Управління та освітніх технологій

Courses tagged with "Управління та освітніх технологій"

Спеціальність 231 Соціальна робота. 

ОС Бакалавр. Семестр 6. ЕКТС 4 

Викладач: Базелюк Василь Григорович, доцент кафедри упраління та освітніх технологій


Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Кубіцький Сергій Олегович - завідувач кафедри управління та освітніх технологій, професор.

Соціальна робота з сім'ями, дітьми та молоддю

Category: ПО

Спеціальність  053 Психологія. Освітньо-професійнапрограма «Психологія»

ОС бакалавр 4 курс, семестр 8. ECTS4

Викладач: Базелюк Василь Григорович – доцент кафедри управління та освітніх технологій 

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного педагогічного мислення та системи теоретичних знань і практичних навичок щодо удосконалення психолого-педагогічної готовності до майбутньої психолого-педагогічної діяльності у закладах освіти.

Category: Пс

Спеціальність : 231 "Соціальна робота"
ОС "Бакалавр". Семестр 5. ЕКТС 4.
Автор: Ковальчук Тамара Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління та освітніх технологій
Анотація. У Курсі «Методи профілактики девіантної поведінки» вивчаються питання виникнення девіацій, розглядаються історичні і сучасні наукові погляди на природу відхиленої поведінки: її детермінанти (причини, мотиви, чинники), закономірності формування, механізми функціонування.

Category: СР

Спеціальність: 053 Психологія; 231 Соціальна робота (Соціальна робота; Соціально-психологічна реабілітація); 035 Філологія. ОС: Магістр. Семестр: 1; 2. ECTS: 4.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.

Category: СР

Спеціальність 231 Соціальна робота

ОС бакалавр. Семестр 8. ЕСТС 4

Викладач Базелюк Василь Григорович, доцент кафедри управління та освітніх технологій

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автор: Базелюк Василь Григорович – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців системи теоретичних знань і практичних навичок щодо використання сучасних технологій психології менеджменту в соціальній роботі.


Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автор: Базелюк Василь Григорович – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка волонтерських лідерів, здатних очолювати волонтерський рух в Україні та формування практичних навичок організовувати волонтерські об’єднання, групи, команди.


Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Базелюк Василь Григорович – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння студентами системних знань, умінь та оволодіння основними методами і прийомами паблік рілейшенз у сфері соціальної роботи.


Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 7.
Автор: Базелюк Василь Григорович – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з методологією та теоретичними концепціями соціальної роботи, вивчення проблем соціального забезпечення людей в різних сферах, підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з різними соціальними верствами населення.


Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Ковальчук Тамара Іванівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Демченко Ірина Іванівна - професор кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Category: СР
ССПЗ

Спеціальність: 231 Соціальна робота. Освітня програма: Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 6.

Автор: Михнюк Сергій Вікторович - асистент кафедри управління та освітніх технологій.

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є формування та отримання студентами поглиблених теоретичних знань для опанування механізму організації, управління, фінансового забезпечення соціального страхування. У результаті вивчення дисципліни студент повинен мати сучасне уявлення про послуги, що їх пропонують страхові компанії фізичним і юридичним особам в умовах ринкових відносин, вміти використовувати набуті знання в різних ситуаціях.


Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Михнюк Сергій Вікторович - асистент кафедри управління та освітніх технологій.

Викладач: Білик Руслана Миколаївна, асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації  
Анотація: Метою розробки дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти із теоретичними засадами соціально-комунікаційних технологій в соціальній роботі та формування практичних вмінь організації ефективної комунікації з різними соціальними групами.

blank20

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр:  7. ЄКТС: 4.
Розробник: Ковальчук Тамара Іванівна, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: 
Навчальна дисципліна формує у студентів знання особливостей діяльності соціального гувернера, методик раннього розвитку та навчання дитини, технологій формування навичок здорового способу життя в домашніх умовах; знання про гувернерство як соціальне явище; вміле застосування методик раннього розвитку та навчання дитини у практичній діяльності.

П20

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 7-8. ECTS: 8.
Автор: Ковальчук Тамара Іванівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення з теоретичними основами технологій соціально-педагогічної роботи та обґрунтування їх змісту з представниками різних соціальних груп.

Category: СР
Рік останньої атестації: 2018