Спеціальність: Всі. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Розробники: Професори і доценти кафедри культурології - Майданюк Ірина Зіновіївна, професор, завідувач кафедри; Сидоренко Ірина Григорівна - к.філос.н., доцент; Пузиренко Ярина Василівна - к.філ.н., доцент; Панталієнко Валентина Василівна - к.філ.н., доцент; Мисюра Тетяна Михайлівна - к.філос.н., доцент.

Спеціальності: •051 Економіка (Економіка підприємства); •071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит); •076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; •123 Комп’ютерна інженерія; •125 Кібербезпека; 187 Деревообробні та меблеві технології; 205 Лісове господарство;206 Садово-паркове господарство; •181 Харчові технології; •229 Громадське здоров’я; •101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Хвіст Вікторія Олексіївна - доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, гуманітарно-педагогічний факультет.
Анотація: Курс має забезпечити реалізацію в навчальному процесі принципів історизму, науковості, об’єктивності в оцінці фактів, явищ, подій в історії української державності; сприяти формуванню державницького мислення, історичного осмислення та національної самосвідомості, активної позиції майбутніх фахівців, їх патріотичних та морально-етичних переконань. Його викладання передує вивченню інших гуманітарних дисциплін, зокрема філософії, політології, соціології, основ економічної теорії, культурології.

Рік останньої атестації: 2023
Вибіркова дисципліна. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Викладачі кафедри культурології: Майданюк Ірина Зіновіївна; Мисюра Тетяна Михайлівна; Панталієнко Валентина Василівна; Пузиренко Ярина Василівна; Сидоренко Ірина Григорівна.

Спеціальності: 081 Право; 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-4. ЄКТС: 6.
Викладач: Зуєнко Неля Олександрівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу; Колесник Марія Юріївна - старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу.

Спеціальність: 053 Психологія; 162 Біотехнології та біоінженерії. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 2. ЄКТС: 3.
Автор: Сєкунова Юлія Володимирівна - доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Анотація: Дисципліна 'Політологія' формує у студентів систему логічно завершених базових знань про політику та суспільство, умінь і навичок як основи становлення їхньої суспільно-політичної свідомості.

Specialty: All. ED: Bachelor. Semester: 3. ECTS: 4.
Teacher: Chornovordenko Dmytro Ivanovych - PhD in philosophy, senior lecturer of the department of philosophy and international communication.