Відповідальні за впровадження ІКТ від ННІ і факультетів

ННІ, факультет

Прізвище,
ім’я, по батькові

Посада

Корпус/ кімната

Примітка

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

Болбот
Ігор Михайлович

доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка

8/11

igor-bolbot@ukr.net

 

ННІ лісового і садово-паркового господарства

Володимиренко
Валентина Миколаївна

доцент кафедри лісового менеджменту

1/103

volodymyrenko@nubip.edu.ua

 

ННІ післядипломної освіти

Кудінова
Ірина Петрівна

доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу

10/414

ikudinova@ukr.net

 

Факультет аграрного менеджменту

Гаврилюк
Віталій Петрович

доцент кафедри економічної теорії

10/408

havrylyuk.ikt@gmail.com

 

Факультет агробіологічний

Андрусик
Юрій Юрійович

доцент кафедри садівництва

1/44

yurandrusyk@inbox.ru

 

Факультет ветеринарної медицини

Харкевич
Юрій Олександрович

ст. викладач кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин

12/213

kharkevych_iuri[email protected]nubip.edu.ua

 

Факультет гуманітарно-педагогічний

Витриховська Оксана Петрівна

доцент кафедри соціальної роботи та інформаційних технологій в освіті

3/07

vytrykhovska_o@ukr.net

vytrykhovska@gmail.com

 

Факультет економічний

Собченко
Тетяна Степанівна

доцент кафедри статистики та економічного аналізу

10/602

kineva.t.s@nubip.edu.ua

 

Факультет захисту рослин, біотехно­логій та екології

Павлюк Сергій Дмитрович

Доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю

4/72

pavlyuksd@ukr.net

 

Факультет землевпорядкування

Богданець
В’ячеслав Анатолійович

доцент кафедри геодезії та картографії

6/114

v_bogdanets@nubip.edu.ua

 

Факультет інформаційних технологій

Мокрієв
Максим Володимирович

доцент кафедри інформаційних і дистанційних технологій

15/233а

m.mokriiev@nubip.edu.ua

 

Факультет конструювання та дизайну

Банний
Олександр Олександрович

асистент кафедри надійності техніки

5/

alexsandrbannyi@gmail.com

 

Факультет механіко-технологічний

Курка
Віталій Петрович

асистент кафедри тракторів і автомобілів

11/341

vitaliikurka@gmail.com

 

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

Свириденко
Наталія Петрівна

доц. кафедри генетики, розведення та біотехнологій тварин

7а/204

natasvyrydenko@gmail.com

 

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

Сарана
Віктор Володимирович

доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК

11/313

saranav[email protected]ukr.net

 

Факультет юридичний

Терешко                      Аліна Русланівна

асистент кафедри цивільного і господарського права

6/236

sova070204@gmail.com

 

Остання зміна: середа 10 жовтень 2018, 14:45