Фармакології,паразитології і тропічної ветеринарії

Courses tagged with "Фармакології,паразитології і тропічної ветеринарії"


Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Деркач Ірина Михайлівна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Анотація: Фармакологія – експериментальна наука, яка вивчає зміни в живому організмі під впливом лікарських засобів для використання їх у практиці ветеринарної медицини та пошуку нових ефективних лікарських засобів. Основна мета дисципліни – засвоїти фармакодинаміку основних лікарських засобів, тобто реакцію живого організму на їх вплив при відсутності захворювань; набути знань з фармакокінетики – розділу фармакології про основні закономірності всмоктування, розподілу, біотрансформації та екскреції лікарських речовин з організму, а також з ряду фармацевтичних дисциплін – фармакогнозії, фармацевтичної хімії, технології виготовлення лікарських форм і рецептури.

Category: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 5 (5-6). ECTS: 3 (7).
Автор: Бойко Григорій Васильович - доцент кафедри фармакології та токсикології.
Анотація. Основна мета дисципліни – засвоїти фармакодинаміку основних лікарських засобів, тобто реакцію живого організму на їх вплив при відсутності захворювань; набути знань з фармакокінетики – розділу фармакології про основні закономірності всмоктування, розподілу, біотрансформації та екскреції лікарських речовин з організму, а також технології виготовлення лікарських форм і рецептури.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 6 (5-6). ECTS: 4 (7).
Автор: Бойко Григорій Васильович - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Іщенко Вадим Дмитрович - завідувач кафедри фармакології, паразитолоії і тропічної ветеринарії.
Духницький Володимир Богданович - професор кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Анотація. 
Основна мета – засвоїти фармакодинаміку основних лікарських засобів засобів, що регулюють функції систем та органів і протимікробних та протипаразитарних засобів.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 2 (Ск). ECTS: 4; 2 (Ск).
Автор: Бойко Григорій Васильович - доцент кафедри фармакології та токсикології.
Анотація: Дисципліна має за мету висвітлити для студентів багатство флористичних запасів України як лікарських засобів природного походження і як етіологічних факторів отруєнь тварин. Мета дисципліни – засвоїти основи фітотерапії, фітопрофілактики, фітостимуляції, фітофармакології.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2017

Specialty: Veterinary Medicine. ED: Bachelor. Semester: 5-6. ECTS: 6.
Аuthor: Derkach Iryna - docent of Department of Pharmacology and Toxicology.

 
Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицинаОС: Бакалавр. Семестр: 7 (Ск); 8. ECTS: 3; 4.
Автор: Бойко Григорій Васильович, доцент кафедри фармакології та токсикології.
Анотація: Дати студентам теоретичні знання й практичні навички з питань: а) безпечного та ефективного застосування засобів захисту тварин; б) методів профілактики негативного впливу токсичних речовин на організм продуктивних тварин в т.ч. птахів, риби та бджіл; в) діагностики отруєнь тварин пестицидами, кормовими добавками, отруйнимирослинами, мікотоксинами тощо; г) сучасних методів лікування тварин за їх отруєнь; д) ветеринарно-санітарної експертизи в разі отруєння тварин.

Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Деркач Ірина Михайлівна - старший викладач кафедри фармакології та токсикології.

Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 10.
Автори: Бойко Григорій Васильович - доцент кафедри фармакології та токсикології; Палиця Юлія Василівна - доцент кафедри фармакології та токсикології.
Анотація: Дисципліна має за мету вивчення теоретичних основ і практичних питань виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки і промислового виробництва.

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Семенко Олена Валентинівна – доцент кафедри паразитології та тропічної ветеринарії.
Аннотація: в курсі викладені основні положення паразито-хазяїнних відношень.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 10.
Автори: Бойко Григорій Васильович - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Іщенко Вадим Дмитрович - завідувач кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Анотація: Дисципліна має за мету ознайомити з методологією проведення доклінічних і клінічних досліджень ветеринарних лікарських засобів, методами оцінки їх фармакологічної активності і безпечності та лікувальної ефективності, нормативно-правовою базою.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автори:
Семенко Олена Валентинівна - доцент кафедри паразитології та тропічної ветеринарії; Новіцька Ольга Володимирівна - доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології.
Анотація: Дисципліна вивчає закономірності інфекційного процесу, його виникнення, розвитку інфекційних та інвазійних хвороб тварин, розробляє методи їх діагностики терапії та профілактики, методи виділення та ідентифікації патогенів (бактерій, вірусів, грибів, токсинів), сучасні методи оцінки імунного статусу та напруги поствакцинального імунітету у тварин, засоби і методи імунокорекції тваринного організму.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2011

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарна фармація). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Бойко Григорій Васильович - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.

