Магістри спеціальності Маркетинг

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Освітня програма «Маркетинг»

Випускова кафедра: Маркетингу та міжнародної торгівлі

Тел.: (044) 527-89-78

E-mail: market_chair@nubip.edu.ua

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, доцент Буряк Руслан Іванович

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Магістр (Зао). Семестр: 3. ECTS: 3.
Анотація: У курсі викладені основні теоретичні та практичні аспекти моделювання у маркетингу. Розглянуті підходи до моделювання у маркетингу, запропоновані моделі, що широко використовуються саме у маркетингу. Надані практичні приклади рішень типових ситуацій, що виникають у маркетингу.

Рік останньої атестації: 2017
Автори курсу: Галаєва Людмила Валентинівна

Спеціальність: 075 Маркетинг (Рекламний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Ніколаєвська Вікторія Вікторівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: Бренд-менеджмент спеціалізується на поглибленні знань щодо основних принципів та особливостей управління ефективністю створення та використання бренду в діяльності підприємства.

Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 075 Маркетинг. 
Автор: Гераймович Віолета Леонтіївна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Рябчик А.В. - канд. екон. наук, доцент.
Викладач: Гераймович Віолета Леонтіївна - канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: «Комерційна діяльність посередницьких підприємств» є однією з основних дисциплін підготовки спеціалістів маркетологів, яка вивчає раціональну організацію комерційних процесів з метою їх найбільш ефективного використання, найшвидшого доведення товарів до кінцевих споживачів, здійснення актів купівлі-продажу. Предметом дисципліни «Комерційна діяльність посередницьких підприємств» є вивчення механізму та сучасна практика комерційної діяльності підприємства, законодавчі процеси в комерційній діяльності, а також комерційні процеси, що здійснюються посередницькими організаціями в сфері товарного обігу.
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Лектори: Резнік Надія Петрівна - професор кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського; Драгнєва Наталя Іванівна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського.
Анотація: Мета дисципліни - оволодіння теоретичними основами, базовими категоріями логістичного менеджменту, методологічними аспектами організації і управління логістичною діяльністю в сучасних умовах.

Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073Менеджмент 075 Маркетинг . 
Автор: Гераймович Віолета Леонтіївна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Рік останньої атестації: 2008

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Ніколаєвська Вікторія Вікторівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Результат пошуку зображень за запитом "картинка знак оклику" Візитка курсу

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Бабічева Олена Іванівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Blank17

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Збарський Василь Кузьмич - професор кафедри маркетингу і міжнародної торгівлі.
Викладач: Бондаренко Валерій Михайлович - професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

НН17

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Бабічева Олена Іванівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: Мета дисципліни - формування у студентів теоретичних і практичних знань у сфері ведення міжнародної маркетингової діяльності, необхідних для досягнення комерційних цілей у міжнародному бізнесі. Предметом вивчення дисципліни є сукупність принципів комплексного системного управління міжнародною маркетинговою діяльністю на підприємстві та реалізація основних функцій маркетингу у міжнародному бізнесі.

Спеціальність: 075 Маркетинг (Рекламний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Рябчик Алла Володимирівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Луцій Олександр Павлович - професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Викладач: Нагорна Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: Метою вивчення дисципліни "Спічрайтинг" є набуття знань та практичних навичок з написання текстів та промов, обставинами їх проголошення. Дисципліна "Спічрайтинг" є обов'язковою в системі підготовки фахівця з реклами та зв’язків з громадськістю, визначення ролі публічних виступів у процесі формування маркетингових позицій суб’єкта соціальних комунікацій; ознайомлення з історією становлення і розвитку науки риторики і ораторського мистецтва; вивчення законів публічного мовлення; усвідомлення психологічних засад діяльності спічратера і оратора; ознайомлення з основними засобами переконання і здійснення вербального впливу на аудиторію, з основними засобами здійснення невербального впливу на аудиторію, з композицією промови, зі специфікою підготовки різних видів промов за обставинами виголошення промови, специфікою підготовки різних видів промов за їхніми психологічними мотивами; зі специфікою підготовки різних видів промов за сферою і цільовим спрямуванням.

blank20

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг) ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Викладач: Бондаренко Валерій Михайлович - професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: У курсі розглядаються питання стратегічного маркетингового аналізу, сегментування ринків, позиціонування, розробки загальних, конкурентних та функціональних стратегій, пошуку і утримання конкурентних переваг.

Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 075 Маркетинг (Комерційно-посередницька діяльність). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Барилович Олена Михайлівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: В курсі висвітлено сутність, форми та особливості прямого продажу; основні елементи успішного прямого продажу; послідовність операцій процесу персонального продажу; етапи процесу управління персональним продажем; основні вимоги до торгових представників тощо.

Рік останньої атестації: 2017

Організація і технології оптової та роздрібної торгівлі
Спеціальність:
075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Ніколаєвська Вікторія Вікторівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

 Візитівка курсу

Рік останньої атестації: 2018
Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Збарський Василь Кузьмич - професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
NN20'13lek

Cпеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 2.
Термін: 2 тижні.
Автори: Глазунова Олена Григорівна, професор кафедри інформаційних і дистанційних технологій, Волошина Тетяна Володимирівна, старший викладач кафедри інформаційних і дистанційних технологій, Корольчук Валентина Ігорівна, асистент кафедри інформаційних і дистанційних технологій.
Анотація: Курс має на меті вдосконалити вміння майбутніх маркетологів працювати в сучасному інформаційному суспільстві, зокрема в команді та створювати пропозиції цікавих проектів.

Рік останньої атестації: 2018