Дисципліна «Антикризове управління закладами охорони здоров'я» викладається для студентів заочної форми навчання СВО «Магістр» освітньо-професійної програми спеціальності «Менеджмент». При викладанні використовуються сучасні підходи до діагностування фінансово-економічного стану закладу охорони здоров'я; прогнозування банкрутства закладів охорони здоров'я; урахування особливостей реалізації основних функцій менеджменту в практиці управління організаціями за умов кризових ситуацій; застосування сучасних методів та інструментів розв’язання організаціями ключових технологічних, фінансових, торговельних, інвестиційних проблем, що пов’язані з кризою; розробки антикризової програми та антикризової стратегії закладу охорони здоров'я; використання сучасних інструментів антикризового менеджменту в діяльності закладів охорони здоров`я при попередженні та/або подоланні кризових явищ.