Клінічна ветеринарна фармакологія і клінічна ветеринарна фармація

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. МП: Лабораторна діагностика тварин. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Автор: Семенко Олена Валентинівна – доцент кафедри паразитології та тропічної ветеринар; Пашкевич Ірина Юріївна - доцент кафедри паразитології та тропічної ветеринарії.
Анотація: В курсі наведені лабораторні методи діагностики гельмінтозів, арахно-ентомозів та протозоозів тварин. Основна роль курсу відведена освоєнню сучасних методів діагностики паразитарних хворб різних видів тварин та птиці.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 6-7;   ECTS: 6.
Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія. ОС: Магістр. Семестр: 7,8. ЕСТS: 6.
Автор: Семенко Олена Валентинівна – доцент кафедри фармакології, паразитології  і тропічної ветеринарії.

Викладчі: професор, д.вет.н. Сорока Н.М., професор, д.вет.н. Прус М.П., доцент, д.вет.н. Галат М.В., доцент, к.вет.н. Семенко О.В., доцент, к.вет.н. Пашкевич І.Ю., доцент, к.вет.н. Слободян Р.О.

Анотація: В курсі наведені найбільш поширені паразитарні хвороби різних видів тварин та птиці. Особливості морфології та біології збудників паразитарних хвороб, поширення, перебігу, діагностики та заходів боротьби з ними.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2019

Cпеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення скотарства, вівчарства та козівництва). ОС: Магістр. Семестр: 2-3. ECTS: 8 (16).
Автор: Семенко Олена Валентинівна - доцент кафедри паразитології та тропічної ветеринарії.
Анотація: У курсі наведено дані щодо збудників паразитарних хвороб жуйних тварин (їх морфології та біології), поширення, діагностики, лікування та профілактики інвазійних хвороб жуйних, при вивченні курсу студенти отримують практичні навички з проведення діагностичних та протипаразитарних заходів тощо.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення свинарства). ОС: Магістр. Семестр: 2-3. ECTS: 8 (16).
Автори: Пашкевич Ірина Юріївна – доцент кафедри паразитології та тропічної ветеринарії; Семенко Олена Валентинівна – доцент кафедри паразитології та тропічної ветеринарії.
Анотація: В курсі наведені поширені паразитарні хвороби свиней. Основна роль курсу відведена освоєнню методів діагностики, лікування і профілактики інвазійних хвороб свиней.

 

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення здоров’я собак і котів). ОС: Магістр. Семестр: 2-3. ECTS: 10.
Автор: Семенко Олена Валентинівна – доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (1,5 р.). Семестр: 3. ЄКТС: 2 (14).
Викладач: Галат Марина Владиславівна, доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Анотація: Дисципліна включає теми, які охоплюють питання найбільш поширених паразитарних хвороб коней. Мета навчальної програми полягає у поглибленні теоретичних знань у магістранта з діагностики, лікування та профілактики, з використанням сучасних методів і підходів, інвазійних хвороб коней, набуття ним практичних навиків з лабораторної справи, а також постановці діагнозу та підготовка його до самостійної наукової й практичної роботи.

П20

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарні технології забезпечення здоров'я тварин). ОС: Магістр. Семестр: 2-3. ЄКТС: 9 (20).
Автори: Доценти кафедри паразитології та тропічної ветеринарії - Семенко Олена Валентинівна; Пашкевич Ірина Юріївна; Галат Марина Владиславівна.
Анотація: В курсі розглядаються основні особливості перебігу, діагностики, лікування, профілактики та ліквідації найбільш розповсюджених на території України та тих, що мають тенденцію до поширення на територію України паразитологічних захворювань.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення здоров’я екзотичних і диких тварин). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 11 (21).
Автори: Пашкевич Ірина Юріївна – доцент кафедри паразитології та тропічної ветеринарії; Семенко Олена Валентинівна – доцент кафедри паразитології та тропічної ветеринарії.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2018