Магістри спеціальності Агрономія

Спеціальність 201 «Агрономія»

Освітня програма «Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві»

Випускова кафедра:

Агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна
Тел.: (044) 527-88-17
E-mail: quality_chair@mail.ru
Завідувач кафедри – доктор сільськогосподарських наук, професор Бикін Анатолій Вікторович

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Магістр. ОП:  «Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві» 
Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Пасічник Наталія Анатоліївна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.  

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві: Цифрове управління використанням агрохімічних ресурсів). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 6.
Викладачі: 
Кохан Світлана Станіславівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі;
Востоков Анатолій Борисович, с.н.с., старший викладач

Анотація: 

Дисципліна передбачає засвоєння теоретичних положень, методів і способів одержання геопросторових даних та оволодіння практичними навичками їх оброблення  для використання у технологіях прецизійного агровиробництва. Завдання дисципліни полягають у формуванні теоретичних знань і набутті практичних навичок одержання різнорідних геопросторових даних,  їх оброблення, геоінформаційного аналізу, використання інструментарію геоінформаційних систем (ГІС) для геопросторового моделювання та використання в агрохімсервісі.

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автор: Пасічник Наталія Анатоліївна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І.Душечкіна.
Анотація: У курсі розглядаються основні питання агрохімічного супроводу вирощування овочевих, плодових, ягідних культур і винограду. Модулями виокремлені розділи родючості грунту, живлення рослин, особливостей удобрення овочевих і плодово-ягідних культур.

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві).  ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 6. 
Викладач: Бикіна Ніна Миколаївна, к.с.-г.н., доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Анотація: Навчальна дисципліна має за мету формування кваліфікаційних теоретичних знань, методичних розумінь і практичних навиків агрохімічного обстеження рослинного покриву, з використанням різних методів і засобів дистанційного зондування – мобільних пристроїв спектрального аналізу, наземного сенсорного обладнання, безпілотних літальних апаратів (БПЛА), супутників.
П20

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 9.
Автор: Бикін Анатолій Вікторович - завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Технічний редактор: Бордюжа Надія Петрівна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

нп16`4zav`128bank

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Бикін Анатолій Вікторович - професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім.О.І. Душечкіна.
Технічний редактор: Бордюжа Надія Петрівна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім.О.І.Душечкіна.

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 7. 
Викладач: Грищенко Олег Володимирович, к.с.-г.н., доцент агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Анотація: Засвоєння дисципліни дозволяє набути теоретичних знань і практичних вмінь по реалізації карт-завдань, які розроблені відповідно до результатів експертизи і комплексної агрохімічної діагностики, з метою управління продуктивністю посівів із врахуванням внутрішньопольової варіабельності місць вирощування рослин та оптимізації використання витратних матеріалів.

П20

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві). ОС:Магістр. Семестр:1. ЄКТС:4.
Автор: Тонха Оксана Леонідівна - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів.
Анотація: В результаті вивчення дисципліни, буде вивчено основні принципи генетичної класифікації ґрунтів і нові підходи класифікації ґрунтів на еколого-субстанційній основі, суть і значення анізотропії за фізичними показниками у вертикальному й горизонтальному напрямках, як основи утворення ґрунтових профілів, які різняться залежно від вектору за режимами, обмінними й міграційними процесами

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 10.
Автор: Бордюжа Надія Петрівна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Анотація: Метою вивчення теоретичного матеріалу та лабораторного курсу дисципліни є формування у майбутнього фахівця теоретичних знань щодо фізіологічних процесів живлення рослин, методів та методик його діагностики (стратегічної, оперативної, ґрунтової, рослинної, біологічної, функціональної, тощо), а також набуття практичних вмінь щодо планування, організації та реалізації комплексної агрохімічної діагностики живлення сільськогосподарських культур, виділення зон дефіциту макро-, мезо- і мікроелементів в межах поля, вибору найбільш оптимальних способів і технічного забезпечення діагностики різних груп сільськогосподарських культур, застосування сучасного інструментарію цієї сфери агрохімсервісу, уміння обслуговувати і підтримувати функціональну діяльність приладів різних видів діагностики живлення рослин, розробки професійної документації.

NN16`lek`prez

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Викладачі: Цюк Олексій Анатолійович - професор кафедри землеробства та гербології; Літвінов Дмитро Вікторович - доцент кафедри землеробства та гербології.
Автор: Ященко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

Рік останньої атестації: 2010