання та вибір їжі людиною; методи відтворення харчування; основи епідеміології харчування, профілактики основних неінфекційних захворювань; застосування стандартизованих методів дослідження.


Категорія: Нутр
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Лектор: Швець О.В., канд. мед. наук, доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Викладач: Іванюта Анастасія Олександрівна, канд. техн. наук, асистент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів теоретичних і практичних знань з питань державної політики в галузі безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів.

Категорія: Нутр
Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Лектор: Мартинчук Олександр Аркадійович, канд. мед. наук, доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Викладач: Голембовська Наталія Володимирівна, доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Дисципліна надає необхідні знання та вміння для забезпечення збалансованості раціонів із урахуванням соціальних зрушень, технічного прогресу та розвитку різноманітних типів підприємств харчування; розробка конкретних рекомендацій щодо виробництва та застосування нових продуктів та харчових добавок, максимального використання їх цінності для організму; попередження утворення токсичних сполук під час зберігання та технологічної обробки продуктів. У дисципліні вивчаються значення різних компонентів їжі для організму, фізіологічні основи складання харчових раціонів для різних верств населення.
Категорія: Нутр
Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Викладачі: Мартинчук Олександр Аркадійович - канд. мед. наук, доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів; Ісраелян Валентина Миколаївна - старший викладач кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців вмінь і навичок з організації системи здорового харчування, засвоїти теоретичні та практичні основи щодо здорового харчування, сучасних концепцій про збалансоване харчування, енергетичні затрати організму, харчову та біологічну цінність продуктів харчування та харчових добавок. Основною метою лабораторних занять є розширення та поглиблення теоретичних знань, а також здобуття навичок у вирішенні практичних завдань, вмілого використання теоретичних положень науки про харчування в самостійній діяльності спеціаліста в галузі харчування.
Категорія: Нутр
Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автори:
Слободянюк Наталія Михайлівна - завідувач кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів;
Омельян Аліна Миколаївна - асистент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні і практичні питання сучасних технологій виготовлення кормів і виробництва кормових добавок, вибір оптимальних варіантів для конкретних природних та господарських умов з метою збільшення виробництва і покращення якості кормів та підвищення ефективності їх використання.
НН'mod1
Категорія: ТПМ
Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м'яса). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 10.
Автор6 Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна - доктор технічних наук, професор кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Категорія: ТПМ
Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м’яса). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Штонда Оксана Анатоліївна - доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Під час вивчення дисципліни передбачається надати майбутнім фахівцям загальні відомості щодо складу і основних властивостей біологічних речовин різної хімічної природи, які входять до складу тваринницької сировини, використання даних речовин при виробництві органопрепаратів.

Категорія: ТПМ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м'яса). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 10.
Автор: Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна - професор кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: У даному курсі висвітлені питання забезпечення якості м'яса та м’ясних продуктів при зберіганні. Наведено основні показники якості м'яса, та фактори, які впливають на її погіршення, причини псування м'яса та м’ясних продуктів.

Категорія: ТПМ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 9.
Автор: Голембовська Наталія Володимирівна - доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: У курсі розглядаються питання сучасних технологій виготовлення, зберігання та безвідходного використання рибної сировини.

Категорія: ТПР
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Голембовська Наталія Володимирівна - доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: У курсі розглядаються питання по технології виготовлення біологічно активних речовин з риби та морепродуктів, зміни, які відбуваються у процесі виготовлення та їх зберігання.

Категорія: ТПР
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів). ОС: Магістр. Семестр 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Менчинська Аліна Анатоліївна - ст. викладач кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: У курсі розглядаються питання технології виготовлення, зберігання та безвідходного використання рибної сировини. Вивчаються технології білкових продуктів з гідробіонтів та зміни, які відбуваються у процесі виготовлення, зберігання білкових мас, фаршів, концентратів, гідролізатів, формованих, структурованих, емульсійних та полікомпонентних продуктів регульованого складу і структури.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Категорія: ТПР
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м'яса, Технології зберігання та переробки водних біоресурсів). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Крижова Юлія Петрівна - доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: У курсі розглядаються питання методології наукових досліджень, контролю якості харчової продукції, сенсорного методу оцінки якості харчових продуктів, міжгалузевих стандартизованих методів контролю хімічного складу, дослідження властивостей, аналізу безпеки харчових продуктів.

Категорія: ТПР
Рік останньої атестації: 2024

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 10.
Автор: Голембовська Наталія Володимирівна - доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: у курсі розглядаються методи і способи зберігання, використання та оцінка якості рибної сировини, продукції залежно від попередньої обробки сировини та технології виготовлення продукції.
Протокол №2 від 28.09.2020.

Категорія: ТПР
Рік останньої атестації: 2020