Тракторів,автомобілів та біоенергосистем

Courses tagged with "Тракторів,автомобілів та біоенергосистем"

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. МП: Технічний сервіс машин та обладнання АПК. ОС: Магістр. Семестр: 1-2. ECST: 5.
Автор: Чуба В'ячеслав Володимирович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Дисципліна призначена для вивчення основних принципів ресурсо- та енергозбереження при виробництві, основ розробки екологічно чистих технологій та обладнання, прогнозування виходу основної та попутної продукції та кількості викидів у навколишнє середовище, освоєння принципів та методів промислового виробництва, що дозволяють суттєво зменшити питомі витрати природних матеріальних та енергетичних ресурсів при проектуванні та виготовленні обладнання технічного сервісу.

Category: ТСМ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання АПК). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Викладач: Марус Олег Анатолійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Освоєння дисципліни передбачає: вивчення методів, правил і норм проектування, які забезпечують виготовлення надійних і економічних конструкцій; освоєння основних теоретичних положень проектування, умов вибору рішень, перспектив розвитку обладнання технічного сервісу і їх застосування; набуття практичних навичок з виконання пошуку перспективних проектних рішень та оформлення наукової та конструкторської документації; глибокого розгляду специфіки конструювання обладнання технічного сервісу; вивчення та опрацювання методології проектування обладнання технічного сервісу з урахуванням вимог експлуатації та виготовлення.

blank20

Category: ТСМ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. МП: Технічний сервіс машин та обладнання АПК. ОС: Магістр. Семестр: 1-2. ECST: 5.
Автор: Чуба В'ячеслав Володимирович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Дисципліна призначена для вивчення основних принципів ресурсо- та енергозбереження при виробництві, основ розробки екологічно чистих технологій та обладнання, прогнозування виходу основної та попутної продукції та кількості викидів у навколишнє середовище, освоєння принципів та методів промислового виробництва, що дозволяють суттєво зменшити питомі витрати природних матеріальних та енергетичних ресурсів.

Category: ТСМ

Вибіркова дисципліна (для 11 факультетів)

ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.

Викладач: Чуба В.В. – к.т.н., доцент, завідувач кафедри тракторів, автомобілів та біоенергоресурсів.

Викладач: Пінчук В.В. – асистент  кафедри тракторів, автомобілів та біоенергоресурсів.

Анотація: Загальним завданням вивчення дисципліни є: забезпечення вивчення студентами компонувальних схем і конструкцій тракторів і автомобілів, функціонування їх механізмів і систем; освоєння азів теоретичного аналізу конструктивних рішень і їх впливу на показники роботи; формування у студентів знань та вмінь вибирати способи і технічні засоби для забезпечення оптимально ефективного виконання технологічних операцій. Результатом вивчення даного розділу дисципліни є знання: логічних закономірностей побудови тракторів і автомобілів; напрямів розвитку конструкцій тракторів і автомобілів; умов їх високоефективного використання у сільському господарстві.

Category: АІ

Спеціальність:  208 – «Агроінженерія» 
ОС: Бакалавр
Семестр: 5EST: 3.

Викладач: Чуба В.В. – к.т.н, доцент, завідувач кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем
Викладач: Ачкевич В. І. – к.т.н, старший викладач кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем

Анотація: завданням вивчення дисципліни є: забезпечення вивчення студентами компонувальних схем і конструкцій тракторів і автомобілів, функціонування їх механізмів і систем; освоєння азів теоретичного аналізу конструктивних рішень і їх впливу на показники роботи; формування у студентів знань та вмінь вибирати способи і технічні засоби для забезпечення оптимально ефективного виконання технологічних операцій. Результатом вивчення даного розділу дисципліни є знання: логічних закономірностей побудови тракторів і автомобілів; напрямів розвитку конструкцій тракторів і автомобілів; умов їх високоефективного використання у сільському господарстві, а також вміння: теоретично аналізувати робочі процеси тракторів і автомобілів.

Category: АІ

Cпеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6, 2 (Ск). ECTS: 3.
Автори: Курка Віталій Петрович - старший викладач кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем; Деркач Олексій Павлович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

Category: АІ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 4 .
Автори: Голуб Геннадій Анатолійович - завідувач кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем, професор; Павленко Максим Юрійович - старший викладач кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Соломка Олексій Валерійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

NN18`14lek`5zav

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Лавріненко Олександр Тимофійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: У курсі розглядаються властивості та асортимент палив, мастильних та експлуатаційних матеріалів, які використовуються в сільському господарстві. Приділяється увага визначенню якості палив, олив та мастил відповідно до діючих стандартів України. Опановуються навички підбору відповідних сортів і марок палив, мастильних матеріалів, спеціальних рідин та ремонтно-експлуатаційних матеріалів для машин та механізмів, які експлуатуються у сільскогосподарському виробництві.

