Фізики

Область Курси відмічена як "Фізики"

Cпеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (2-3). ECTS: 6 (10).
Автор: Ільїн Петро Петрович - доцент кафедри фізики.

Викладач: Відьмаченко Анатолій Петрович - професор кафедри фізики

Анотація: Теми курсу включають розділи механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики.

Категорія: АКіТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (2-3). ECTS: 4 (10).
Автор: Ільїн Петро Петрович - доцент кафедри фізики.

Категорія: АКіТ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ЄКТС: 10.
Автори: Гуменюк Ярослав Олександрович - доцент кафедри фізики.

NN13`zav

Категорія: АКіТ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-2). ЄКТС: 4 (8).
Автори: Відьмаченко Анатолій Петрович - професор кафедри фізики; Бойко Володимир Васильович - завідувач кафедри фізики; Гуменюк Ярослав Олександрович - доцент кафедри фізики.

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-2). ЄКТС: 4 (8).
Автори: Відьмаченко Анатолій Петрович - професор кафедри фізики;
Бойко Володимир Васильович - завідувач кафедри фізики; Гуменюк Ярослав Олександрович - доцент кафедри фізики.

Категорія: ЕЕЕ

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1‑2. ЄКТС: 10.
Автори: Відьмаченко Анатолій Петрович - професор кафедри фізики; Бойко Володимир Васильович - завідувач кафедри фізики; Гуменюк Ярослав Олександрович - доцент кафедри фізики.
Викладач: Чорній Віталій Петрович - канд. фіз.-мат. наук, асистент кафедри фізики.

Фізика (Теп)

Категорія: Теп
Рік останньої атестації: 2018к

Cпеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1‑2. ECTS: 9.
Автор: Ільїн Петро Петрович - доцент кафедри фізики.
Анотація: У курсі наведені основи механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики і магнетизму, фізики коливань і хвиль, оптики, фізики атома і атомного ядра. Наведені інструкції до лабораторних робіт, завдання для самостійних і контрольних робіт.

Категорія: ДМТ
Рік останньої атестації: 2017к

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Залоїло Ігор Анатолійович - доцент кафедри фізики; Кожем'яко Ярина Василівна - асистент кафедри фізики.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Викладач: Залоїло Ігор Анатолійович, доцент кафедри фізики.


Категорія: ВМ 3

Спеціальність:  212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Відьмаченко Анатолій Петрович, проф. кафедри фізики.

П20

роб_пр 2020-2021_Ветеринарна Кваліметрія.pdfроб_пр 2020-2021_Ветеринарна Кваліметрія.pdf
Категорія: ВГ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Викладач: Залоїло Ігор Анатолійович, доцент кафедри фізики.

Категорія: ВМ 5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автори: Годлевська Оксана Олександрівна - доцент кафедри фізики.
Anotation: Purpose of the discipline formation in physical science students thinking, in particular, a proper understanding of the limits of the use of different physical concepts, laws, theories and skills to assess the likelihood of outcomes.

Категорія: ВМ 5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення Збройних сил України). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Викладач: Відьмаченко Анатолій Петрович, проф. кафедри фізики.
Анотація: ​Фізика з основами біофізики.


Категорія: ВВМ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 7.
Автори: Ільїн Петро Петрович - доцент кафедри фізики; Годлевська Оксана Олександрівна - доцент кафедри фізики.
Анотація: У курсі наведені основи механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики і магнетизму, фізики коливань і хвиль, оптики, фізики атома і атомного ядра. Наведені інструкції до лабораторних робіт, завдання для самостійних і контрольних робіт.

Категорія: БтБ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 7.
Автори: Ільїн Петро Петрович - доцент кафедри фізики; Годлевська Оксана Олександрівна - доцент кафедри фізики.
Anotation: Purpose of the discipline formation in physical science students thinking, in particular, a proper understanding of the limits of the use of different physical concepts, laws, theories and skills to assess the likelihood of outcomes.

Фізика (БтБ)

Категорія: БтБ
Рік останньої атестації: 2018к

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4 (8).
Автор: Годлевська Оксана Олександрівна, доцент кафедри фізики.
Анотація: У курсі наведені основи механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики і магнетизму, фізики коливань і хвиль, оптики, фізики атома і атомного ядра. Наведені інструкції до практичних занять, завдання для самостійних і контрольних робіт.

Категорія: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Кожем'яко Ярина Василівна - асистент кафедри фізики.
ЕНК розроблений на основі методичних матеріалів д-ра біол. наук, професора Посудіна Ю.І.

Категорія: Еко
Рік останньої атестації: 2009
Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4 (8).
Викладачі: Годлевська Оксана Олександрівна - доцент кафедри фізики; Ільїн Петро Петрович - доцент кафедри фізики.
Анотація: У курсі розглядаються основи механіки, молекулярної фізики і термодинаміки,електрики і магнетизму, фізики коливань і хвиль, оптики, фізики атома і атомного ядра. Наведені інструкції до лабораторних робіт і завдання для самостійних і контрольних робіт.
Категорія: Еко

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Годлевська Оксана Олександрівна - доцент кафедри фізики.
Анотація: Основна мета курсу - навести основні положення, закони та теорії з курсу загальної фізики, розглянути фізичні процеси та механізми, що складають основу життєдіяльності живих організмів.

Категорія: ЗКР
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Годлевська Оксана Олександрівна - доцент кафедри фізики.
Аnotation: Mechanics, kinematics and dynamic of point and hard body. Molecular physics and thermodynamic. Electrostatics. Electric current and electromagnetism. Waves. Optics. Elements of  quantum mechanics. Structure of nuclear. Radiation. Radiation influence on biological objects.

Біофізика (ЗКР)

Категорія: ЗКР
Рік останньої атестації: 2017к