Факультет аграрного менеджменту

 Декан факультету: Остапчук Анатолій Дмитрович

 Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навч. корп. № 10

 Розташування: навчальний корпус № 10, кімн. 413, 525

 Телефон: (044) 527-85-73

 Email: agroman_dean@nubip.edu.ua

Сайт: agrokebety.com

Екзаменаційна комісія 075 "Маркетинг"

Спеціальність: 073 Менеджент (Менеджмент ЗЕД). ОС: Бакалавр.
Голова ДЕК: Горьовий Василь Павлович.
Секретар ДЕК: Сарабай Надія Степанівна.
Члени комісії: 
Мостенська Тетяна Леонідівна; Діброва Лариса Василівна; Кузьменко Сергій Володимирович; Файчук Олександр Михайлович.

Спеціальність: 073 Менеджент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Бакалавр.
Голова ДЕК:
Секретар ДЕК:
Члени комісії:

Спеціальність: 071 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Форма контролю: Іспит.
Робоча програма.
Автор: Попрозман Наталія Василівна - д.е.н.,професор кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Дисципліна призначена для вивчення та набуття навиків застосування на практиці знаходження оптимального плану економічної систеим та аналізу отриманого розв'язку.

Рік останньої атестації: 2016