Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 2,5.
Автор: Лазаришина Інна Дмитрівна, завідувач кафедри статистики та економічного аналізу.

Рік останньої атестації: 2016