Магістри спеціальності Менеджмент
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Освітньо-професійна програма «Дорадництво»
Випускова кафедра: Туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу
Тел.: (044) 527-60-61
E-mail: basyuk@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор економічних наук, доцент Басюк Дарія Іванівна

Спеціальність: 073 Менеджмент
Освітня програма: Дорадництво
ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.

Лектор: Світличний Олександр Петрович, д-р юр. наук, професор кафедри цивільного та господарського права.


Анотація: Дорадча діяльність – сукупність дій та заходів, спрямованих на задоволення потреб особистих селянських та фермерських господарств, господарських товариств, інших сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і господарювання, а також сільського населення щодо підвищення рівня знань та вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення господарства. Визначення поняття «дорадча діяльність» має ключове значення в аграрному законодавстві у питанні регулювання правовідносин, що виникають у процесі надання дорадчих послуг.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Дорадництво) ОС: Магістр. Семестр:  3. ECTS: 4.
Автор: Стретович Олександр Анатолійович  - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Дорадництво; Управління інноваційною діяльністю); . ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Кулаєць Марія Михайлівна - директор ННІ післядипломної освіти, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Лектор: Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна - професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: У курсі розглянуті теоретико-методичні засади та оснобливості організації інформаційно-консультаційної діяльності, її кадрового забезпечення, оцінювання ефективності наданих послуг. Студент одержить практичні навичкі щодо впровадження інновацій шляхом створення дорадчих служб, консалтингових фірм.

blank20

Cпеціальність: 073 Менеджмент (Дорадництво). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Кудінова Ірина Петрівна - доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент (Дорадництво). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Локутова Олена Анатоліївна, доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

np15~8lek~1prez

Спеціальність: 073 Менеджмент (Дорадництво). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Лектор: Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна - професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: У курсі розглядаються теоретико-методичні засади та основні технології планування інформаційно-консультаційних програм. Студенти одержать практичні навички виявлення потреб клієнтів, планування, розробки та оцінювання консалтингових програм.

blank20

Cпеціальність: 073 Менеджмент (Дорадництво). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Кудінова Ірина Петрівна - доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: Навчальна дисципліна “Сільськогосподарська дорадча діяльність” формує у слухачів магістратури систему знань і навичок з сільськогосподарського дорадництва, підкреслює роль спеціалістів аграрного профілю як консультантів.

Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: 073 Менеджмент (Дорадництво). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Лектор: Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна - професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Blank15`2prez

Спеціальність: 073 Менеджмент (Дорадництво). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна - професор, завідувач кафедри аграрного консалтингу та сервісу.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент (Дорадництво). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Швиденко Михайло Зіновійович - завідувач кафедри інформаційних систем, професор; Саяпін Сергій Петрович - старший викладач кафедри інформаційних систем.

Рік останньої атестації: 2017