Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Ткачук Світлана Алімівна, професор кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.

П20

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Гриб Юлія Володимирівна - канд. вет. наук, асистент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.
Анотація: Вивчення дисципліни має на меті забезпечити підготовку магістрів, компетентних щодо визначення безпечності та якості молока і молочних продуктів, подальшої переробки молока або іншого використання, контролю виробничої технології, якої повинен дотримуватися виробник і постачальник для забезпечення належної якості та безпеки молока і молочних продуктів, а також заходів запобігання захворювання людей хворобами, спільними для людини і тварин (зоонозами), через молоко і молочні продукти, а також молочну сировину.

НН19

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Осипова Тетяна Юріївна - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.

Рік останньої атестації: 2012