Туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Courses tagged with "Туристичного та готельно-ресторанного бізнесу"

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Кудінова Ірина Петрівна - доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу

Category: АКіТ

Спеціальність : 151 Автоматизація та ком’пютерно-інтегровані технології

ОС : Магістр. Семестр: 3. ЕСТS: 3.

Автор: Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна, д-р  екон. наук,  професор, професор  кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Анотація: Економічна ефективність процесів автоматизації як економічна категорія. Методика визначення економічної ефективності автоматизованих процесів.Показники економічної ефективності  автоматизованих процесів, Методи розрахунку питомих показників витрат енергії і матеріалоресурсів. Послідовність розрахунку економічної ефективності наукових розробок. Показники оцінки економічної ефективності інноваційних проектів. Розрахунок економічної ефективності  автоматизації технологічних процесів.


Category: АКіТ

Спеціальності: •241 Готельно-ресторанна справа; •242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 7.
Автор: Левицька Інна Ванадіївна - професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Устаткування закладів готельно-ресторанного бізнесу

Спеціальність: 241 «Готельно-ресторанна справа»

ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.

Лектор: Москвічова Олена Сергіївна,  к.е.н., доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу

Анотація:  Характерною особливістю закладів готельно-ресторанного бізнесу є можливість надавати велику кількість нових послуг і продукції, а це вимагає постійного оновлення устаткування. Висока культура обслуговування і конкурентоспроможність закладів готельно-ресторанного бізнесу знаходиться у органічному взаємозв’язку з високою професійною підготовкою і технічною грамотністю працівників цієї галузі та базується на використанні різноманітного за принципом дії і конструктивним виконанням устаткування. Предметом вивчення навчальної дисципліни є професійне устаткування, що забезпечує роботу підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування готельного комплексу, основи раціональної експлуатації обладнання. Дисципліна орієнтується на формування комплексу необхідних знань, які дозволять спеціалісту кваліфіковано вирішувати питання раціональної експлуатації обладнання готельно-ресторанного комплексу, організовувати ремонт і реконструкцію окремих видів обладнання.


Category: ГРС
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.

Викладач: Шкварун Любов Ігорівна, старший викладач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: В умовах сервісизації глобальної економіки серед всього різноманіття видів послуг одне з визначних місць в останні десятиліття належить розвитку міжнародного туризму. У його становленні ключову роль завжди відігравав культурний вимір, який став найважливішим фактором початкового етапу розвитку міжнародного туризму.  Організація культурно-дозвіллєвої діяльності - є невідємною складовою у презентації вітчизняного туристичного продукту на світовому ринку туристичних послуг.  В реаліях сьогодення культура дозвілля набуває нового звучання.  Адже культурна глобалізація, швидке формування єдиного комунікативного простору, інформатизація суспільства тощо – все це значно розширює можливості сфери дозвілля, пропонуючи нові форми та практики його організації.

П20

Category: ГРС

Спеціальність:  241 «Готельно - ресторанна справа». 
ОС: Бакалавр. Семестр:  3. ECTS: 5.
Автор:  Пилипчук Оксана Станіславівна, к. с.-г. наук, асистент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою курсу є формування знань з теорії та методології організації санітарного режиму та забезпечення санітарно-гігієнічних вимог у закладах готельно- ресторанного господарства згідно з вимогами державного санітарного законодавства.


Category: ГРС

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 8.
Автор: Левицька Інна Ванадіївна - професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

nn20

Category: ГРС

"Організація анімаційної діяльності"

 Спеціальність: 242«Туризм»

ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.

Лектор: Басюк Дар՚ я Іванівна - д.е.н., доцент, завідувач кафедри туристичного та готельно - ресторанного бізнесу і консалтингу.

Асистент: Шкварун Любов Ігорівна- старший викладач кафедри туристичного та готельно - ресторанного бізнесу і консалтингу.

Анотація: Новий напрямок туристської діяльності – анімація – сьогодні набуває активного розвитку по всьому світі як адекватний засіб у конкурентній боротьбі між подібними за рівнем сервісу й облаштуванням інтер’єрів готелями і туристськими комплексами.  Одним з шляхів відродження та стабілізації внутрішнього і в’їзного туризму в нашій державі сьогодні можна впевнено назвати розвиток рекреаційної анімації. Саме тому виникає гостра потреба в кваліфікованих спеціалістах, підготовка яких базується на сучасній філософії відпочинку, на принципах і цінностях активного ентузіазму. В зв’язку з цим, питання професійної підготовки спеціалістів-аніматорів досить актуальне для системи туристської освіти в Україні.


Category: Тур

Спеціальність:  242 «Туризм». 
ОС: Бакалавр. Семестр:  7. ECTS: 5.
Лектор: д.е.н., завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу Басюк Дарія Іванівна

Category: Тур

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автор: Бардаш Сергій Володимирович - професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

П20

Category: Тур

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Мосіюк Стефанія Іванівна - доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

NN20`mod2

Category: Тур

Cпеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Левицька Інна Ванадіївна - професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Category: Тур

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Самсонова Вікторія Володимирівна - доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Category: Тур
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Мосіюк Стефанія Іванівна - доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

П20

Category: Тур

Спецільність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Мосіюк Стефанія Іванівна - доцент кафедри аграрного консалтингу і туризму.
Анотація: Оволодіння новітніми теоретичними знаннями з питань управління туристичними організаціями та набуття практичних вмінь і навичок для побудови системи маркетинг – менеджменту таких організацій, яка б забезпечила їх ефективне функціонування у конкурентному та мінливому середовищі господарювання; формування вмінь та навичок щодо застосування маркетингового інструментарію в туризмі.

Blank19~glos

Category: Тур

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ЄКТС: 8.
Автор: Басюк Дарія Іванівна - завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу, професор.

NN19`12prez`zav

Category: Тур

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна - професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

NN16`mod1

Category: Тур

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 8.
Автор: Басюк Дарія Іванівна - завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу, доцент.
Кудінова Ірина Петрівна - доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

NN20`mod3-4

Category: Тур

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Кудінова Ірина Петрівна - доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Category: Тур
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автор: Басюк Дарія Іванівна - завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу, професор.

NN19`10prez`zav

Category: Тур