Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент (МВА)). ОС: Магістр.  Семестр: 1. ECTS: 3.
Автори:
Касаткіна Ольга Михайлівна - старший викладач кафедри інформаційних систем; Стариченко Євгеній Михайлович - старший викладач кафедри інформаційних систем.
Анотація: Завдання курсу полягає у вивченні теоретичних основ інформатики, набутті навичок використання прикладних систем оброблення економічних даних та систем програмування під час дослідження соціально-економічних систем та розв’язування завдань фахового спрямування.

Рік останньої атестації: 2017