Фармакології,паразитології і тропічної ветеринарії

Courses tagged with "Фармакології,паразитології і тропічної ветеринарії"

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення здоров’я екзотичних і диких тварин). ОС: Магістр. Семестр: 4. ЕСTS: 10 (21).
Автори: Пашкевич Ірина Юріївна – доцент кафедри паразитології та тропічної ветеринарії; Семенко Олена Валентинівна – доцент кафедри паразитології та тропічної ветеринарії.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 6,5 (10).
Автори: Бойко Григорій Васильович - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії; Духницький Володимир Богданович - професор кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії; Гальчинська Олена Костянтинівна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Анотація: Токсикологічна хімія – наука, що вивчає методи виділення, очищення, якісного виявлення та кількісного виявлення отруйних і сильнодіючих речовин, а також їхніх метаболітів в об’єктах природи. За допомогою методів токсикологічної хімії встановлюють і контролюють гранично-допустимі концентрації (ГДК) отруйних речовин у воді й повітрі, розробляють норми залишкових кількостей пестицидів та інших токсичних речовин у продуктах харчування.
У ЕНК представлені 2 і 3 розділи комплексної навчальної дисципліни "Фармакогнозія, фармацевтична та токсикологічна хімія".

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення здоров’я екзотичних і диких тварин). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Автор: Пашкевич Ірина Юріївна - доцент кафедри паразитології та тропічної ветеринарії; Семенко Олена Валентинівна - доцент кафедри паразитології та тропічної ветеринарії.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 3,5 (10).
Автори: Палиця Юлія Василівна - доцент кафедри фармакології та токсикології.
Бойко Григорій Васильович - доцент кафедри фармакології та токсикології.
Анотація: Дисципліна має за мету ознайомити з методологією створення та проведення аналізу якості лікарських засобів. Вивчити сучасну класифікацією лікарських засобів. Ознайомитись з алгоритмом груп та окремих лікарських речовин.
Розділ 1 "Фармацевтична хімія" - перший з трьох розділів комплексної навчальної дисципліни "Фармакогнозія, фармацевтична та токсикологічна хімія".

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Семенко Олена Валентинівна, доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Анотація: В курсі розглядаються основні особливості перебігу, діагностики, лікування, профілактики та ліквідації найбільш поширених на території України  паразитарних хвороб хутрових звірів і кролів та тих, що мають тенденцію до поширенняю 

blank20

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 6-7. ECTS: 6.
Автор: Галат Марина Владиславівна - доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи.
Анотація: В курсі наведені найбільш поширені паразитарні хвороби різних видів тварин та птиці. Особливості морфології та біології збудників паразитарних хвороб, поширення, перебігу, діагностики та заходів боротьби з ними.

Blank16~3 prez, 4 prak

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Заразна патологія тварин). Кваліфікація: Доктор філософії. Семестр: 1. ECTS: 5.

Анотація: в курсі викладено основні положення паразитоценології.

Авториі: Прус Михайло Петрович - професор кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії; Галат Марина Владиславівна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії, Семенко Олена Валентинівна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії; Пашкевич Ірина Юріївна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії. 

П20

Category: ВМ

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Заразна патологія тварин). Кваліфікація: Доктор філософії. Семестр: 1. ECTS: 5.
Викладачі: Прус Михайло Петрович - професор кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії; Галат Марина Владиславівна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії;С еменко Олена Валентинівна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії; Пашкевич Ірина Юріївна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.

П20

Category: ВМ

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Викладачі: Духницький Володимир Богданович - професор кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії; Деркач Ірина Михайлівна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.

П21

Category: ВМ

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: PhD. Семестр: 1. ECTS: 3.
Викладачі: Доценти кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії - Галат Марина Владиславівна; Мартинюк Олександр Григорович.
Анотація: Мета викладання дисципліни - поглиблене вивчення особливостей постановки і використання методів серологічних досліджень та імунобіологічних, а також їх застосування у наукових дослідженнях.
Завдання: закріпити у здобувачів клінічне мислення з поглибленими знаннями і вміннями постановки серологічних та імунобіологічних реакцій та їх можливостей застосування під час проведення наукових досліджень.

П21

Category: ВМ