формування знань про smart-технології та їх інтеграцію в аграрну сферу.

Дисципліна призначена для студентів магістратури університету всіх спеціальностей.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Автор: Суханова Алла Валеріївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Дергач Анна Вадимівна - ст.викладач  кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Головною метою викладання навчальної дисципліни «Управління соціальними проектами» є оволодіння здобувачами вищої освіти основами соціального проектування як інструменту професійної діяльності, формуванні практичних навичок використання проектного підходу до розв’язання соціальних проблем. Предметом навчальної дисципліни «Управління соціальними проектами» є вивчення теоретичних підходів та методології розробки проектів соціального спрямування, базових підходів і критеріїв визначення та обґрунтування вибору напрямків змін.

Спеціальність: •075 Маркетинг (Маркетинг); •073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 1; 2. ЄКТС: 4.
Автор: Наконечна Катерина Віталіївна - доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: Дана дисципліна знайомить майбутніх фахівців з основами формування політики в аграрній сфері. Вивчається як вітчизняний так і зарубіжний досвід. В результаті засвоєння матеріалу студенти отримують можливість на професійній основі формувати власну думку про процеси та явища, що відбуваються в аграрному секторі економіки держави.

Спеціальність: 073 Менеджмент (•Адміністративний менеджмент; •Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; •Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Данькевич Людмила Ростиславівна - старший викладач кафедри англійської філології.
Викладач: Ямнич Наталія Юріївна - старший викладач кафедри англійської філології.
Анотація: The incoming level of English competence is Intermediate.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 2,5.
Автор: Кузьменко Сергій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: У курсі розглядаються питання використання активних методів навчання у фаховій підготовці майбутніх магістрів; інформаційного забезпечення та прийняття рішень для розвитку виробничих галузей.

Бізнес-менеджмент: ділова гра

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: •073 Менеджмент; •075 Маркетинг. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Мусійчук С.М. Лашкул В.А.

Рік останньої атестації: 2009

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Титарчук І.М.
Викладач: Буряк Аліна Вікторівна - доцент кафедри фінансів.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: Менеджмент; Маркетинг. ОС: Магістр.
Автор: Харченко В.В.

Рік останньої атестації: 2016