Спеціальність: •075 Маркетинг (Маркетинг); •073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 1; 2. ЄКТС: 4.
Автор: Наконечна Катерина Віталіївна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Дана дисципліна знайомить майбутніх фахівців з основами формування політики в аграрній сфері. Вивчається як вітчизняний так і зарубіжний досвід. В результаті засвоєння матеріалу студенти отримують можливість на професійній основі формувати власну думку про процеси та явища, що відбуваються в аграрному секторі економіки держави.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент; Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Ямнич Наталія Юріївна - старший викладач кафедри англійської філології.
Автор: Данькевич Людмила Ростиславівна - старший викладач кафедри англійської філології.
Анотація: The incoming level of English competence is Intermediate.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 2,5.
Автор: Кузьменко Сергій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: У курсі розглядаються питання використання активних методів навчання у фаховій підготовці майбутніх магістрів; інформаційного забезпечення та прийняття рішень для розвитку виробничих галузей.

Бізнес-менеджмент: ділова гра

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Мусійчук С.М. Лашкул В.А.

Рік останньої атестації: 2009

Метою дисципліни «Інтернет-маркетинг» є формування і отримання сукупності знань в області теорії і практики Інтернет-маркетингу, зокрема: розробки стратегій Інтернет-маркетингу, використання каналів та інструментів Інтернет-маркетингових комунікацій, набуття навичок роботи із спеціалізованими інформаційними ресурсами та технологіями, що забезпечують діяльність в мережі Інтернет.

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Магістр.
Автор: Харченко В.В.

Рік останньої атестації: 2016

формування знань про smart-технології та їх інтеграцію в аграрну сферу.

Курс має на меті допомогти студентам сформувати систему знань з управління стартапами на всіх стадіях їх розвитку – від зародження інноваційної бізнес-ідеї ідеї до створення та масштабування успішного бізнесу. Узагальнено найефективніші практики успішних інноваційних підприємців, представлено сучасні теоретичні засади стартап-менеджменту, висвітлено світовий та вітчизняний досвід розвитку стартапів. Набуті знання дозволять студентам сформувати навички інноваційного мислення, компетенції, потрібні для роботи в інноваційних підприємницьких структурах, зокрема у вже створених стартапах, або засновувати власні проєкти.