Магістри спеціальності Публічне управління та адміністрування

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітня програма «Держана служба»

Спеціальність:   281 Публічне управління та адміністрування”
ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.  
  Лектор: Ковальова Олена Вікторівна, д.е.н., професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності

Спеціальність: Державна служба (Державне управління). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 2.
Автор: Гулак Олена Василівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Гулак Олена Василівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.

Автор: Витвицька Ольга Данилівна - доктор економічних наук, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.


Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування (Державна служба. ОС: Магiстр.
Автор: Грищенко Ірина Миколаївна - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

np15`6lek

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування (Державна служба). ОС: Магістр.
Автор: Скрипниченко Владислав Анатолійович - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Овчар Наталія Петрівна - асистент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування (Державна служба). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Скрипниченко Владислав Анатолійович - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр (Зао). Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Приліпко Сергій Михайлович - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є набуття слухачами загальних та фахових компетентностей щодо управління різнобічною комунікацією, налагодження соціальної взаємодії та співробітництва, представлення органів публічної влади та спілкування з представниками інших професійних груп на різних рівнях.

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Приліпко Сергій Михайлович - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Анотація: метою вивчення дисципліни  є надання слухачам ґрунтовної системи знань про методологію наукових досліджень у сфері публічного управління та адміністрування, вивчення основних етапів і методів наукових досліджень, оволодіння основними прийомами з написання та захисту магістерського дослідження. Завдання полягає у формуванні у слухачів системного уявлення про теоретико-методологічні засади та специфіку організації дослідницької діяльності у сфері публічного управління та адміністрування, набутті практичних навичок щодо застосування сучасної методології під час написання та захисту магістерської роботи з урахуванням дотримання правил академічної доброчесності.

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування (Державна служба. ОС: Магiстрiв. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Грищенко Ірина Миколаївна - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

np15`4lek

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Автор: Витвицька Ольга Данилівна - завідувач кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, професор.

Cпеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр (Зао). Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Панькова Лілія Олександрівна - доцент кафедри цивільного і господарського права.

blank20

Даний спецкурс спрямований на формування у студентів-магістрів системи  знань з питань правового регулювання конкуренції та обмеження монополізму

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Олійник Володимир Вікторович - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Тема 3.pdfТема 3.pdf
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Грищенко Ірина Миколаївна - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Кулаєць Марія Михайлівна - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Олійник Володимир Вікторович - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Blank18