Дисципліна «Особиста результативність та комунікативна ефективність» спрямована на набуття студентами знань, що забезпечують розвиток менеджерами кар’єри, визначають принципи та підходи ефективної діяльності та забезпечують ефективні вертикальні та горизонтальні комунікації в організації.