Магістри спеціальності Менеджмент

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітня програма «Адміністративний менеджмент»

Випускова кафедра: Адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності

Тел.: (044) 527 86 51; (044) 527 88 60

E-mail: worldagro_chair@nubip.edu.ua

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Луцяк Віталій Васильович