Метою дисципліни є опанування студентами основ економічного аналізу, формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок з ефективного управління бізнесом у сучасних умовах господарювання. Для досягнення мети поставлені такі завдання: - отримати цілісне уявлення про бізнес-менеджмент як систему управління бізнесом, його функції та структуру; - усвідомити дію законів та сучасних тенденцій у сфері управління бізнесом; - засвоїти принципи та методи формування систем менеджменту господарських організацій (підприємств) різних форм власності та організаційно-правових форм; - навчитись основам раціонального управління позитивним розвитком суб’єктів господарської діяльності України в умовах глобалізації економіки; - науково обґрунтовувати напрями підвищення ефективності операційних процесів у сфері діяльності господарських організацій (підприємств); - набути практичних навичок щодо прийняття управлінських рішень з урахуванням кон’юнктури ринків, реалізації стратегій інноваційного розвитку господарських організацій (підприємств), ведення бізнесу в умовах глобалізації економіки.