Транспортних технологій

Courses tagged with "Транспортних технологій"

Спеціальність 275 - транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

ОС: Магістр. Семестр: 1. 

Лектор: Бондарєв Сергій Іванович, к.т.н., доцент.

Викладач: Бондарєв Сергій Іванович, к.т.н., доцент.

Анотація: дисципліна відноситься до циклу фахової підготовки спеціаліста з організації перевезення вантажів АПК автотранспортом. Метою вивчення дисципліни є засвоєння наступних матеріалів: класифікація та основні властивості вантажів АПК і продукції переробки сільгосппродукції; особливості перевезення вантажів автотранспортом і їх зберігання; технології вантажних операцій та розміщення (кріплення) вантажів в кузовах автомобілів різних типів; законодавчі (підзаконні) акти, постанови, нормативні вимоги та інша документація для комплексної організації транспортування вантажів АПК.

Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспортні). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Загурський Олег Миколайович - професор кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.

Курс спрямований на розгляд концептуально-методологічних та організаційно-економічних основ управління ланцюгами постачань, управління основними і функціональними підсистемами логістики та управління інтеграційними процесами в логістичних ланцюгах. В ньому слухачі можуть ознайомитися з основними бізнес-процесами, що проходять у ланцюзі постачань; набути навичок проектування та планування ланцюга постачань; вивчити основи створення єдиного інформаційного простору учасників ланцюга постачань; опанувати критерії якості та ефективності функціонування ланцюгів постачань.

Робоча програма.pdfРобоча програма.pdf
Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Бондарєв Сергій Іванович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Мета вивчення дисципліни  – підготовка спеціалістів широкого профілю з управління і організації роботи автотранспортних підприємств. Представлені матеріали з теорії і практики управління якістю автопідприємствами, викладено методологічні основи управління якістю - ефективність контролю якості автопослуг, показана роль стандартизації і сертифікації, розглянуті методи управління витратами на забезпечення якості.

Робоча програма дісципліни.pdfРобоча програма дісципліни.pdf
Category: ТТ