Курси розроблені для аспірантів (здобувачів наукового ступеня PhD зі спеціальності 075 "Маркетинг"

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: PhD. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Викладач: Луцій Олександр Павлович, канд. екон. наук, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: Вибіркова дисципліна для підготовки докторів філософії за спеціальністю "Менеджмент" передбачає формування у слухачів спеціальних теоретичних знань з питань інноваційного маркетингу.
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: PhD. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Викладач: Рябчик Алла Володимирівна, - канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: Метою дисципліни «Інформаційні технології в маркетингу» є надання аспірантам теоретичних та практичних знань, необхідних для удосконалення управління маркетинговою діяльністю за рахунок застосування інформаційних систем, що базуються на використанні сучасних апаратно-програмних засобів, інформаційних технологій та економіко-математичних методів.
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: PhD. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Викладач: Бабічева Олена Іванівна, - канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: Вибіркова дисциліна для підготовки докторів філософії за спеціальністю "Маркетинг" передбачає оволодіння слухачами теорією розвитку інфраструктури товарного ринку, знаннями принципів організації і механізму функціонування складових елементів світового ринку продовольства , їх взаємозв’язків, державного регулювання, впливу на розвиток та забезпечення сталого розвитку сільського господарства та аграрного ринку.
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: PhD. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Викладач: Буряк Руслан Іванович, д‑р екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: ...
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: PhD. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Викладач: Бондаренко Валерій Михайлович, д‑р екон. наук, професор, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі; Збарський Василь Кузьмич, д‑р екон. наук, професор, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: ...
Розвиток агропродовольчих ринків в умовах євроінтеграції.
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: PhD. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Викладач: Збарський Василь Кузьмич, д‑р екон. наук, професор, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: ...
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: PhD. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Викладач: Буряк Руслан Іванович, д‑р екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: ...