Фізики

Courses tagged with "Фізики"

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-2). ECTS: 5 (10).
Автори: Кожем'яко Ярина Василівна - асистент кафедри фізики.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-2). ECTS: 5 (10).
Автори: Бойко Володимир Васильович - доцент кафедри фізики; Кожем'яко Ярина Василівна - асистент кафедри фізики.
Анотація: У курсі представлено основи електромагнетизму, оптики, елементи квантової фізики атома та ядра; висвітлено можливе прикладне застосування фізичних методів і приладів у практичній діяльності.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення; 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ЄКТС: 4.
Автор: Гуменюк Ярослав Олександрович - доцент кафедри фізики.

Category: ІПЗ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автор: Гуменюк Ярослав Олександрович - доцент кафедри фізики.

Category: КІ

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-2). ЄКТС: 3 (6).
Автор: Гуменюк Ярослав Олександрович - доцент кафедри фізики.
Анотація: Теми курсу включають розділи механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики. Наведені інструкції до лабораторних робіт, завдання для самостійних і контрольних робіт.

Category: КН
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Гуменюк Ярослав Олександрович - доцент кафедри фізики.

Category: КН
Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОСБакалавр. Семестр1 (1-2). ECTS: 4 (7).
Автори: Гуменюк Ярослав Олександрович - доцент кафедри фізики; Чорній Віталій Петрович - асистент кафедри фізики.
Анотація: У курсі наведені основи механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики. Наведені інструкції до лабораторних робіт, завдання для самостійних і контрольних робіт.

Category: БЦІ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Гуменюк Я.О. - доцент кафедри фізики.
Навчальне навантаження:
лекцій - 15 год. (одна пара раз на два тиждні);
лабораторних робіт - 30 год. (одна пара раз на тиждень);
самостійна робота - 45 год. (по 1 год на кожну аудиторну годину).

Category: БЦІ
Рік останньої атестації: 2017

Cпеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ECTS: 5.
Автор: Чорній В.П. - доцент кафедри фізики.
Анотація: Теми курсу включають розділи механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики.

Category: ГМаш

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр:  1. ECTS: 1,5.
Автор: Ільїн Петро Петрович - доцент кафедри фізики.
Анотація: У курсі розглядаються основи механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики. Наведені інструкції до лабораторних робіт і завдання для самостійних і контрольних робіт.

Category: АІ
Рік останньої атестації: 2017к

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автори: Ільїн Петро Петрович - доцент кафедри фізики; Годлевська Оксана Олександрівна - доцент кафедри фізики.
Анотація: У курсі розглядаються основи механіки, молекулярної фізики і термодинаміки,електрики і магнетизму, фізики коливань і хвиль, оптики, фізики атома і атомного ядра. Наведені інструкції до лабораторних робіт і завдання для самостійних і контрольних робіт.

Category: АІ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Ільїн Петро Петрович - доцент кафедри фізики.
Анотація: У курсі наведені основи механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики і магнетизму, фізики коливань і хвиль, оптики, фізики атома і атомного ядра. Наведені інструкції до лабораторних робіт, завдання для самостійних і контрольних робіт.

Category: ТТ
Рік останньої атестації: 2018к

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 1 (Ск). ECTS: 4; 5 (Ск).
Автор: Залоїло Ігор Анатолійович - доцент кафедри фізики.

Category: ТВППТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2‑3. ЄКТС: 5.
Викладач: Залоїло Ігор Анатолійович, доцент кафедри фізики.

Category: ХТ