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2. ECTS: 6.
Автор: Бешун Олексій Анатолійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів і біоенергосистем.
Анотація: В курсі розглядаються наступні питання: ідеальні, теоретичні та дійсні цикли ДВЗ, їх основні параметри, характеристики та реакції згоряння палива, робочі процеси двигунів, їх характеристики, кінематику і динаміку кривошипно-шатунного механізму, зрівноваження ДВЗ, сучасний стан і перспективи розвитку двигунів нетрадиційних схем, а також основи теорії тракторів і автомобілів (тягово-зчіпні, динамічні та швидкісні властивості, прохідність, стійкість та керованість тракторів і автомобілів, умови праці трактористів-машиністів та водіїв, продуктивність і паливна економічність тракторів і автомобілів та показники їх надійності).

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (3-4). ECTS: 7 (12).
Автори:
Шкарівський Григорій Васильович - доцент кафедри тракторів і автомобілів.
Глуховська Ольга Владиславівна - старший викладач кафедри тракторів і автомобілів.
Лавріненко Олександр Тимофійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Дисципліна дає знанння з логічних закономірностей побудови тракторів і автомобілів; призначення, вимоги, будови, принципи дії та основних регулювань їх складальних одиниць; напрямів розвитку конструкцій мобільних енергетичних засобів; умов високоефективного використання тракторів у сільському господарстві, а також вміння: аналізувати робочі процеси вузлів і агрегатів мобільних енергетичних засобів; діагностувати роботу енергозасобів, їх вузлів і агрегатів.

Category: АІ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (3-4). ECTS: 5 (12).
Автори:
Шкарівський Григорій Васильович - доцент кафедри тракторів і автомобілів.
Глуховська Ольга Владиславівна - старший викладач кафедри тракторів і автомобілів.
Лавріненко Олександр Тимофійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Дисципліна дає знанння з логічних закономірностей побудови тракторів і автомобілів; призначення, вимоги, будови, принципи дії та основних регулювань їх складальних одиниць; напрямів розвитку конструкцій мобільних енергетичних засобів; умов високоефективного використання тракторів у сільському господарстві, а також вміння: аналізувати робочі процеси вузлів і агрегатів мобільних енергетичних засобів; діагностувати роботу енергозасобів, їх вузлів і агрегатів.

NN16~lek prez

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автори: Шкарівський Григорій Васильович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем; Лавріненко Олександр Тимофійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Курс є продовженням курсу "Трактори і автомобілі (Ч2. Основи теорії двигунів, тракторів і автомобілів)" і передбачає більш детальне висвітлення основних аспектів теорії функціонування тракторів і автомобілів. Наповнення курсу передбачається впродовж поточного семестру з урахуванням набуття першого досвіду його викладання.

blank16~3 lek prez

Category: АІ

Спеціальності: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (с с.т.). ЄКТС: 3.
Автор: Цивенкова Наталія Михайлівна - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергоресурсів;

Лавріненко Олександр Тимофійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергоресурсів.

Category: ТТ

Cпеціальність: 275 Транспортні технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (2 - для Ск). ECTS: 3.
Автори: Курка Віталій Петрович - старший викладач кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем; Деркач Олексій Павлович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

Category: ТТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспортіОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Лавріненко Олександр Тимофійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: У курсі розглядаються властивості палив, мастильних, технічних рідин та матеріалів, які використовуються на автомобільному транспорті у сільському господарстві. Вивчаються сучасні методи, прилади та устаткування для визначення якості палив, олив та мастил відповідно до діючих стандартів України. Студенти набувають навичок правильного підбору відповідних сортів і марок палив, мастильних матеріалів, спеціальних рідин та ремонтно-експлуатаційних матеріалів для експлуатації автомобільного транспорту.

Category: ТТ

ЕНк призначений для підготовки фахівців ОС "Магістр" спеціалізації "Екологічна біотехнологія та біоенергетика"

NN16~lek prez

Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Глуховська Ольга Владиславівна - старший викладач кафедри тракторів і автомобілів. Шкарівський Григорій Васильович - доцент кафедри тракторів і автомобілів.

Category: ТТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Спеціальність: 275 Транспортні технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори: Голуб Геннадій Анатолійович - завідувач кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем, професор.
Завадська Оксана Анатоліївна - асистент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

Category: ТТ
Вибіркова дисципліна (для 6 факультетів). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Викладач: Голуб Г.А. – д.т.н., професор кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Викладач: Чуба В.В. – к.т.н., доцент, завідувач кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Загальним завданням вивчення дисципліни є: забезпечення вивчення студентами компонувальних схем і конструкцій тракторів і автомобілів, функціонування їх механізмів і систем; освоєння азів теоретичного аналізу конструктивних рішень і їх впливу на показники роботи; формування у студентів знань та вмінь вибирати способи і технічні засоби для забезпечення оптимально ефективного виконання технологічних операцій. Результатом вивчення даного розділу дисципліни є знання: логічних закономірностей побудови тракторів і автомобілів; напрямів розвитку конструкцій тракторів і автомобілів; умов їх високоефективного використання у сільському господарстві, а також вміння: теоретично аналізувати робочі процеси тракторів і автомобілів.

Category: АІ