Тракторів,автомобілів

Область Курси відмічена як "Тракторів,автомобілів"

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автори: Голуб Геннадій Анатолійович - д.т.н, професор кафедри тракторів, автомобілів та біоенергоресурсів; Чуба В'ячеслав Володимирович - к.т.н., доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергоресeрсів.

Категорія: ГМаш
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 133 Галузеве машино­бу­ду­ва­ння. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автори: Голуб Геннадій Анатолійович - д.т.н., професор кафедри тракторів, автомобілів та біоенергоресурсів; Чуба В'ячеслав Володимирович - к.т.н., доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергоресерсів.

Категорія: ГМаш
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автор: Чуба В'ячеслав Володимирович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

bank0

Категорія: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 5‑6; 1‑2 (Ск). ЄКТС: 6; 8.
Автор: Деркач Олексій Павлович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

NN14`7lek`7zav

Категорія: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 6.
Автор: Соломка Олексій Валерійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

Категорія: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 2,5.
Автори: Шкарівський Григорій Васильович - доцент кафедри тракторів і автомобілів; Глуховська Ольга Владиславівна - старший викладач кафедри тракторів і автомобілів.
Анотація: Дисципліна дає знанння з логічних закономірностей побудови мобільних енергетичних засобів; призначення, вимоги, будови, принципи дії та основних регулювань їх складальних одиниць; напрямів розвитку конструкцій мобільних енергетичних засобів; умов високоефективного використання енергетичних засобів у сільському господарстві, а також вміння: аналізувати робочі процеси вузлів і агрегатів мобільних енергетичних засобів; діагностувати роботу енергозасобів, їх вузлів і агрегатів.

Категорія: ГМаш
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (6-7). ECTS: 3 (6).
Автор: Бешун Олексій Анатолійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів і біоенергосистем.
Анотація: Навчальна дисципліна спрямована на вивчення характеристик та реакцій згоряння палива, ідеальні, теоретичні та дійсні цикли двигунів, їх основні параметри, робочі процеси двигунів, їх характеристики, кінематику і динаміку кривошипно-шатунного механізму, зрівноваження ДВЗ, а також основи теорії мобільних енергетичних засобів (тягово-зчіпні, динамічні та швидкісні властивості, прохідність, стійкість та керованість МЕЗ, умови праці трактористів-машиністів та водіїв, продуктивність і паливну економічність МЕЗ та показники їх надійності).

Категорія: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС:  Бакалавр. Семестр: 7 (6-7). ECTS: 3 (6).
Автор: Бешун Олексій Анатолійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів і біоенергосистем.
Анотація: Навчальна дисципліна спрямована на вивчення характеристик та реакцій згоряння палива, ідеальні, теоретичні та дійсні цикли двигунів, їх основні параметри, робочі процеси двигунів, їх характеристики, кінематику і динаміку кривошипно-шатунного механізму, зрівноваження ДВЗ, а також основи теорії мобільних енергетичних засобів (тягово-зчіпні, динамічні та швидкісні властивості, прохідність, стійкість та керованість МЕЗ, умови праці трактористів-машиністів та водіїв, продуктивність і паливну економічність МЕЗ та показники їх надійності).

Категорія: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Лавріненко Олександр Тимофійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем. 
Анотація: У курсі  розглядаються властивостi палив, мастильних матерiалiв, спецiальних рiдин i ремонтно-експлуатацiйних матерiалiв; засвоюються навички  по пiдбору вiдповiдних сортiв i марок палив, мастильних та витратних матерiалiв для машин, якi експлуатуються.
Протокол №4 від 27.11.2020.

Категорія: ГМаш
Рік останньої атестації: 2020
Курка_Методичка Патентознавство МОБ повний варіант.pdfКурка_Методичка Патентознавство МОБ повний варіант.pdf

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автор: Курка Віталій Петрович - старший викладач кафедри тракторів і аітомобілів.

Категорія: ГМаш
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Марус Олег Анатолійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Курс спрямований надати майбутнім фахівцям уяву про галузь діяльності фахівця – машинобудівника, сформувати первинні знання з сучасного сільськогосподарського машинобудування, окреслити головні проблеми галузі.

NN16~10lek

Категорія: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва; Обладнання лісового комплексу; Технічний сервіс машин та обладнання АПК). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Голуб Геннадій Анатолійович - д-р техн. наук, професор кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

П18~bank

Категорія: Магістри

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (•Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва; •Обладнання лісового комплексу; •Технічний сервіс машин та обладнання АПК). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Соломка Олексій Валерійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

Категорія: Магістри

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Марус Олег Анатолійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

NN16`13lek`3zav

Категорія: МОБ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування ( Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECST: 4.
Автор: Чуба В'ячеслав Володимирович - канд. техн. наук, доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Викладач: Ганженко Олександр Миколайович - канд. техн. наук, доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Дисципліна призначена для вивчення принципів проектування машин і обладнання для виробництва та використання біопалив, нормативного забезпечення, методів визначення основних параметрів якості сировини і продуктів, методик проведення техніко-економічної, екологічної оцінки.

Категорія: МОБ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Марус Олег Анатолійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

Категорія: МОБ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. МП:  Обладнання лісового комплексу
 ОС: Магістр. Семестр: 1-2. ECST: 5.
Автор: Чуба В'ячеслав Володимирович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Дисципліна призначена для вивчення основних принципів ресурсо- та енергозбереження при виробництві, основ розробки екологічно чистих технологій та обладнання, прогнозування виходу основної та попутної продукції та кількості викидів у навколишнє середовище, освоєння принципів та методів промислового виробництва, що дозволяють суттєво зменшити питомі витрати природних матеріальних та енергетичних ресурсів при проектуванні та виготовленні обладнання лісового комплексу.

Категорія: ОЛК

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автор: Марус Олег Анатолійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

NN16`9lek`3zav

Категорія: ОЛК

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу). ОС: Магістр (виробниче спрямування). Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Бешун Олексій Анатолійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів і біоенергосистем.
Анотація: Курс спрямований на вивчення закономірностей поступального руху самохідних лісових машин та динамічні процеси, які виникають внаслідок взаємодії машини з опорною поверхнею. Завданням теорії самохідних лісових машин є розрахунок, аналіз і оцінка тягово-зчіпних, динамічних та інших властивостей самохідних лісових машин, а також визначення сил і моментів, що виникають під час її руху в різних умовах роботи.

Категорія: ОЛК

Дисципліна - "Енергоекологічна оцінка конструкцій машин", ступінь вищої освіти - магістр з галузевого машинобудування , спеціальність "133 Галузеве машинобудування", освітньо-професійна програма "Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва", рік навчання - перший, семестр - другий, форма навчання - денна, кількість кредитів - ЄКТС 5, мова викладання-  українська.

Лектор курсу: професор Голуб Г.А., контактна інформація лектора (e-mail): gagolub@ukr.net

Дисципліна "Енергоекологічна оцінка конструкцій машин" забезпечує формування комплексу необхідних знань та вмінь при підготовці магістрів за освітньо-професійною програмою "Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва".

Мета навчальної дисципліни – підвищити ефективність підготовки магістрів шляхом вивчення методів здійснення енергетичної та екологічної оцінки засобів сільськогосподарського виробництва..

Завдання навчальної дисципліни – набути знання та практичні навики про основи біоенергетичних систем та конструкцій машин для виробництва та використання біопалив. Набуті знання з даної дисципліни необхідні для послідуючого виконання дипломної роботи.


Категорія: ТСМ