Управління земельними ресурсами

Courses tagged with "Управління земельними ресурсами"

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ECTS: 2.
Автори: Бутенко Євген Володимирович - доцент кафедри управління земельними ресурсами; Колісник Григорій Миколайович - старший викладач кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни «Геодезичні роботи при землеустрої» є теоретична і практична підготовка студентів до практичної діяльності із виконання геодезичних робіт при землеустрої. Значна увага надається вивченню геодезичних методів проектування і перенесення проектів в натуру (на місцевість) із застосуванням сучасних засобів, з аналізом точності всіх стадій цих робіт.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Викладач: Купріянчик Ірина Петрівна - доцент кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є правові, економічні та соціальні основи охорони земель з метою забезпечення їх раціонального використання, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, інших корисних властивостей землі, збереження екологічних функцій ґрунтового покриву та охорони довкілля.

 

Category: ГіЗ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автор: Аврамчук Богдан Олегович - старший викладач кафедри управління земельними ресурсами.

NN20`mod1

Category: ГіЗ

Спеціальність: •193 Геодезія та землеустрій; •015 Професійна освіта. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 4 (Ск). ECTS: 3; 1 (Ск).
Автори: Дорош Йосип Мирославович - професор кафедри управління земельними ресурсами, лектор; Бутенко Євген Володимирович - доцент кафедри управління земельними ресурсами, веде практичні заняття; Колісник Григорій Миколайович - старший викладач кафедри управління земельними ресурсами, веде практичні заняття.
Анотація: Управління земельними ресурсами є спеціальною дисципліною в процесі підготовки інженерів-землевпорядників і має своєю метою пізнання сутності і закономірностей розвитку управління земельними ресурсами, вивчення методів та механізмів управління. Кожному способу суспільного виробництва, рівню продуктивних сил і виробничих відносин відповідають певна система управління земельними ресурсами, зумовлена панівною формою власності на землю й інші засоби виробництва, а також властиві їм форми землекористування.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автори: Бутенко Євген Володимирович - доцент кафедри управління земельними ресурсами; Дорош Йосип Мирославович - професор кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Основна мета вивчення курсу "Формування обмежень та обтяжень у землекористуванні" має на меті забезпечити студентів знаннями, необхідними для найбільш раціонального виконання землевпорядних дій щодо обмежень та обтяжень у сільськогосподарському землекористуванні.

Category: ГіЗ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр5-6. ECTS: 9.
Автори:
Бутенко Є.В. - доцент, кандидат економічних наук, лектор, веде практичні заняття.
Купріянчик І.П. - доцент, кандидат економічних наук, лектор, веде практичні заняття.
Колісник Г.М. - старший викладач, веде практичні заняття.
Анотація: "Фотограмметрія та дистанційне зондування" є спеціальною дисципліною в процесі підготовки інженерів-землевпорядників та містить відомості про теорію аналітичної фотограмметрії, розв’язання головних фотограмметричних завдань на основі цифрової обробки фотозображень.
Вивчення фотограмметрії має на меті забезпечити студентів знаннями, умінням і навичками, необхідними для найбільш раціонального виконання землевпорядних дій з використанням матеріалів аерофотознімання, як найбільш повних, інформативно ємних, що дозволяють вирішувати складні задачі землеустрою і земельного кадастру оперативно, з високою точністю і меншими витратами часу і засобів.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Тихенко Руслан Вікторович - доцент кафедри управління земельними ресурсами; Жук Олексій Павлович - доцент кафедри геодезії та картографії.
Анотація: О
сновним завданням вивчення дисципліни є формування знань та володіння нормативно-правовими актами стосовно відповідного вивчення, аналізу та оцінки землевпорядної документації щодо відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам, правилам, а також підготовка обґрунтованих висновків для об’єктів державної експертизи.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Бутенко Євген Володимирович - доцент кафедри управління земельними ресурсами; Колісник Григорій Миколайович – старший викладач кафедри управління земельними ресурсами.

Category: ГіЗ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автори: Бутенко Євген Володимирович - доцент кафедри управління земельними ресурсами; Дорош Йосип Мирославович - професор кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Теоретико-методологічне забезпечення ведення моніторингу земель. Структура та зміст системи моніторингу земель національного, регіонального та місцевого рівня. Моніторинг, як система спостережень за станом довкілля. Визначення критеріїв і нормативів екологічного стану земель щодо їх забруднення.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Барвінський Андрій Валерійович - доцент кафедри управління земельними ресурсами; Бутенко Євген Володимирович - доцент кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Дисципліна "Оцінка і прогноз якості земель" є спеціальною в процесі підготовки інженерів-землевпорядників і висвітлює практичні аспекти якісної оцінки структури земельних угідь України на основі запропонованої системи критеріїв, показників і нормативів якості землі та охорони ґрунтів, які необхідно враховувати при здійсненні державного контролю за раціональним використанням земельних ресурсів.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автори: Дорош Йосип Мирославович – професор кафедри управління земельними ресурсами; Бутенко Євген Володимирович – доцент кафедри управління земельними ресурсами; Колісник Григорій Миколайович – старший викладач кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Метою вивчення курсу є теоретична підготовка студентів до практичної діяльності, спрямованої на здійснення землевпорядного процесу в землевпорядній діяльності щодо відносин, які складаються у цьому процесі та їх суб’єктів (землевпорядно-процесуальні відносини); умов здійснення землевпорядного процесу (провадження, етапи, стадії) та властиві йому принципи; процедури вчинення землевпорядних проваджень.

Category: ГіЗ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Охорона земель). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 9.
Автори: Колісник Григорій Миколайович – старший викладач кафедри управління земельними ресурсами; Бутенко Євген Володимирович - доцент кафедри управління земельними ресурсами; Дорош Йосип Мирославович - професор кафедри управління земельними ресурсами; Купріянчик Ірина Петрівна - доцент кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Прогнозування використання земельних ресурсів є спеціальною дисципліною в процесі підготовки інженерів-землевпорядників і має своєю метою пізнання сутності і закономірностей майбутнього розвитку та використання земельних ресурсів, вивчення методів та механізмів прогнозування.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автор: Жук Олексій Павлович - доцент кафедри геодезії та картографії; Тихенко Руслан Вікторович - доцент кафедри управління земельними ресурсами.

Category: ГіЗ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Дорош Йосип Мирославович - професор кафедри управління земельними ресурсами; Бутенко Євген Володимирович - доцент кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Теоретичні основи управління земельними ресурсами. Методи управління земельними ресурсами. Нормативно-методичні основи управління земельними ресурсами. Правові, організаційно-економічні та землевпорядні механізми управління земельними ресурсами. Організаційні системи і методи іх моделювання при управлінні земельними ресурсами.

Category: ГіЗ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Охорона земель). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Барвінський Андрій Валерійович - доцент кафедри управління земельними ресурсами; Бутенко Євген Володимирович - доцент кафедри управління земельними ресурсами.
Анотація: Метою курсу є оволодіння загальними теоретичними основами формування екологічно сталих агроландшафтів, освоєння методології і методик оцінки стану і прогнозу агроландшафтів, освоєння технології проектування протиерозійного захисту як „нульового” циклу агроландшафту.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2018