Тракторів,автомобілів

Courses tagged with "Тракторів,автомобілів"

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Шкарівський Григорій Васильович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

NN`8lek`8prez`8zav

Category: ЗКР

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС:  Бакалавр. Семестр:  6ЄКТС:  3.
Автори:  Голуб Геннадій Анатолійович  - д.т.н., професор кафедри тракторів, автомобілів та біоенергоресурсів; Чуба В'ячеслав Володимирович  - к.т.н., доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергоресерсів.

Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автори: Голуб Геннадій Анатолійович - д.т.н, професор кафедри тракторів, автомобілів та біоенергоресурсів; Чуба В'ячеслав Володимирович - к.т.н., доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергоресeрсів.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автор: Чуба В'ячеслав Володимирович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

blank19

Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6; 1-2 (Ск). ЄКТС: 6; 8.
Автор: Деркач Олексій Павлович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

NN14`7lek`7zav

Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 6.
Автор: Соломка Олексій Валерійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

NN16

Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 2,5.
Автори: Шкарівський Григорій Васильович - доцент кафедри тракторів і автомобілів; Глуховська Ольга Владиславівна - старший викладач кафедри тракторів і автомобілів.
Анотація: Дисципліна дає знанння з логічних закономірностей побудови мобільних енергетичних засобів; призначення, вимоги, будови, принципи дії та основних регулювань їх складальних одиниць; напрямів розвитку конструкцій мобільних енергетичних засобів; умов високоефективного використання енергетичних засобів у сільському господарстві, а також вміння: аналізувати робочі процеси вузлів і агрегатів мобільних енергетичних засобів; діагностувати роботу енергозасобів, їх вузлів і агрегатів.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3,5.
Автор: Бешун Олексій Анатолійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів і біоенергосистем.
Анотація: Навчальна дисципліна спрямована на вивчення характеристик та реакцій згоряння палива, ідеальні, теоретичні та дійсні цикли двигунів, їх основні параметри, робочі процеси двигунів, їх характеристики, кінематику і динаміку кривошипно-шатунного механізму, зрівноваження ДВЗ, а також основи теорії мобільних енергетичних засобів (тягово-зчіпні, динамічні та швидкісні властивості, прохідність, стійкість та керованість МЕЗ, умови праці трактористів-машиністів та водіїв, продуктивність і паливну економічність МЕЗ та показники їх надійності).

Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Лавріненко Олександр Тимофійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем. 
Анотація: У курсі  розглядаються властивостi палив, мастильних матерiалiв, спецiальних рiдин i ремонтно-експлуатацiйних матерiалiв; засвоюються навички  по пiдбору вiдповiдних сортiв i марок палив, мастильних та витратних матерiалiв для машин, якi експлуатуються.
Протокол №4 від 27.11.2020.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автор: Курка Віталій Петрович - старший викладач кафедри тракторів і аітомобілів.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3; 5 (Ск).
Автори: Марус Олег Анатолійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Курс спрямований надати майбутнім фахівцям уяву про галузь діяльності фахівця – машинобудівника, сформувати первинні знання з сучасного сільськогосподарського машинобудування, окреслити головні проблеми галузі.

NN16~10lek

Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування •(Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва); •(«Обладнання лісового комплексу); •(Технічний сервіс машин та обладнання АПК). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автор: Голуб Геннадій Анатолійович - завідувач кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем, професор.

Blank18~bank

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування •(Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва); •(Обладнання лісового комплексу).; •(Технічний сервіс машин та обладнання АПК). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Соломка Олексій Валерійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 1; 2. ЄКТС: 5.
Автор: Марус Олег Анатолійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

NN16`13lek`3zav

Category: МОБ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва); (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 1-2. ECTS: 5.
Автори: Курка Віталій Петрович - старший викладач кафедри тракторів, автомобілів і біоенергосистем; Бешун Олексій Анатолійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів і біоенергосистем.
Анотація: У курсі розглядаються питання оперування значними об’ємами інформації. Використання прикладних комп'ютерних технологій для роботи конструкторів, технологів на сільськогосподарському машинобудівному підприємстві, зокрема при проведенні розрахунків та дослідженях на виробництві, які дозволять скоротити терміни розробки та впровадження в виробництво нових або удосконалених виробів та їх модифікацій.

Category: МОБ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. МП: Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECST: 3.
Автор: Чуба В'ячеслав Володимирович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Дисципліна призначена для вивчення принципів проектування машин і обладнання для виробництва та використання біопалив, нормативного забезпечення, методів визначення основних параметрів якості сировини і продуктів, методик проведення техніко-економічної, екологічної оцінки.

Category: МОБ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Марус Олег Анатолійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

Category: МОБ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. МП:  Обладнання лісового комплексу
 ОС: Магістр. Семестр: 1-2. ECST: 5.
Автор: Чуба В'ячеслав Володимирович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Дисципліна призначена для вивчення основних принципів ресурсо- та енергозбереження при виробництві, основ розробки екологічно чистих технологій та обладнання, прогнозування виходу основної та попутної продукції та кількості викидів у навколишнє середовище, освоєння принципів та методів промислового виробництва, що дозволяють суттєво зменшити питомі витрати природних матеріальних та енергетичних ресурсів при проектуванні та виготовленні обладнання лісового комплексу.

Category: ОЛК

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автор: Марус Олег Анатолійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

NN16`9lek`3zav

Category: ОЛК